Altı İş Günü Kuralı

Altı İş Günü Kuralı ifadesi, Türkiye’de, işverenin iş sözleşmesini haklı sebep olması durumunda derhal feshetmesi gereken durumlar ve bunun süreleri kanunlarla düzenlenmiştir.

İş Kanunu’nda, işverenin işçiyi haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarabilmesi için geçerli nedenleri belirleyen 25. madde bulunmaktadır. Ancak bu maddeye göre derhal fesih yapılması gereken durumlar, altı iş günü süreyle yapılacak fesih öncesinde işçiye savunma hakkı verilmesi gereken durumlardır.

Yani, işverenin işçiyi haklı bir sebep olduğunu düşünerek işten çıkaracağı durumlarda, altı iş günü öncesinde işçiye savunma hakkı vermelidir. İşçinin savunmasını almasının ardından, işveren hâlâ haklı bir sebep olduğunu düşünüyorsa ve savunma kabul edilemez bulunursa, altı iş günü sonunda işçiyi derhal feshedebilir.

İlgili İçerik; İş Kanunu 26.Madde

İş akdinin feshinde 6 günlük süre ne zaman başlar?

İş akdinin feshinde altı günlük süre, Türkiye’deki iş hukuku düzenlemelerine göre işveren tarafından işçinin işten çıkarılması durumunda uygulanan bir süreçtir. Bu süre, işçinin haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılması durumunda geçerlidir ve işverenin işçiyi haklı bir nedene dayanarak işten çıkarabilmesi için önceden belirli bir süre işçiye savunma hakkı verilir.

İşveren, işçiyi işten çıkaracağı tarihten itibaren altı iş günü içinde savunma hakkı tanımak zorundadır. İşçi, bu altı iş günlük süre içinde işverene yazılı bir savunma sunabilir. İşveren, işçinin savunmasını aldıktan sonra incelemek ve değerlendirmek için uygun bir süre tanımak durumundadır.

İlgili İçerik; IASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

Altı iş günlük süre, işçinin işten çıkarılacağı tarihten itibaren başlar ve takip eden altı iş günü içinde işçinin savunma hakkını kullanmasını ve işverenin de bu savunmayı değerlendirmesini kapsar.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, işçiye savunma hakkının tanınmasının, işverenin fesih işlemini durdurmaya yönelik bir zorunluluk getirmemesidir. İşveren, işçinin savunmasını değerlendirdikten sonra hâlâ haklı bir nedenin varlığına inanıyorsa, iş akdini feshetmeye devam edebilir.

İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde makul süre ne kadar olmalıdır?

İş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedilmesi durumunda, “makul süre” kavramı genellikle işçinin işten çıkarılma tarihinden itibaren işçinin işine erişimi ve haklarının korunması amacıyla tanınan bir süreçtir. Bu süre, işçinin mevcut durumunu düzenlemesi, yeni bir iş araması veya iş değişikliği için gerekli süreleri karşılaması için tanınır.

Makul süre, ülkeye ve mevzuata bağlı olarak farklılık gösterebilir. Birçok ülkede iş hukuku, işçi ve işveren arasında adil ve hakkaniyetli bir denge sağlamak amacıyla işçilere işten çıkarılma durumunda belli haklar tanır.

Örneğin, bazı ülkelerde iş kanunları işçilere, iş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı, ihbar süresi, işsizlik maaşı gibi çeşitli haklar tanır. Bu haklar, işçinin çalıştığı süreye, işverenin boyutuna ve iş hukukundaki diğer faktörlere göre değişebilir.

İş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedilmesi durumunda, işçinin makul süre içinde haklarını ve tazminatlarını alması için yasal düzenlemeler ve prosedürler mevcuttur.

İlgili İçerik; Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesi

4857 sayılı iş kanuna göre işverenin haklı nedenle derhal fesih durumları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenin haklı nedenle derhal fesih yapabileceği durumlar, 25. madde ile belirtilmiştir. İşveren, aşağıdaki nedenlerle işçiyi haklı bir sebep göstererek ve ihbar süresine uymadan işten çıkarabilir:

  • İşçinin İş Görmeme Hâli: İşçi, kendi kusurundan veya hastalık ve kaza gibi sebeplerden dolayı işine gelmez ve işi yapmaz hâle gelirse.
  • Dürüstlük Kurallarına Uymamak: İşçi, işverene veya diğer çalışanlara karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunursa.
  • Hırsızlık ve Dolandırıcılık Gibi Davranışlar: İşçi, işyerine ait mal ve eşyaları çalar veya dolandırıcılık gibi davranışlar sergilerse.
  • İş Güvenliğine ve Sağlığına Zarar Verme: İşçi, iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uymayarak işçi ve işverenin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atarsa.
  • Haklı ve İhbar Süresiz Fesih Yoluna Başvurma: İşçi, işveren tarafından cinsel tacizde bulunulması, şiddet uygulanması gibi ağır hallerde veya çalışma koşullarının ağır bir şekilde değişmesi durumunda iş akdini derhal feshetme hakkına sahiptir.
  • İşverenin İşyerini Taşıması: İşveren, işyerini başka bir yere taşıması nedeniyle işçinin iş görmesi mümkün olmazsa.

İlgili İçerik; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

İlgili İçerik; Bireysel Emeklilik Sistemi

(Visited 56 times, 1 visits today)
Close