Konkordato Nedir?

Konkordato, iflasın önlenmesi ve borçların yeniden yapılandırılması için borçlu ile alacaklılar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile borçlu, belirli bir sürede borçlarını ödemek veya ödeme planını yeniden yapılandırmak için alacaklılarla anlaşır. Konkordato, borçlu şirketlerin iflas etmeden önce mali durumlarını düzeltmelerine yardımcı olabilir.

Konkordato süreci, borçlu şirketin mahkemeye başvurması ile başlar. Mahkeme, borçlu şirketin mali durumunu ve borçlarını değerlendirir ve konkordato talebini uygun görürse bir komiser atanır. Komiser, borçlu şirketin mali durumunu inceler ve alacaklılarla görüşmeler yapar. Borçlu, konkordato talep ettiği için belirli bir süre boyunca iflasını durdurur ve borçlarını yeniden yapılandırmak için çalışır.

Konkordato anlaşması, borçlu ve alacaklılar arasında yapılır. Anlaşma, borçların ödeme şekli, miktarı, vadesi ve faizi gibi detayları içerir. Anlaşmada ayrıca borçlu şirketin yönetimi ve kontrolü ile ilgili hususlar da belirtilir. Alacaklılar, konkordato anlaşmasını onaylamak veya reddetmek için bir oylama yaparlar. Anlaşma, alacaklıların oybirliği ile onaylanırsa yürürlüğe girer.

Konkordato sürecinde borçlu şirket, belirli bir süre boyunca borçlarını ödemek veya ödeme planını yeniden yapılandırmak için çalışır. Eğer borçlu şirket anlaşmaya uymazsa, konkordato süreci sona erer ve şirket iflas eder. Ancak, borçlu şirket anlaşmaya uyar ve borçlarını öderse, konkordato süreci başarılı olarak tamamlanır ve borçlu şirket faaliyetlerine devam eder.

Konkordato, borçlu şirketlerin iflasını önleyerek hem borçlu hem de alacaklılar için avantajlı olabilir. Borçlu şirket, mali durumunu düzeltmek için bir şans elde ederken, alacaklılar da borçlarını alabilme olasılığı artar. Ancak, konkordato süreci bazı riskler içerir ve her durumda uygun olmayabilir. Bu nedenle, konkordato talebinde bulunmadan önce borçlu şirketin durumunun iyi değerlendirilmesi ve uygun bir plan yapılması önemlidir.

Konkordato Nedir?

İlgili İçerik;  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

Konkordato Nasıl İlan Edilir? Şartları Nelerdir?

Konkordato, borçlu şirketin mahkemeye başvurması ile ilan edilir. Konkordato talebinin kabul edilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

  • Borçlu şirketin mali durumunun kötü olması ve iflasın kaçınılmaz olduğunun kanıtlanması gereklidir.
  • Borçlu şirketin konkordato talep etmesi için borçlarının ödenmesinin mümkün olmadığını ve yeniden yapılandırmanın gerektiğini kanıtlaması gerekir.
  • Borçlu şirket, konkordato talebini mahkemeye yazılı olarak sunmalıdır. Talep, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine yapılır.
  • Konkordato talebi ile birlikte borçlu şirketin finansal durumunu gösteren belgeler ve konkordato teklifi sunulmalıdır.
  • Borçlu şirket, konkordato talebinde bulunmadan önce, borçlarını yeniden yapılandırmak için bir plan yapmalı ve bu planı alacaklıları ile müzakere etmelidir.
  • Borçlu şirket, konkordato talebinde bulunmadan önce, borçlarını ödemek için finansal kaynakları sağlamak zorundadır.
  • Konkordato talebi, alacaklıların çoğunluğunun onayını almalıdır.

İlgili İçerik;Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

Mahkeme, konkordato talebinin kabul edilmesine karar verirse, bir komiser atanır ve konkordato süreci başlar. Komiser, borçlu şirketin mali durumunu inceler ve alacaklılarla görüşmeler yapar. Alacaklılar, konkordato teklifini onaylamak veya reddetmek için bir oylama yaparlar. Eğer teklif oybirliği ile kabul edilirse, konkordato süreci başlar ve borçlu şirket, belirli bir süre boyunca borçlarını ödemek veya ödeme planını yeniden yapılandırmak için çalışır.

(Visited 130 times, 1 visits today)
Close