Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi,bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği, tüm kazanç ve iratların safi tutarıdır.Burada geçen tanım aslında gelir vergisinin aynı zamanda özetidir.Gerçek kişiler gelir vergisinin mükellefidir.Gelirin elde edilmesi ise gelir vergisinde vergiyi doğuran olayı ifade etmektedir.Kazanç ve iratlar ise gelir vergisinde verginin konusunu oluştururken safi tutar ise gelir vergisinin matrahıdır.

Gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerin gelirleri, geliri ise bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler,
gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar kapsamında yer alan ve
kanunda tek tek sayılan değer artışı kazançları ve arızi kazançlar oluşturmaktadır. “Gelir unsurları”
olarak nitelendirilen bu kazanç ve iratlardan herhangi biri ile uyumlu olmayan gelirler gelir
vergisinin konusu dışında kalmaktadır.

İlgili İçerik; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-5.htm

Gelir Vergisi Mükellefiyet

Tam Mükellefiyet

Şahsilik (Kişisellik) ilkesi gereği hem Türkiye’de hem de yurtdışında elde ettikleri tüm gelirleri ifade etmektedir.Bu aynı zamanda gelir vergisinde esas sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tam mükellef grubunu tespi ederken iki önemli unsur vardır.

Yerleşme Ölçütü

Yerleşmiş Olanlar                                                                   Yerleşmiş Sayılanlar
 • İkametgahı TR olan gerçek kişiler                  1 takvim yılı içinde 6 aydan fazla TR’de oturan kişiler

İlgili İçerik;  Değerleme Ölçüleri hakkında nelerdir ayrıntılar için tıklayınız!!!

Uyrukluk Ölçütü

 • Yurt dışında oturan Türk vatandaşlarından Resmi Görevle görevlendirilenler tam mükellef sayılacaklardır.

Buna örnek olarak;

 • Konsolosluklar
 • Büyük Elçilikler
 • Tsk’ya bağlı Nato’daki  birliklerde yer alan askeri personeller

İlgili İçerik; Vergi Suç ve Cezaları hakkında bilmek istedikleriniz bu yazımızda!!!

 • Merkezi TR bulunan teşebbüslerin işleri nedeniyle yabancı ülkede oturan Türk vatandaşlarıda Türk tam mükellef olarak değerlendirilir.

Buna örnek olarak;

 • Bir türk bankasının yurtdışında bulunan bir şubesinde çalışan personeller tam mükellef sayılacaktır.

Dar Mükellef

Mülkilik (Yersellik) ilkesine göre sadece TR elde ettikleri gelirlerdir.

Bunların dışında aşağıda yer alan kişiler memlekette 6 aydan fazla kalsalar dahi Tam mükellef değil dar mükellef olarak sayılacaklardır.

Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen ;

 • İş,İlim,Fen adamları,
 • Uzmanlar
 • Memurlar
 • Basın ve yayın muhabirleri ve durumları
 • Tahsil veya tedavi,istirahat ve seyahat sebebiyle gelenler
 • Tutukluluk,Hükümlülük veya Hastalık gibi elde olmayan sebeblerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olanlar

 

İlgili İçerik; Vergilendirme Hataları Düzeltilmesi  hakkında bilmek istediğiniz herşey burada !!!

 

(Visited 91 times, 1 visits today)
Close