Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesi;

İşverenlerin iş yerlerinde çalışan işçileri için beklentisi, belirlenen çalışma saatleri içerisinde işlerinin düzenli ve zamanında tamamlanmasıdır. Ancak bazen işçiler, devamsızlık nedenleriyle iş yerlerinde belirlenen saatlerde çalışmalarını tamamlayamazlar. İşverenlerin bu durumda iş sözleşmelerini fesih hakkı bulunmaktadır.

Devamsızlık, işçinin işe gelmediği gün sayısıdır. İşçi, belirli bir dönem içinde belirlenen izin günlerini kullanarak iş yerinden uzak kalabilir. Ancak işçi, belirlenen izinler dışında işe gelmediği günlerde devamsızlık yapmış olur.

İlgili İçerik;İşsizlik Ödeneği Nedir?  Kimler Faydalanabilir? Konu Hakkında yer alan tüm detaylar konu başlığımızda!!!

Devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilmesi için işverenin bazı yasal hakları bulunmaktadır. Bu haklar doğrultusunda işveren, işçinin devamsızlığına ve iş sözleşmesinin feshedilmesine yönelik adımlar atabilir. Bu adımlar, işverenin tercih ettiği yola göre değişiklik gösterebilir.Öncelikle işveren, işçinin devamsızlık nedenini öğrenmeye çalışmalıdır. İşçinin devamsızlık nedeni, sağlık sorunları, acil durumlar, ailevi sebepler gibi önemli sebeplerden kaynaklanabilir. İşveren, bu durumda işçinin devamsızlığına anlayış göstererek, işçinin problemini çözmek için bir çözüm yolu aramalıdır.

İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepleri nelerdir?

Devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesinin feshi, işverenin haklı sebepler arasında yer almaktadır. İşveren, işçinin devamsızlığı nedeniyle işyerindeki verimliliği ve iş sürekliliğini etkilendiği takdirde, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi için belirli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.

İşveren, işçinin devamsızlığına ilişkin öncelikle işçiye yazılı bir uyarı yaparak durumun ciddiyetini bildirmelidir. İşveren, işçinin devamsızlığına ilişkin önceden belirlenmiş bir politikaya sahipse, bu politika doğrultusunda hareket etmelidir.Ancak işçinin devamsızlık sebebi, tembellik, sorumsuzluk gibi önemsiz sebeplerden kaynaklanıyorsa, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

Bu durumda işveren, işçinin devamsızlık yapmış olduğu gün sayısına göre iş sözleşmesini feshedebilir. Örneğin, bir işçinin ay içerisinde toplamda 10 gün devamsızlık yaptığı tespit edildiğinde, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı vardır.İşçinin devamsızlık yapması durumunda, iş sözleşmesinin feshi hakkı, işveren tarafından kullanılabilir.

İşçinin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi, işverenin meşru bir hakkıdır.Ancak, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi, belirli yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır. Bu durumda işveren, işçinin devamsızlığına neden olan şartları düzeltmek için adımlar atmalıdır. İşveren, işçiye daha uygun bir çalışma ortamı sağlayarak, işçinin devamsızlık yapmasını önleyebilir.

İlgili İçerik; Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

(Visited 55 times, 1 visits today)
Close