Basit Usulde Vergilendirme; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre basit usule tabi mükellefler, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.Fakat alış ve satış faturası düzenleyerek,kayıtları resmi şekilde tutulmaya devam edilecektir.

Basit Usulde Kazanç Tespiti ile İlgili Hususlar

Aşağıdaki tabloda yer alan maddelerin ticaretini yapanların 2023 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için,

Alış satış veya hasılatlarının 31/12/2022  tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen tutarları aşmaması gerekmektedir.

 

EMTİA CİNSİ

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Olan Yerler Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Olan Yerler
YILLIK ALIŞ YILLIK SATIŞ YILLIK ALIŞ YILLIK SATIŞ
Değerli Kağıt 900.000 1.090.000 750.000 840.000
Şeker-Çay 700.000 890.000 550.000 750.000
Milli Piyango Hemen Kazan Süper Toto Vb. 700.000 890.000 550.000 750.000
İçki(Bira Şarap Hariç)İspirto Sigara Tütün 700.000 890.000 550.000 750.000
Akaryakıt(Lpg Hariç) 1.090.000 1.270.000 840.000 890.000

 

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükellefler; belge vermedikleri günlük
hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31/12/2023
tarihine kadar devam edecektir. (Gelir Vergisi Kanunu 323 Nolu Genel Tebliğ)

 

Kaynak:Resmi Gazete

İlgili İçerik; Değerleme Ölçüleri

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Close