Ticari Kazanç Nedir?

Ticari kazanç; Her türlü Ticari ve Sınai faaliyetlerden Doğan kazançlara denir. Bir faaliyetin ticari kadar sayılabilmesi için,içerisinde şu kavramlar bulunmalıdır.Emek ve Sermaye faktörü,Teşebbüs ve Süreklilik arz etmesi gerekmektedir.Bunlardan en önemlisi ise süreklilik yani devamlılık kavramıdır. Yani bir faaliyetin ticari kazanç olarak sayılabilmesi için, faaliyetin devamlı olarak bulunması gerekmektedir.Eğer bir ticari kazanç süreklilik arz etmiyorsa, bunu arızi yani sürekli olmayan, olarak değerlendiririz.

Özel Olarak Ticari Kazanç Sayılan Gelirler

 • Maden, Taş Ocağı, Kireçocağı kum ve çakıl çıkarma yerleri,tuğla kiremit harmanlarının işletilmesinden doğan kazançlar,
 • Coberlik faaliyetlerinden Doğan kazançlar, Cober: Borsaya kayıtlı olup kendi nam ve hesabına sürekli olarak menkul kıymet alım satım işi yapan kişilerdir.
 • Diş protezciliğinin gelirleri,
 • Sürekli olarak gayrimenkul alım satım ve üretim faaliyetleri ile uğraşanlar,
 • Özel okul ve hastanelerde benzeri yerlerin işletilmesi ,
 • Eczacılık Faaliyetleri,
 • Arazinin satın alındığı trampa takas yoluyla elde edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde parselleyip bu süre içerisinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılması,

İlgili İçerik;   Hangi durumlarda vergi cezası öderim ? Hepsi bu yazımızda öğrenmek için alttaki linke tıklayınız!!!

Vergi Suç ve Cezaları

Ticari Kazanç Tespiti 

Gerçek Usul

Gerçek usulde iki çeşit deftere tabi tutulmaktadır.Bunlardan birincisi Bilanço esası, diğeri  ise  İşletme hesabı defteridir.

Bilanço Esasına Göre Tutulan Defterler

 • Yevmiye defteri (Günlük Defter)
 • Büyük defter Defteri-Kebir
 • Envanter Defteri

İşletme Defteri 

 • Dönembaşı Mal Mevcudu            Dönemsonu Mal Mevcudu
 • Dönem için alınan mallar             Satış Hasılatı
 • Dönem Giderleri                             Gelirler

 

 • Yıl sonunda Gelirler > Giderler = Kar
 • Yıl sonunda Giderler >Gelirler= Zarar

Ticari Kazanç =Dönemsonu Özsermaye-Dönembaşı Özsermaye+ Çekilen-Eklenen

formülü kullanılarak tespit olunur.

Basit Usül

 • Muhasebe düzeni yoktur.
 • Defter Tutma zorunluluğu yoktur.
 • Üzerinden vergileme yapılır.

Genel Şartları

 • Mükellef Bilfiil işinin başında olmalı,
 • İşyeri kirası mülkü kendine aitse, Emsal kirası Kanuni sınırların altında olmalı,
 •  Başka bir ticari faaliyeti nedeniyle Gerçek usulde vergilendirilmemeli,

Özel Şartları

 • Yıllık alış ve satış tutarları Kanuni sınırların altında olmalı

İlgili İçerik;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-4.htm

Basit Usülden Kimler Faydalanamaz 

 • Sarraflar ve mücevher alıp satanlar,
 • İnşaat ve onarma işleri taahhüt ederler,
 • Her türlü reklam ve ilan işi ile uğraşanlar,
 • Aracılık işi yapanlar dayıbaşılar hariç,

Not:Basit usule tabi mükellefler sahte ve yanıltıcı belge düzenler veya kullandığı tespit edilirse, bir daha asla basit usule dönemezler.

İlgili İçerik;  Kimler Tam Mükellef kimler Dar Mükellef  hepsi bu yazıda Gelir Vergisi Nedir?

İlgili İçerik;   Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hepsi bu yazıda başlığa tıklayınız!!!

 

 

(Visited 77 times, 1 visits today)
Close