2023 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

 

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

 

          Değerli Kağıdın Cinsi                                                         Bedel (TL)

a) Noter kağıdı                                                     55,00

b) Beyanname                                                       55,00

 

c) Protesto,vekaletname  ,re’sen senet                 110,00

 

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3-Pasaportlar                                                             501,00

 

4-İkametİzni(Değişik:28/7/2016-6735/27 md.)            356,00

 

 5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

a)Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                            83,00

 

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                               83,00

 

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                               166,00

 

7 – Aile cüzdanları                                                            445,00

 

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 – Sürücü belgeleri                                                 624,00

 

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)             624,00

 

11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:1/2/2018-7072/34 md.)

 

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                   557,00

 

13 – İş makinesi tescil belgesi                                       468,00

 

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                33,00

 

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)               83,00

 

16 – Yabancı çalışma izni belgesi                        356,00

 

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                     356,00

 

Değerli Kağıt Bedelleri

İlgili İçerik; Gelir Vergisi ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar bu yazımızda;

Lütfen Tıklayınız !!!

 

 

Kaynak:https://www.resmigazete.gov.tr/

 

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için Tıklayınız!!!

 

(Visited 77 times, 1 visits today)
Close