Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler vergilendirilmesi, son yıllarda birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Sosyal medya platformları, birçok kişiye ek gelir sağlama fırsatı sunmaktadır. Ancak, bu gelirlerin vergilendirilmesi konusu, birçok kişi tarafından belirsizliklerle doludur.

Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir?

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmektedir. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik getirilen hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler kapsamında, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için belirli şartlar aranmaktadır.

İlgili İçerik; Evlenen Gençlere Faizsiz Kredi

Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır?

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu şartlara göre, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

İlgili İçerik; Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranları

Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Hangi İstisnalar Bulunmaktadır?

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirli istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan biri, “İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.” şeklindedir.

İlgili İçerik; Gelir Vergisi Nedir?

Youtube Geliri Elde Edenler Nasıl Vergilendirilir?

YouTube içerik üreticisi, videoları için YouTube tarafından ödenen reklam gelirleriyle para kazanabilir. Bu gelirler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmektedir. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik getirilen hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler kapsamında, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlara göre, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmamasıdır. İstisnadan faydalanabilecekler, faydalanma şartları ve istisna uygulamasında özellik arz eden durumlar vardır. İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir. Mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır. Ayrıca “İstisna Belgesi” almaları gerekmektedir.

Youtube İstisna Belgesi Nasıl Alınır?

  • İkamet ettiğiniz yerdeki vergi dairesine giderek istisna belgesi başvurusu yapmanız gerekmektedir.
  • İnternet vergi dairesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
  • İstisna belgesi alındıktan sonra, bu belge ile bankada bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.
  • Türkiye’de kurulu bir banka hesabınızın olması gerekmektedir.

Bu konuda daha fazla bilgi için, aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz:

2023 yılı için Sosyal medya kazançları için hangi vergiler ödenir?

2023 yılı için sosyal medya kazançları üzerinden ödenmesi gereken vergiler aşağıdaki gibidir:

  • Stopaj Vergisi: Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler için stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir. Bu oran, 2023 yılı için 1 milyon 900 bin TL’ye kadar değişmiyor.
  • Gelir Vergisi: Sosyal medya kazançları, 2023 yılında 1 milyon 900 bin liraya kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarın üzerindeki kazançlar gelir vergisi kapsamında değerlendirilir.

İlgili İçerik; Ticari Kazanç

Hangi durumlarda şirket kurmak zorunlu hale gelir?

Yıllık geliri 1 Milyon 900 Bin TL’ye kadar olan sosyal medya içerik üreticilerinin şirket kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kişiler için özel bir vergilendirme usulü öngörülmektedir.

Ancak, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin türüne bağlı olarak şirket kurma zorunluluğu olabilir. Örneğin, bir sosyal medya içerik üreticisi, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch gibi sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik üreten ve bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için şirket kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, sponsorlarından reklam yapmak, satıştan komisyon almak, ürün tanıtmak gibi yollarla elde ettiği gelir için şirket kurup fatura kesmesi gerekecektir.

İlgili İçerik; Şirketler ve Türleri Nelerdir?

Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler İçin Kdv Ödenir Mi?

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin KDV’si, 7338 sayılı Kanun kapsamında istisna tutulmuştur. Bu istisnadan faydalanmak için, Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

İlgili İçerik; Kdv(Katma Değer Vergisi)Hesaplama

(Visited 106 times, 1 visits today)
Close