Bilanço Nedir ve Neyi Gösterir?

Bilanço Nedir?  bir şirketin mali durumunu belirlemek amacıyla hazırlanan önemli bir finansal rapordur. Bu rapor, bir organizasyonun varlıklarını, borçlarını ve sahibi olan sermayeyi belirterek şirketin finansal sağlığı hakkında kapsamlı bir görünüm sunar. Bilanço, genellikle belirli bir tarihte, genellikle yılsonu gibi belirli bir dönemin sonunda oluşturulur.

Bilanço, varlıkların iki ana kategoriye ayrıldığı bir yapıya sahiptir: aktifler ve pasifler. Aktifler, şirketin elinde bulunan varlıkları temsil ederken, pasifler, şirketin bu varlıkları finanse etmek için sahip olduğu borçları ve sermayeyi gösterir. Bilanço, bir şirketin özkaynak, borçlarını nasıl finanse ettiği ve varlıklarını nasıl kullandığı konusunda detaylı bilgiler sunar.

İlgili İçerik; 26333

Bilanço Nedir ve Neyi Gösterir?

1. Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu ölçen bir belgedir. Şirketin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını içerir.

İlgili İçerik; Reeskont Nedir?

2. Bilanço Nedir? Varlıklar Neleri Kapsar?

Bilanço, likiditenin yanı sıra şirketin sahip olduğu gayrimenkuller, makine ekipmanları, stoklar gibi varlıkları da gösterir.

3. Pasifler ve Borçlar

Bilançonun pasif tarafı, şirketin borçlarını ve bu borçların vadesini içerir. Kredi borçları, tedarikçi borçları gibi unsurları içerir.

İlgili İçerik; Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler

4. Özkaynaklar Nasıl Hesaplanır?

Özkaynaklar, varlıkların pasiflere olan net etkisini temsil eder ve genellikle hisse senetleri, karlar ve zararlar gibi unsurları içerir.

5. Bilanço Nedir? Ne Zaman Hazırlanır?

Bilanço genellikle bir finansal yılın sonunda hazırlanır, ancak şirket içi ihtiyaçlara bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenebilir.

6. 1 çeyrek bilanço tarihleri 2023 ne zaman açıklanacak

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2023 yılı 1. çeyrek bilançoları bekleniyor. Bazı şirketler bilanço açıklama tarihlerini duyurdu. Şirketlerin 1. çeyrek bilançolarını mayıs ayının sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Bilançoların nisan ayının son haftası açıklanmaya başlanacağı ve bazı şirketlerin bilanço açıklama tarihlerinin kesinleştiği belirtiliyor .

İlgili İçerik; Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranları

7. Bilanço Nedir ? Toplam Borç Neyi İfade Eder?

Bilanço tablosu, bir şirketin belli bir döneme ait sorumluluklarını, varlıklarını ve özkaynaklarını gösteren finansal beyannamedir. Bilanço tablosunda borçlar, işletme borçları ve mali yükümlülükler olarak tanımlanır. Borçlar genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ayrılır. Kısa vadeli borçlar genellikle tedarikçilere olan borçlardır. Uzun vadeli borçlar ise genellikle banka kredileri ve tahvillerden oluşur . Ancak, bilanço tablosunda yer alan borç kalemleri şirketten şirkete değişebilir.

8.Bilançoda İlk Neye Bakılır ?

Bilanço tablosu, bir şirketin belli bir döneme ait sorumluluklarını, varlıklarını ve özkaynaklarını gösteren finansal beyannamedir. Bilanço tablosunda borçlar, işletme borçları ve mali yükümlülükler olarak tanımlanır. Bilanço tablosunda ilk olarak aktiflere bakılır. Duran ve dönen varlıklar olara iki başlıkta toplanan aktiflerin fazla olması ve verimli kullanılması kârın ana belirleyicisidir. Yalnızca bir döneme ait bilanço incelenmemelidir. 1 yıldan daha uzun süredir şirketin elinde bulunan duran varlıklar, doğru okunmalıdır. Yapılan mal ve hizmet satışlarından ortaya çıkan alacaklar, sonraki dönem kârlılığına dair fikir verir .

9.Borsa İstanbul’daki diğer şirketlerin 3. çeyrek performansı nasıl oldu?

 • Arçelik (ARCLK): 20 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • Türk Traktör (TTRAK): 24 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 24 Ekim 2023’te bilanço açıkladı

 

 • Tüpraş (TUPRS): 25 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • Aygaz (AYGAZ): 25 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • Koç Holding (KCHOL): 26 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • Anadolu Isuzu (ASUZU): 26 Ekim 2023’te bilanço açıkladı.

 

 • Migros (MGROS): 1 Kasım 2023’te bilanço açıkladı

 

 • Türk Telekom (TTKOM): 6 Kasım 2023’te bilanço açıkladı.

 

Bu bilgiler, şirketlerin bilanço açıklama tarihlerini içerir. Ancak, her şirketin 3. çeyrek performansı hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili şirketin finansal raporlarını incelemenizi öneririm.

İlgili İçerik; Arge Desteği Fonu

10.Hangi sektörlerdeki şirketlerin performansı iyi oldu?

 • FROTO (Ford Otosan): İhracat marjları ve stok değer artışı

 

 • TAVHL (TAV Havalimanları Holding): Medine operasyonlarının hisse satışı

 

 • THYAO (Türk Hava Yolları): Yüksek karlılık

 

 • Gıda perakende: Enflasyona paralel değerlenme

 

 • Tüpraş: Güçlü faaliyet ortamı ve yüksek kapasite kullanım oranı

 

 • Aygaz: Mevsimsellik

 

İlgili İçerik; İhracatta Götürü Gider Uygulaması

11. Süreli Yayınlar Muhasebelerini Bilanço Esasına Göre Düzenlemek Zorunda Kalıyor

Türkiye’de 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca süreli yayınların muhasebeleri “bilanço” esasına göre düzenlenmek zorunda kalacak. Bu kapsamda, günlük veya haftalık yayımlanması fark etmeksizin tüm gazetelerin ve internet haber sitelerinin muhasebeleri “bilanço” esasına göre düzenlemeleri zorunlu olacak.

12. Bu Kararın Kapsamı Dışında Olanlar Nelerdir?

 • Haber ve fotoğraf ajanslarının yayınları,
 • Kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi,
 • Bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makinelerinde basılan veya çoğaltılan ansiklopedi, bülten gibi fasiküller halinde  yayınlanan ve güncelliği olmayan yayınlar için, tanımı, niteliği ve niceliği ne olursa olsun resmi  ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz

13.Resmi İlan Yayınlama Hakkı Kimlere Sağlanır?

 • Resmi ilan yayınlama hakkını haiz veya resmi ilan yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresinde bulunan gazeteler, resmî reklam yayınlama hakkını da haizdir. Resmi ilan yayınlama hakkı sona eren gazetenin, resmi reklam yayınlama hakkı da sona
  erer.
 • Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usûllere uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren dergiler, resmi reklam yayınlama hakkı kazanır.
 •  Süreli yayınlar resmi reklam yayınlama hakkı bakımından, bu Yönetmeliğin Beşinci ısımının Birinci Bölümünde yer alan hükümlere tabidir.
 •  Süreli yayınlara resmi reklam yayınlama hakkı bakımından mahsup ve telafi işlemleri uygulanmaz.
 •  Bulunduğu ilde en fazla basın kartına sahip gazeteci meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları tarafından dini ve milli bayramlar ile özel günlerde çıkarılacak yayınlara resmi reklam verilir.

14.Resmi İlan ve Reklamların Dağıtım ve Yayınlanma Genel Esasları Nelerdir?

 • Resmi ilanlar, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler tarafından bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelere dağıtılır.
 •  Resmi ilanların dağıtımında, ilan verenlerin yasal dayanağı olan talepleri dikkate alınır.
 •  Resmi ilanlar aksi belirtilmedikçe süreli yayınların genel baskılarında yayınlanır.
 • Gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar, gazetelerin imtiyaz sahibine ait internet haber sitelerinde, ana sayfada ve görünür bir alanda yer verilen kurumun dijital panosu aracılığıyla yönlendirilerek kurumun ilan portalı ilan.gov.tr’de eş zamanlı olarak yayınlanır.

15. Resmi İlan ve Reklamlar İçin Fatura Düzenlenir Mi?

Gazeteler, yayınladığı resmi ilanlar için, 195 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Resmi ilan Fiyat Tarifesinde belirtilen esas ve ölçülere uygun olarak, tüm süreli yayınlar da hususi ilan ve reklamlar için anılan Kanunun 45.maddesinde belirtilen Hususi İlan ve Reklam Tarifesine göre fatura düzenlemek zorundadır.

Kaynak: 32091 Sayılı Resmi Gazete

Bilanço, bir şirketin mali sağlığını değerlendirmek ve finansal kararlar almak için kritik bir araçtır. Doğru bir şekilde yorumlandığında, bilanço, şirketin gücü, istikrarı ve büyüme potansiyelini anlamak için değerli bir kaynaktır. Bu nedenle, iş dünyasında faaliyet gösteren herkesin bilançoyu anlamak ve yorumlamak konusunda temel bir bilgiye sahip olması önemlidir.

İlgili İçerik; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

(Visited 125 times, 1 visits today)
Close