2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları;

Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

2022 yılında Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranı %122,93  olarak belirlenmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:54) ilan edilmiştir.

Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları 2023 yılında aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

Madde No

 

İstisna

 

2022 yılı İstisna Tutarı  

 

2023 yılı İstisna Tutarı

 

 

4/b          

 

Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin

 

 

455.635

 

1.015.747

4/b

 

Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 911.830 2.032.742
4/d

 

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 23.387
4/e Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 10.491 23.387

 

Matrah Dilim Tutarlarının Tespiti;

7338 sayılı Kanunun 16.maddesinde yer alan vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, bir önceki yılın istisna tutarlarının yeniden değerleme oranının arttırılmasıyla belirlenmektedir.

 

Buna göre 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle; Veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde ,aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İlk                       1.100.000   TL için 1 10
Sonra gelen        2.600.000    TL için 3 15
Sonra gelen        5.500.000    TL için 5 20
Sonra gelen      10.900.000    TL için 7 25
Matrahın          20.100.000    TL’yi aşan bölümü için 10 30

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

 

Kaynak:https://www.resmigazete.gov.tr/

Resmi Gazete: 54.Nolu Genel Tebliğ

İlgili İçerik ; Vergiyi Güvence Altına Alan Haller Nelerdir ?

 

 

(Visited 95 times, 1 visits today)
Close