Written by 18:47 Genel, Muhasebe • 4 Comments Views: 171

Şirketler ve Türleri Nelerdir?

Şirketler
Şirketler;
Borçlar Kanununda düzenlenen Şirketler;
 • Adi Şirket

Ticaret Kanununda düzenlenen Şirketler;

Sermaye Şirketleri;

 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Kooperatifler

Şahıs Şirketler

 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket

ADİ ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
 • Tüzel Kişiliği yoktur.
 • Tacir sıfatına haiz değildir.Ortakları Tacir Sayılır.
 • Ortaklık sözleşmesi tabi değildir,tescil ve ilan edilmez.
 • Gerçek ve tüzel kişiler ortak olabilir.
 • Emek,Ticari İtibar mali nitelikte olan her şey sermaye olarak konulabilir.

ŞAHIS ŞİRKETLER ORTAK ÖZELLİKLERİ

 • Ortaklar gerçek kişilerden oluşur.
 • Ortaklardan her birinin yönetim,temsil ve denetim hakkı vardır.
 • Her ortağın kural olarak bir oy hakkı vardır.
 • Kararlar oybirliği ile alınır.
 • Sadece ticari işletme işletmek için kurulurlar.
 • Ortaklardan birinin ölümü veya iflası şirketi sona erdirir.

SERMAYE ŞİRKETLER ORTAK ÖZELLİKLERİ

 • Ortaklar gerçek ya da tüzel kişi olabilir.
 • Ortakların yönetim,denetim ve temsil yetkileri yoktur.
 • Kararlar oyçokluğu ile alınır.
 • Emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
 • Ortakların şirket borçlarından sorumlulukları yoktur.Şirket borçlarından dolayı ortaklık,malvarlığı ile sorumludur.Ortakların sorumluluğu şirkete karşı taahhüt edilen sermayeyle sınırlıdır.
 • Ortaklardan birinin ölümü veya iflası şirketi sona erdirmez.

Kişi Bakımından Şirketler

Şirket Türü Ortak SayısıOrtak Türü
Adi şirketEn az 2 -Üst Sınır yokGerçek veya Tüzel Kişi
Kolektif ŞirketEn az 2- Üst Sınır yokGerçek Kişi
Komandit ŞirketEn az 2- Üst Sınır yokKomandite=Gerçek Kişi
Komanditer=Gerçek veya Tüzel Kişi
Anonim ŞİrketEn az 1- Üst Sınır yokGerçek veya Tüzel Kişi
Limited ŞirketEn az 1-En çok 50Gerçek veya Tüzel Kişi
Paylı Komandit ŞİrketEn az 5- Üst sınır yokKomandite=Gerçek Kişi
Komanditer=Gerçek veya Tüzel Kişi
Kişi Bakımından Şirketler

ŞİRKETLER BİRLEŞME

Şirketlerde birleşme;devralma şeklinde birleşme veya yeni kuruluş şeklinde birleşme,yoluyla birleşebilirler.Kabul eden şirket “Devralan” katılan şirket ise “devrolunan” olarak adlandırılır.

GEÇERLİ BİRLEŞMELER

Sermaye Şirketler;

 • Sermaye şirketleriyle,
 • Kooperatiflerle,
 • Devralan şirket olmaları şartıyla,kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler.

Şahıs Şirketler;

 • Şahıs şirketleriyle,
 • Devrolunan olmaları şartıyla,sermaye şirketleriyle,
 • Devrolunan şirket olmaları şartıyla,kooperatiflerle birleşebilirler.

Kooperatifler;

 • Kooperatiflerle,
 • Sermaye şirketleriyle,
 • Devralan lşirket olmaları şartıyla,şahıs şirketleriyle birleşebilirler.

Birleşme,birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır.Tescil anında devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer.Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur.

Amortisman Nedir? Konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar için Tıklayınız!!!

Kosgeb Nedir? Kosgeb Hibe Desteklerinden Nasıl Faydalanabilirim tüm soru işaretlerinin cevabı bu yazıda Linke Tıklayınız!!!

İşsizlik Ödeneği Nedir? Ne kadar işsizlik maaşı alabilirim gibi tüm ayrıntılar maaş hesaplama yapmak için Linke Tıklayınız!!!

Kıdem Tazminatı Nedir? Kimler Kıdem Tazminatı alabilir? Kıdem Tazminatı Hesaplama yapmak için Linke Tıklayınız!!!

(Visited 171 times, 1 visits today)
Close