İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhraç kayıtlı fatura Nedir? Türkiye’de üretilen malların yurtdışına satışında kullanılan ve ihracat işlemini belgeleyen bir fatura türüdür. Bu fatura, ihracat işlemi gerçekleştiği zaman, yani malın Türkiye’den çıkışı sırasında düzenlenir. İhracat işlemi gerçekleşmediği takdirde, bu fatura geçersiz hale gelir.

İhraç kayıtlı fatura, Türkiye’de vergilendirme açısından önemlidir. Bu fatura, KDV’li işlem olarak kaydedilir ve KDV oranı %0 olarak belirlenir. Ayrıca, ihracat işlemi gerçekleştiği için, ihracat bedeli üzerinden ÖTV de ödenmez.

İhraç kayıtlı fatura, Türkiye’deki ihracatçıların yurt dışındaki müşterilerine mal satarken kullanmaları gereken bir belgedir. Bu belge, hem Türkiye’de vergi açısından önemlidir, hem de yurt dışındaki müşteriler için gümrük işlemlerinde gereklidir.

İlgili İçerik; Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenmelidir?

İhraç kayıtlı fatura, bir malın veya hizmetin Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç edilmesi durumunda düzenlenen bir faturadır. Bu fatura, yasal bir belge olduğu için belirli kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. İhraç kayıtlı fatura, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Fatura başlığı: “İhraç Kayıtlı Fatura” olarak belirtilmelidir.
 • Fatura numarası: Faturanın benzersiz bir numarası olmalıdır.
 • Tarih: Fatura düzenleme tarihini içermelidir.
 • İhracatçının bilgileri: Fatura düzenleyen şirketin adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
 • İthalatçının bilgileri: Fatura düzenlenen ürünü alan şirketin adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
 • Ürün detayları: Faturada yer alan ürünlerin adı, miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı gibi detaylar açıkça belirtilmelidir.
 • Teslimat koşulları: Teslimatın nasıl yapılacağı, taşıma ücretleri, sigorta gibi bilgiler faturada belirtilmelidir.
 • İhracat işlemleri: Fatura üzerinde ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idaresi ve tarih bilgileri yer almalıdır.
 • Ödeme koşulları: Fatura bedelinin ödeme şekli ve vadesi gibi bilgiler faturada belirtilmelidir.
 • Ayrıca, ihraç kayıtlı faturaya “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi eklenmelidir.

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilmelidir;

İmalatçı Açısından;

Bir imalatçı firma, ihracat yapmak isteyen bir firmaya mal satışı yaptığında, satış bedelinin hesaplanması belirli bir prosedüre tabidir. İmalatçı firma, satış faturasında KDV’yi hesaplar ve ihracatçı firma için “ihracatın gerçekleşeceğine” dair bir beyan da bulunur. Bu beyan, süresi 3 aydır.3 ay içinde ihracatçı firmanın, malı ihraç ederek Türkiye’den çıkarması durumunda, imalatçı firmanın KDV’sinin iadesi için gerekli belgeyi sağlayacağı anlamına gelir.

Örnek; Bir imalatçı firma, bir ihracatçı firma için 5000 adet  çorap üretmiştir. İmalatçı firma, ihracatçı firmaya imal ettiği ürünleri ihraç kayıtlı olarak 15.000 TL + %8 Kdv olarak fatura keser. 

İmalatçı Firma Muhasebe Kaydı; 

120 Alıcılar        15.000

192 Diğer Kdv     1200

                                                           600 Yurtiçi  Satışlar   15.000

                                                           391  Hesaplanan Kdv 1.200

İhracatçı Firma imalatçı firmadan aldığı ürünler için  Kdv ödemesi yapmamaktadır.

İhracatçı Firma Muhasebe Kaydı;

153 Ticari Mallar     15.000

                                                               320 Satıcılar 15.000

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulaması, ihracatçıların vergi yükünü hafifletmek için kullanabileceği bir vergi avantajıdır. Bu uygulama, Türkiye’de bir malın ihracatının gerçekleşmesi durumunda, bu malın satışında uygulanacak olan KDV’nin ödemesinin tecil edilmesini ve daha sonra terkin edilmesini sağlar.

Tecil, KDV’nin ödenmesinin belirli bir süre ertelenmesi anlamına gelir. İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde tecil uygulaması, ihracatçıların satış yaptıkları ürünlerin KDV’sini ödeme yükümlülüğünü ihracattan sonra yerine getirmelerine olanak sağlar. Tecil uygulaması sayesinde, ihracatçılar nakit akışlarını düzenleyebilir ve ticari faaliyetlerine devam edebilirler.

Terkin ise, KDV’nin tamamen veya kısmen iade edilmesi anlamına gelir. İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde terkin uygulaması, ihracatçıların satış yaptıkları ürünlerin KDV’sini ödeme yükümlülüğünden tamamen kurtulmalarını sağlar. Bu uygulama, ihracatçıların ihracat işlemleriyle ilgili olarak KDV’nin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulaması, Türkiye’de ihracat yapan firmaların vergi yükünü hafifletmesine yardımcı olan önemli bir vergi avantajıdır.

Kimler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir?

 • Sanayi siciline kayıt yaptırmış olmak
 • Ticaret Odası veya Sanayi Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırmak,
 • Sanayi sicil belgesi kaydını yaptırmak,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı gıda işletmesi belgesine sahip olmak,
 • Çiftçi kayıt belgesi almak,
 • İşletme onay belgesi almış olmak,
 • Gerekli işçi sayısını karşılayabilmek,

İlgili İçerik;Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlere Yönelik  Uygulamalar

İhraç kaydıyla yapılan teslimler, Türkiye’de ihracat yapan firmalar için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu teslimlerde tecil-terkin uygulaması gibi vergi avantajlarından yararlanarak maliyetleri düşürebilirler. Ayrıca, ihracatçıların ürünlerini yurt dışına satarken bazı özel uygulamaları da kullanabilecekleri birçok örnek vardır. İşte, ihracat kaydıyla yapılan teslimlere yönelik örnekli uygulamalar:

 • Ex Works (EXW) Teslim Şekli: Ex Works teslim şekli, ihracatçının malı üretim yerinde veya deposunda hazırlayıp teslim ettiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile ihracatçı, malların nakliye, sigorta ve diğer lojistik masraflarını alıcıya yüklemek yerine, alıcının sorumluluğunda bırakarak maliyetlerini azaltabilir.
 • FOB (Free on Board) Teslim Şekli: FOB teslim şekli, ihracatçının malı yüklediği gemideki limanda teslim ettiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile ihracatçı, malın taşıma sürecindeki masraflarını üstlenmez ve bu masraflar alıcıya aittir.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) Teslim Şekli: CIF teslim şekli, ihracatçının malı yüklediği gemideki limana teslim ettiği, malın taşıma, sigorta ve diğer lojistik masraflarını üstlendiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile ihracatçı, alıcının malın taşıma ve sigorta masraflarını ödememesi nedeniyle doğabilecek riskleri en aza indirebilir.
 • Letter of Credit (L/C): L/C, ihracatçının alıcısının bankasından aldığı bir belgedir. Bu belgede, ihracatçının malları teslim etmesi karşılığında ödenecek olan miktar ve ödeme koşulları belirtilir. Bu belge, hem ihracatçının hem de alıcının güvenliği için önemlidir.
 • Advance Payment: Advance Payment, ihracatçının malı teslim etmeden önce tam ödeme aldığı bir uygulamadır. Bu uygulama, ihracatçının nakit akışını düzenleyebilmesine ve risklerini en aza indirmesine yardımcı olabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? Yazımız Hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.

www.muhasebebilgi.net


İlgili İçerik;  Tevkifatlı Fatura Nedir?

(Visited 116 times, 1 visits today)
Close