Gelir Tablosu Nedir?

Gelir Tablosu Nedir? bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri, bu gelirlerden yapılan giderleri ve net karını gösteren kritik bir finansal rapordur. Şirketin gelir tablosu, işletmenin mali performansını değerlendirmek ve gelecekteki kararlarını planlamak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu tablo, şirketin satışları, işletme giderleri, vergiler ve net kar gibi kritik finansal göstergelerini ayrıntılı bir şekilde sunar.

İlgili İçerik; 26333

Gelir Tablosu Nedir ve Ne İşe Yarar?

1. Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, belirli bir dönemde bir şirketin gelirlerini ve giderlerini gösteren bir finansal rapordur. Bu tablo, şirketin karlılığını ve finansal performansını ölçmek için kullanılır.

İlgili İçerik; Reeskont Nedir?

2. Gelir Tablosu Hangi Bilgileri İçerir?

Gelir tablosu, genellikle satış gelirleri, brüt kar, işletme giderleri, vergiler ve net kar gibi ana başlıkları içerir. Bu başlıklar, şirketin gelirlerinin kaynaklarını ve harcamalarını ayrıntılı bir şekilde açıklar.

İlgili İçerik; Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler

3. Brüt Kar Nedir?

Gelir tablosundaki brüt kar, şirketin satış gelirlerinden doğrudan maliyetleri çıkardıktan sonra kalan miktarı temsil eder. Bu, ürün veya hizmetlerin üretim ve satış süreçlerinden elde edilen temel karı gösterir.

İlgili İçerik; Evlenen Gençlere Faizsiz Kredi

4. İşletme Giderleri Neleri Kapsar?

İşletme giderleri, şirketin günlük operasyonlarını sürdürmek için yaptığı harcamaları temsil eder. Personel maaşları, kira, enerji giderleri gibi kalemleri içerebilir.

İlgili İçerik; Enflasyon Muhasebesi

5. Net Kar Neden Önemlidir?

Net kar, bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği toplam karı gösterir. Net kar, şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve yatırımcılara, paydaşlara gelecekteki performans hakkında bilgi vermek için önemli bir göstergedir.

6.Gelir Tablosunda Neler var?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir finansal tablodur.

Gelir tablosu, genellikle aşağıdaki kalemleri içerir:

 • Net Satışlar: İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam satış gelirleridir.

 

 • Satışların Maliyeti: İşletmenin belirli bir dönemdeki üretim maliyetleridir.

 

 • Brüt Kar / Zarar: Net satışlardan satışların maliyeti çıkarılarak elde edilen kar veya zarardır.

 

 • Faaliyet Giderleri: İşletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetleri için yaptığı giderlerdir.

 

 • Faaliyet Kar / Zarar: Brüt kar veya zarardan faaliyet giderleri çıkarılarak elde edilen kar veya zarardır.

 

 • Diğer Olağan Gelirler ve Giderler: İşletmenin belirli bir dönemdeki diğer gelir ve giderleridir.

 

 • Olağandışı Gelirler ve Giderler: İşletmenin belirli bir dönemdeki olağandışı gelir ve giderleridir.

 

 • Finansman Giderleri: İşletmenin belirli bir dönemdeki finansman giderleridir.

 

 • Vergi Dönemi Öncesi Kar / Zarar: İşletmenin belirli bir dönemdeki vergi öncesi kar veya zararıdır.

 

 • Vergi Giderleri: İşletmenin belirli bir dönemdeki vergi giderleridir.

 

 • Net Kar / Zarar: Vergi dönemi öncesi kar veya zarardan vergi giderleri çıkarılarak elde edilen kar veya zarardır.

İlgili İçerik; Gelir Vergisi Nedir?

7. Gelir Tablosunda Hangi kalemler vergiden muaf tutulur?

Vergiden muaf tutulan kalemler, ülkeden ülkeye değişebilir. Türkiye’de, emlak vergisi muafiyeti gibi bazı vergi muafiyetleri bulunmaktadır . Bununla birlikte, vergiden muaf tutulan kalemler genellikle şunları içerir:

 • Çocuk Yardımı: Çalışanların çocuklarına yapılan yardımlar vergiden muaf tutulabilir .

 

 • Eğitim Yardımı: Çalışanların eğitim masraflarına yapılan yardımlar vergiden muaf tutulabilir.

 

 • Yemek Yardımı: Çalışanlara yapılan yemek yardımları vergiden muaf tutulabilir .

 

 • Kira Yardımı: Çalışanlara yapılan kira yardımları vergiden muaf tutulabilir .

 

 • Emlak Vergisi: Bazı durumlarda, emlak vergisi muafiyeti uygulanabilir.

 

 • Bağışlar: Bazı bağışlar vergiden muaf tutulabilir.

 

 • Sosyal Güvenlik Yardımları: Sosyal güvenlik yardımları vergiden muaf tutulabilir.

 

İlgili İçerik; IASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

8.Gelir Tablosunda net kar nasıl hesaplanır?

Gelir tablosunda net kar, vergi öncesi kar veya zarardan vergi giderleri çıkarılarak elde edilir . Net kar, işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin sonucunu gösterir. Gelir tablosunda yer alan kalemlerden, vergi öncesi kar veya zarar hesaplanır. Vergi öncesi kar veya zarar, işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerinden, giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilir. Daha sonra, vergi giderleri çıkarılarak net kar veya zarar hesaplanır.

9.Gelir tablosu hesapları kalan verir mi?

Gelir tablosunda yer alan kalemlerden, vergi öncesi kar veya zarar hesaplanır. Vergi öncesi kar veya zarar, işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerinden, giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilir. Daha sonra, vergi giderleri çıkarılarak net kar veya zarar hesaplanır. Gelir tablosunda yer alan kalemlerden hiçbiri kalan vermez. Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir finansal tablodur .

10.Gelir Tablosu Hesapları Bilançoda Gösterilir Mi?

Gelir tablosu ve bilanço birbirine oldukça bağlı tablolardır. Bilanço, bir şirketin finansal durumunu belirlemek için yapılan tablolardır. Bilançoda işletmenin net kar zarar durumları hesaplanırken gelir tablolarından faydalanılmaktadır. Gelir tablosu ise, bir şirketin belirli bir zaman aralığında gelir gider durumlarına hesaplayarak kazandıkları paranın ve ödeme yaptıkları tüm maliyetlerin bir araya getirilerek net kazancın hesaplandığı bir tablodur. Gelir tablosu hesapları bilançoda gösterilmez, ancak dipnotlarda açıklama yapılabilir.

Gelir tablosu, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve kararlarını yönlendirmek için kritik bir araçtır. Bu rapor, işletmenin gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde açıklar, böylece yöneticiler gelecekteki stratejilerini planlayabilir ve finansal hedeflere ulaşabilir. Gelir tablosu analizi, iş dünyasında başarılı olmak ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir unsurdur.

İlgili İçerik; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

 

İlgili İçerik; Evli Kadınlar Ticaret Şirketlerine Kurucu Ortak Olarak Katılabilir Mi?

(Visited 124 times, 1 visits today)
Close