Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023;

Binek araçlarda gider kısıtlaması, vergi kanunları veya düzenlemeleri tarafından belirlenen ve ticari faaliyetlerle ilişkili giderlerin binek araçlar için ne ölçüde indirim yapılacağını sınırlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, genellikle şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında kullandıkları binek araçlarının masraflarının vergi avantajlarından yararlanmasını sınırlamak amacıyla uygulanır.

Birçok ülkede, binek araçların iş amaçlı kullanımlarıyla ilgili giderlerin, diğer iş masrafları gibi tamamının ticari faaliyetlerle ilgili olduğu varsayımıyla vergilendirilmesi öngörülür. Ancak, bu durum bazı mükelleflerin kişisel kullanım için kullanılan araçları iş masrafı olarak göstererek vergi avantajı elde etmesine olanak sağlayabilir. Binek araçlar için gider kısıtlaması, bu tür durumları önlemek ve işletme dışı kullanımı engellemek için uygulanır.

Gider kısıtlaması genellikle iki temel yaklaşımı içerir:

  • Limitli indirim: Bu yaklaşımda, binek araçların iş amaçlı kullanımlarına ilişkin giderlerin belirli bir yüzdesi vergi matrahından düşülebilir. Bu yüzde, ülkeden ülkeye ve düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir ülkede binek araç giderlerinin %50’si indirim yapılabilirken, başka bir ülkede bu oran %75 olabilir. Limitli indirim, binek araçların iş amaçlı kullanımlarına yönelik giderleri kısmen kabul ederken, kişisel kullanımları vergiden muaf tutar.
  • Gerçek gider yöntemi: Bu yöntemde, binek araçların iş amaçlı kullanımlarına ilişkin gerçek giderlerin bir kısmı veya tamamı vergi matrahından düşülebilir. Gerçek giderler, yakıt, bakım, sigorta, onarım ve amortisman gibi aracın kullanımıyla doğrudan ilişkili olan masrafları içerir. Ancak, kişisel kullanıma ait giderler bu düzenleme kapsamında vergiden düşülemez.

Bu düzenlemeler, işletmelerin ticari faaliyetlerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve vergilendirilmesini sağlamayı hedefler. Ayrıca, vergi kaybını önlemek ve binek araçların kişisel kullanımının vergi avantajından yararlanmasını engellemek amacıyla da uygulanır.

İlgili İçerik;Teknopark İşletmeler

Binek araçlarda gider kısıtlaması düzenlemeleri, vergi otoritelerine şirketlerin binek araçlarını nasıl kullandıklarını ve bu kullanımlara ilişkin masrafların gerçekçi bir şekilde işleme alınmasını sağlar. İşletmeler, vergi matrahının doğru hesaplanması için belirli belgeleri (örneğin, seyahat günlükleri veya seyahat raporları) tutma ve sunma yükümlülüğüne sahip olabilir. Bu belgeler, binek araçların iş amaçlı kullanımının kanıtlanması için kullanılır.

İlgili İçerik;  311 Seri No’lu Gelir  Vergisi Genel Tebliği

Binek Araçlarda 2023 Gider Kısıtlaması

Faaliye Konusu Kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,işletmelerine ait binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen Katma Değer vergisi indirim Konusu Yapılamaz.

2023 Binek Otomobillerin Gider Kısıtlaması Tablosu

ARAÇ KİRALAMA KDV HARİÇ 17.000 TL
ÖTV+KDV GİDER SINIRI 440.000 TL
AMORTİSMAN AYIRMA 500.000 TL
MALİYETE EKLENEN TUTAR 950.000 TL
İKİNCİ EL OLARAK İKTİSAP EDİLEN TUTAR 950.000 TL
TAŞITLAR İÇİN YAZILACAK GİDER SINIRI %70

Tabloda da belirtildiği gibi binek otomobiller için 2023 yılında 440.000 TL’ye kadar olan kısmı direkt olarak gider yazılabilir.Üzerindeki değerler K.K.E.G olarak değerlendirilmektedir.

İlgili İçerik; Giderlerin Yansıtılması

Örnek;  Bx İşletmesi,faaliyetlerinde kullanmak amacıyla Kdv Hariç 860.000 TL’ye binek otomobil almıştır. Aracın  Kdv ve Ötv toplamı 700.000 TL dir.Ödemesi Banka yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Binek Araç için  Alış Muhasebe Kaydı

—————-/01/01/2023/——————————————————————–

254 Taşıtlar Hs.                     860.000  TL

770  Genel Ynt. Gideri Hs.   440.000  TL

689 K.K.E.G  Hs.                    260.000  TL

                                                                   102 Bankalar Hs.  1.560.000 TL

—————–/01/01/2023/———————————————————————–

Binek Otomobillerde Alış Belgelerinde gösterilen Katma Değer Vergisi, Hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Dolayısıyla yukarıdaki kayıtta 191 İndirilecek Kdv Hesabı kullanılmamıştır.

 

2024 Binek Otomobillerin Gider Kısıtlaması Tablosu

ARAÇ KİRALAMA KDV HARİÇ 26.000 TL
ÖTV+KDV GİDER SINIRI 690.000 TL
AMORTİSMAN AYIRMA 790.000 TL
MALİYETE EKLENEN TUTAR 1.500.000 TL
İKİNCİ EL OLARAK İKTİSAP EDİLEN TUTAR 1.500.000 TL
TAŞITLAR İÇİN YAZILACAK GİDER SINIRI %70

İlgili İçerik; 32415 2.mükerrer

İlgili İçerik; Finansman Gider Kısıtlaması 

Tabloda da belirtildiği gibi binek otomobiller için 2024 yılında 690.000 TL’ye kadar olan kısmı direkt olarak gider yazılabilir.Üzerindeki değerler K.K.E.G olarak değerlendirilmektedir.

İlgili İçerik; Giderlerin Yansıtılması

Örnek; Zx  İşletmesi,faaliyetlerinde kullanmak amacıyla Kdv Hariç 1.200.000 TL’ye binek otomobil almıştır. Aracın  Kdv ve Ötv toplamı 1.000.000 TL dir.Ödemesi Banka yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Binek Araç için  Alış Muhasebe Kaydı

—————-/01/01/2024/——————————————————————–

254 Taşıtlar Hs.                     1.200.000  TL

770  Genel Ynt. Gideri Hs.   690.000  TL

689 K.K.E.G  Hs.                    310.000  TL

                                                                   102 Bankalar Hs.  2.200.000 TL

—————–/01/01/2024/———————————————————————–

Binek Otomobillerde Alış Belgelerinde gösterilen Katma Değer Vergisi, Hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Dolayısıyla yukarıdaki kayıtta 191 İndirilecek Kdv Hesabı kullanılmamıştır.

İlgili İçerik;

Binek Oto İktisabında Gider Kısıtlaması Hesaplama Aracı

İlgili İçerik; Konkordato Nedir?

İlgili İçerik; Yıllık Enflasyon Nedir?

(Visited 3.680 times, 9 visits today)
Close