Vergi İncelemesi Önlemek için Yapılması Gerekenler

Vergi incelemesi, bir işletmenin mali durumunu ve vergi beyanlarını denetlemek amacıyla yapılan resmi bir incelemedir. “Vergi İncelemesi Önlemek için Yapılması Gerekenler” anahtar kelimesi, işletmelerin vergi uyumluluğunu sağlamak ve olası incelemeleri önlemek için izlenmesi gereken stratejileri ifade eder.

İlgili İçerik; 31880

Vergi İncelemesi Önlemek için Yapılması Gerekenler

1. Doğru ve Düzenli Kayıt Tutma

İşletmelerin vergi incelemesi riskini azaltmanın en önemli yolu doğru ve düzenli kayıt tutmaktır. Gelir, gider ve diğer mali işlemler zamanında ve doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Vergi Özelgesi Nedir ve Nasıl Talep Edilir

2.Kimler Vergi İncelemesine Girer?

Vergi incelemesi, Türkiye’de Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre yapılan bir süreçtir.

Vergi incelemesine girecek kişiler şunlardır:

 • Defter ve hesap tutmak zorunda olan ticaret ve sanat erbabı,
 • Ticaret şirketleri,
 • İktisadi kamu müesseseleri,
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Çiftçiler

Bu kişi ve kurumlar, vergi incelemelerine tabi tutulabilirler ve bu süreçte, mükelleflerin beyanlarının doğruluğu incelenir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili kişiler ise Vergi MüfettişleriVergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri olarak belirlenmiştir.

Vergi incelemesi sonucunda, eğer gerekli görülürse, mükelleflere ilave vergi tarhiyatı yapılabilir veya fazla ödenen vergilerin iadesi söz konusu olabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Haller

3.Vergi incelemesi süreci nasıl işler?

Vergi incelemesi süreci, Türkiye’de Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 • Seçim: Vergi incelemesine alınacak mükellefler, vergi dairesi dosyalarının taranması veya modern denetim teknikleri kullanılarak belirlenir.
 • İnceleme: Mükellefin defter, kayıt ve beyanları üzerinden ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve bu kayıtların mevzuata uygunluğu denetlenir.
 • Yerinde Denetim: Saha incelemesi olarak da bilinen bu aşamada, vergi denetçileri mükellefin işyerine veya evine giderek belgeleri yerinde inceleyebilir.
 • Raporlama: İnceleme sonucunda, bir vergi incelemesi raporu hazırlanır. Bu rapor, inceleme bulgularını ve varsa önerilen düzeltmeleri içerir.
 • Sonuç: Raporun değerlendirilmesi sonucunda, eğer gerekli görülürse, mükellefe ilave vergi tarhiyatı yapılabilir veya fazla ödenen vergilerin iadesi gerçekleştirilebilir.

Vergi incelemesi süreci, mükelleflerin hak ve hukukunu gözetmek, kamu hak ve hukukunun korunmasını sağlamak, ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek amacıyla yürütülür. Süreç boyunca, mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde davranılması esastır.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Vergi Borcu Sona Erdiren Nedenler

4.Vergi Müfettişi Gelince Neye Bakar?

Vergi müfettişi, vergi denetimi sırasında özellikle aşağıdaki konulara odaklanır:

 • Beyanların Doğruluğu: Mükelleflerin vergi beyanlarının doğruluğunu kontrol eder.
 • Vergi Kaçakları: Olası vergi kaçaklarını önlemek ve tespit etmek için denetimler yapar.
 • Vergi Tutarlarını Hesaplama: Mükelleflerin ödemeleri gereken vergi tutarlarını hesaplar.
 • Vergi Kanunlarına Uygunluk: Vergi kanunlarına uyulup uyulmadığını denetler.
 • İletişim ve İşbirliği: Mükelleflerle ve kurumlarla iletişim halinde olur ve şikayetlerle ilgili durumları değerlendirir.

Ayrıca, vergi müfettişleri, mükelleflerin defter ve belgelerini, işlemlerinin yasalara uygunluğunu ve vergi mevzuatına hakim olarak usulsüzlükleri araştırır.

Genel olarak, vergi müfettişlerinin görevi, devletin gelirlerini korumak ve vergi mükelleflerinin beyanlarının doğruluğunu denetleyerek hukuka aykırı durumları tespit etmektir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Muhasebenin Temel Kavramları

5.Vergi İncelemesi Kaç Ay Sürer?

Vergi incelemesi süresi, Türkiye’deki mevzuata göre değişkenlik gösterir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesine göre:

 • Tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl,
 • Sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay,
 • Katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemelerin bitirilmesi esastır.

Ayrıca, vergi incelemesi görevinin inceleme elemanına tebliğ tarihinden itibaren incelemeye başlama tutanağının düzenlenmesi için otuz günlük süre (en fazla on beş gün ilave süre verilebilir öngörülmektedir. Bu süreler, vergi incelemesinin karmaşıklığına ve kapsamına göre değişebilir. İnceleme süreci hakkında daha fazla bilgi almak için, ilgili vergi dairesi ile iletişime geçmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Vergi Müfettiş Yardımcısı

6.Vergi İncelemesi Sonucunda Ne Olur?

Vergi incelemesi sonucunda, inceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından hazırlanan bir vergi inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor, mükellefin defter, kayıt ve beyanları üzerinden ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu ve defter, kayıt ve belgelerin mevzuatın öngördüğü şekilde kayıt altına alınıp alınmadığını denetler.

Raporun sonuçlarına göre, eğer herhangi bir usulsüzlük veya eksiklik tespit edilirse, mükellefe ek vergiceza ve gerekli düzeltmeleri yapması için bildirim yapılır. Örneğin, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi uyarınca kaçakçılık suçu tespit edilirse, aynı kanunun 344. maddesi uyarınca üç kat vergi ziyaı cezası kesilebilir.

Ayrıca, matrah veya vergi artırımı yapılması incelemeyi otomatik olarak sonlandırmaz. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemelerinin belirli bir tarihe kadar sonuçlandırılamaması halinde, inceleme sonlanabilir ve tarhiyat olanaksız hale gelebilir.

Vergi incelemesi süreci ve sonuçları karmaşık olabilir, bu nedenle genellikle bir vergi profesyonelinin yardımı almak faydalı olacaktır. İnceleme süreci ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi almak için, ilgili vergi dairesi ile iletişime geçmek veya bir vergi avukatıyla danışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

7. Profesyonel Muhasebe Hizmetleri Almak

Profesyonel muhasebe hizmetleri, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve işletmenin mali durumunun takibi konusunda önemli bir role sahiptir. Bir muhasebeci veya mali danışman işletmenin vergi uyumluluğunu sağlamak ve incelemeleri önlemek için önemli bir destek sağlayabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Vergi Suç ve Cezaları

8. Vergi İncelemesi Önlemek için Yapılması Gerekenler:Vergi Mevzuatına Uyum Sağlamak

İşletmelerin vergi mevzuatına tam uyum sağlaması, vergi incelemesi riskini azaltmanın anahtarıdır. Vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi, vergi mevzuatındaki değişikliklere uygun hareket edilmesi önemlidir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Vergi Hukuku Nedir?

9. Vergi İncelemesi Önlemek için Yapılması Gerekenler :Vergi Danışmanlığı Almak

Vergi danışmanları, işletmelerin vergi stratejilerini optimize etmelerine ve vergi risklerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Profesyonel bir vergi danışmanıyla çalışmak, işletmenin vergi planlaması ve uyumluluğunu artırabilir.

Vergi incelemesi riskini azaltmak ve işletmenizi korumak için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Doğru kayıt tutma, profesyonel muhasebe hizmetleri alma ve vergi mevzuatına uyum sağlama gibi önlemler, işletmenizin vergi uyumluluğunu artırarak olası incelemeleri önleyebilir.

Her işletme, vergi incelemesi riskini azaltmak için benzersiz stratejiler geliştirebilir. Ancak, doğru kayıt tutma, profesyonel destek alma ve vergi mevzuatına uyum sağlama gibi temel adımlar, genel olarak her işletmenin takip etmesi gereken en önemli prensiplerdir. Unutmayın, vergi uyumluluğu ve doğruluk, işletmenizin uzun vadeli başarısı için hayati öneme sahiptir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Vergi Denetim Yolları

(Visited 38 times, 1 visits today)
Close