Diplomatik istisna nedir?

Diplomatik istisna nedir, yabancı diplomatlar ve uluslararası kuruluşlar için Türkiye’de yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanan bir vergi muafiyetidir. Bu muafiyet, uluslararası ilişkiler çerçevesinde Türkiye’de bulunan yabancı diplomatik temsilciliklerin ve diplomatların uluslararası anlaşmalarla belirlenen haklarını korumak amacıyla sağlanır.

Diplomatik istisna nedir,yabancı misyonların (elçilikler, konsolosluklar vb.) yanı sıra, bu misyonlarda görev yapan diplomatlar ve konsolosluk çalışanları için de geçerlidir. Aynı zamanda, uluslararası anlaşmalarla belirlenen diğer uluslararası kuruluşlar da bu muafiyetten faydalanabilir.

İlgili İçerik; Diplomatik İstisna

Diplomatik istisna ile ilgili olarak aşağıdaki noktalar önemlidir:

 • Mal ve Hizmet Alımları: Diplomatik istisna kapsamında yabancı diplomatik temsilcilikler ve bu temsilciliklerde çalışan kişiler, Türkiye’de mal ve hizmet alımı yaparken, bu alımlarda KDV ödeme yükümlülüğü olmadan muafiyetten faydalanırlar.
 • Uluslararası Anlaşmalar: Diplomatik istisna, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygulanır. Bu anlaşmalar, Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılan diplomatik anlaşmalardır.
 • Maliye Bakanlığı Onayı: Diplomatik istisnadan faydalanmak için, yabancı misyonların ve diplomatların bu haklarını kullanabilmeleri için ilgili Türk makamlarından onay almaları gerekebilir.

İlgili İçerik;IASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

Diplomatik istisna faturası nasıl kesilir?

Diplomatik istisna kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında fatura kesimi de diğer ticari işlemlerden farklılık gösterebilir. Diplomatik istisna faturası düzenlerken aşağıdaki adımları izlemek önemlidir:

 • Müşteri Bilgileri: Diplomatik temsilcilik ya da uluslararası kuruluşun ismi, adresi ve vergi kimlik numarası gibi bilgiler faturada yer almalıdır.
 • Diplomatik İstisna Beyanı: Fatura üzerinde “Diplomatik İstisna Kapsamındadır” gibi bir ifade yer almalıdır. Bu beyan, alımın diplomatik istisna kapsamında olduğunu belirtir.
 • Tutar ve KDV İadesi: Faturada mal veya hizmetin tutarı gösterilir. Ancak, KDV tutarı eklenmez veya “KDV Hariç” ifadesi kullanılır, çünkü diplomatik istisna kapsamında KDV muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Ödeme Şekli: Diplomatik temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlar, alımlarında genellikle nakit ödeme yapmazlar. Faturada ödemenin nasıl yapılacağı (örneğin, banka havalesi, kredi kartı) belirtilebilir.
 • Fatura Düzenleme Tarihi ve Numarası: Fatura düzenleme tarihi, fatura numarası ve gerekli diğer bilgiler, fatura düzenleyen tarafından eksiksiz şekilde eklenmelidir.
 • Belgeler ve Kayıtlar: Faturanın, alınan mal ve hizmetlerle ilgili belgeler ve kayıtlarla uyumlu olması önemlidir. Tüm işlemler düzenli şekilde kaydedilmelidir.

Ayrıca, diplomatik temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlar, fatura düzenleme ve muhasebe işlemleri konusunda kendi ülkelerinin vergi yasalarını ve muhasebe standartlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü her ülkenin fatura düzenleme ve muhasebe süreçleri farklılık gösterebilir.

İlgili İçerik; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Diplomatik İstisna Kapsamında Kdv İadesi

Diplomatik istisna kapsamında KDV iadesi, uluslararası ilişkiler çerçevesinde Türkiye’de bulunan yabancı diplomatlar, konsoloslar ve uluslararası kuruluşlarla ilgili yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanan bir vergi muafiyetidir. Bu muafiyet, Türkiye’deki yabancı temsilciliklerin ve diplomatların uluslararası anlaşmalarla belirlenen haklarını korumak amacıyla sağlanır.

Diplomatik İstisna Kapsamında KDV İadesi ile ilgili detaylı bilgiler şunlardır:

 • Kimler Kapsamındadır: Bu istisnadan yararlanabilenler, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bu temsilciliklerde çalışan diplomatlar ile uluslararası anlaşmalarla öngörülen diğer uluslararası kuruluşlardır.
 • KDV Muafiyeti: Diplomatik istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında KDV muafiyeti uygulanır. Yani, diplomatik temsilcilikler ve bu temsilciliklerde görev yapan kişiler, yaptıkları alımlarda KDV ödeme yükümlülüğü olmadan mal ve hizmet alabilirler.
 • KDV İadesi: Diplomatik temsilciliklerin yaptığı mal ve hizmet alımlarında KDV ödemesi yapıldıysa, bu KDV’nin iadesi mümkündür. KDV iadesi için belirli prosedürler ve başvuru süreçleri vardır.
 • Başvuru Süreci: Diplomatik istisna kapsamında KDV iadesi için başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na yapılır. Başvuru için belirli belgeler ve formlar doldurulmalıdır.
 • Gerekli Belgeler: KDV iadesi için genellikle aşağıdaki belgeler gereklidir (bu liste değişebilir, güncel prosedürlere göre resmi kaynaklardan bilgi almak önemlidir):
  • Fatura ve fatura kopyaları
  • Vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası) beyanı
  • İlgili diplomatik temsilcilik ya da uluslararası kuruluşun yetkilendirme belgeleri

İlgili İçerik; Menşe (Origin) Nedir?

 • Süreç ve Onay: Başvuru yapıldıktan sonra, Maliye Bakanlığı KDV iadesi için gerekli incelemeleri yapar ve uygun görülmesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilir.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Diplomatik istisna kapsamında KDV iadesi için başvurularda, belirli detaylara dikkat etmek önemlidir. Başvuruda eksik ya da hatalı bilgiler vermek, sürecin uzamasına veya başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Dolayısıyla, başvuru öncesinde ve sürecin tamamında dikkatli olmak önemlidir.
 • Uygulanabilirlik: Diplomatik istisna kapsamında KDV iadesi yalnızca belirli mal ve hizmet alımları için geçerlidir. Bu mal ve hizmetler, uluslararası anlaşmalarla ve Türk vergi mevzuatı ile belirlenir. Tüm alımların KDV’sinin iade edileceği anlamına gelmez.
 • Süreç Süresi: KDV iade başvurularının sonuçlanma süresi değişkenlik gösterebilir. Başvurunun karmaşıklığı, belge eksikliği ya da fazla başvuru yükü gibi faktörler sürecin uzamasına neden olabilir. Bu nedenle başvuru yapıldıktan sonra sonuçlanma süresini göz önünde bulundurmak önemlidir.

İlgili İçerik;Booking Faturası

İlgili İçerik;Mobbing Nedir?

 

(Visited 100 times, 1 visits today)
Close