Alan Yolcu Vergisi

Alan Yolcu Vergisi, bir ülkede bulunan havaalanlarından yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri tarafından alınan bir vergidir. Bu vergi, genellikle yolcuların uçak biletleri üzerinden tahsil edilir ve havaalanı işletmelerine gelir sağlar.

Alan Vergisi, havaalanlarındaki yolcu trafiği arttıkça ve havaalanlarının modernizasyonu ve genişletilmesi gibi gelişmelere ihtiyaç duyulduğunda arttırılabilir. Bu vergi, havaalanlarına ek gelir sağlamak için kullanılır ve yolcuların uçuşlarından kaynaklanan çevresel etkilere karşı bir tür tazminat olarak da düşünülebilir.

Alan Vergisi, genellikle ülkeler arasındaki hava trafiğinde ve uluslararası uçuşlarda uygulanır. Vergi oranları, ülkelerin belirlediği politikalara ve havaalanlarının ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Bazı ülkeler, Alan Vergisi’ni turizm gelirlerini artırmak için düşük tutarlarla uygularken, diğer ülkeler daha yüksek oranlarla uygulayarak havaalanı yatırımları ve modernizasyonu için daha fazla kaynak sağlarlar.

Sonuç olarak, Alan Vergisi, havaalanlarından yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri tarafından alınan bir vergidir. Bu vergi, havaalanlarının modernizasyonu ve genişletilmesi gibi gelişmelere ihtiyaç duyulduğunda arttırılabilir ve genellikle ülkeler arasındaki hava trafiğinde ve uluslararası uçuşlarda uygulanır.

İlgili İçerik; Giderlerin Yansıtılması

Yurtiçi Uçak Biletlerinin Muhasebeleştirilmesi

Uçak biletleri muhasebeleştirilirken, genellikle birçok hesap ve kayıt kullanılır. İşte uçak biletlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılan hesaplar:

  • Satılan Biletler Hesabı: Bu hesap, şirketin satmış olduğu biletlerin kaydedildiği hesaptır. Satılan biletlerin miktarı ve tutarı bu hesapta kaydedilir.
  • Bilet Satışlarından Elde Edilen Gelir Hesabı: Bu hesap, şirketin bilet satışlarından elde ettiği gelirin kaydedildiği hesaptır. Bilet satışlarından elde edilen gelir, bu hesaba kaydedilir ve şirketin toplam gelirine eklenir.
  • Hava Yolu Şirketi Hesabı: Bu hesap, şirketin hava yolu şirketleriyle ilgili işlemlerinin kaydedildiği hesaptır. Hava yolu şirketlerine yapılan ödemeler ve alacaklar bu hesapta kaydedilir.
  • Komisyonlar Hesabı: Bu hesap, şirketin bilet satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını ödeyeceği komisyonları kaydeder. Bu hesap, genellikle bilet satışlarının bir yüzdesi kadar bir miktarda açılır ve bilet satışlarına göre güncellenir.
  • Vergi Hesapları: Uçak biletleri satışından kaynaklanan vergiler, ayrı ayrı hesaplarla kaydedilir. Genellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Alan Yolcu Vergisi (AYV) hesapları kullanılır.
  • Müşteri Ödemeleri Hesabı: Bu hesap, müşterilerin uçak biletleri için ödeme yaptığı parayı kaydeder. Bu hesap, müşterilerin ödeme yaptığı farklı kaynaklar için ayrı ayrı açılabilir.
  • Diğer Giderler Hesabı: Bu hesap, şirketin bilet satışlarından kaynaklanan diğer giderlerin kaydedildiği hesaptır. Örneğin, şirketin bilet satışı için yaptığı reklam harcamaları bu hesaba kaydedilebilir.

Yukarıdaki hesaplar, uçak biletleri satışı ve tahsilatı için kullanılan temel hesaplardır. Bunların yanı sıra, şirketin muhasebeleştirme süreci, farklı hesapların kullanımına ve işlemlere göre değişebilir.

İlgili İçerik; Damga Vergisinin Yansıtılması

Alan Yolcu vergisi Gider Olarak Yazılır mı?

Alan Yolcu Vergisi gider olarak muhasebeleştirilebilir. Çünkü Alan Vergisi, hava taşımacılığı hizmeti veren işletmelerin yolcularından tahsil ettikleri bir vergidir ve işletme tarafından devlete ödenmesi gereken bir yükümlülüktür.

Alan Vergisi gider olarak muhasebeleştirildiğinde, genellikle  7’li hesaplarda takip edilmektedir. Fakat katma değer vergisinin matrahına dahil edilmez.Ayrıca kdv’den de muaftır. Bu hesap, işletmenin ödediği tüm vergilerin toplamını gösterir. Ayrıca, her bir vergi türü için ayrı bir hesap da oluşturulabilir. Örneğin, Alan Vergisi için “Alan Vergisi Giderleri” hesabı açılabilir.

Ancak vergi mevzuatına göre verginin işletme tarafından tahsil edilerek devlete ödenmesi gerekiyorsa, işletme bu vergiyi gelir tablosuna yansıtmamalıdır. Bu durumda, işletme bu vergiyi muhasebeleştirirken “Vergi Tahakkuku” hesabını kullanmalıdır. Bu hesap, işletmenin müşterilerinden tahsil ettiği vergiyi, henüz devlete ödemediği ve yükümlülüğünü yerine getirmediği bir hesaptır. Vergi tahakkuku hesabı, işletmenin nakit akışı ve mali durumunu etkilemez, ancak devlete olan yükümlülük açık bir şekilde görünür hale gelir.

İlgili İçerik; Vergi Resim ve Harçların Yansıtılması

Alan Yolcu Vergisi Alış Fatura Muhasebe Kaydı

Örnek ;    Yurtiçi  Uçak Bilet Toplamı  600 TL ( Alan Vergisi VQ 62  TL  M6  Vergisi   3,39 TL ) Alan Yolcu

Servis Ücreti Hariç Tutara Kdv Dahildir. ( %18 Kdv  81,55)

 

Muhasebe Kaydı; 


 

 740 Yurtiçi Uçak Bileti       453,06 

740  Alan Yolcu Vergisi       62,00  

740   M6   Vergisi                   3,39

 191     İndirilecek Kdv             81,55

                                                                                               320 Satıcılar Hesabı    600,00


 

Şeklinde kayıt yapılmaktadır.Bu kayıt Hizmet işletmeleri için geçerlidir.Diğer Sektörler için 760 veya 770 nolu hesaplarda işleme alınabilir. Alan Vergisi ve M6 vergisi Kdvden muaftır. Hesaplama yapılırken kdvnin matrahına dahil edilmemektedir.

 

İlgili İçerik;  Gelir Vergisi Genel Tebliği

İlgili İçerik;   Konkordato Nedir?        

(Visited 255 times, 1 visits today)
Close