Teminat Mektuplarının Yansıtılması;

Teminat mektupları, bir işverenin ya da satıcının, bir müşteri ya da alıcının ödeme yapma konusunda güvence sağlamak için bir finansal araçtır.

Birinci tür teminat mektubu, bir müşterinin borcunu ödeyememe durumunda satıcının ödeme güvencesi sağlaması için kullanılan bir “ödeme teminat mektubu”dur. Bu mektup, alıcı tarafından ödeme yapılması garantisi verir.Örneğin, bir işletme, bir mal veya hizmet satın aldığında, satıcı genellikle malın veya hizmetin bedelini önceden talep eder. Bu mektup, müşterinin ödeme yapmaması durumunda satıcıya ödeme yapmayı taahhüt eder.

İkinci tür teminat mektubu, bir işletmenin, bir işverenin görevini yerine getirememe durumunda işverene ödeme garantisi sağlamak için kullandığı “performans teminat mektubu”dur. Bu mektup, işverenin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, işverenin uğrayacağı zararların tazmin edilmesi için bir garanti sağlar. Örneğin, bir inşaat firması, bir müşterinin inşaat projesini tamamlamaması durumunda, performans teminat mektubu verir. Bu mektup, müşterinin proje tamamlanmadığında tazminat talep etmesi durumunda, inşaat firmasının tazminat ödemesini sağlar.

Üçüncü tür teminat mektubu, bir işletmenin belirli bir projeyi tamamlamak için gerekli olan malzemeleri sağlayamama durumunda ödeme garantisi sağlamak için kullandığı “malzeme teminat mektubu”dur. Bu mektup, malzeme tedarikçisinin müşteriye malzeme sağlayamaması durumunda, müşteriye ödeme yapmayı taahhüt eder.

Teminat Mektubu Yansıtma Faturası;

Teminat mektuplarının yansıtılması için fatura örnekleri, işletmelerin bir müşteri veya tedarikçi ile yaptıkları anlaşmaların güvence altına alınması için hazırlanan belgelerdir.

Bir örnek vermek gerekirse; Müşteri, işin tamamlanması için bir teminat mektubu talep etmiştir. İnşaat şirketi, müşterisinin talebini karşılamak üzere bir teminat mektubu vermiştir. İnşaat şirketi, işin tamamlanması için gerekli olan miktarı tamamlamıştır ve müşterisi, işin tamamlandığını onaylamıştır. Bu durumda, inşaat şirketi, teminat mektubunu kullanmıştır ve müşterisine teminat mektubu yansıtma faturası göndermelidir.

Tedarikçi, sözleşmeye uygun şekilde mal veya hizmet sağlamıştır ve işletmeden ödeme talep etmiştir. Tedarikçi, teminat mektubunu kullanmıştır ve işletmeye teminat mektubu yansıtma faturası göndermelidir.

 

İlgili İçerik;Damga Vergisinin Yansıtılması için ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada konu başlığına tıklayınız!!!

Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

Tarh İşlemleri

Kıdem Tazminatı Nedir ?

 

İlgili İçerik; TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİ

(Visited 120 times, 1 visits today)
Close