Reeskont Nedir ve Ne İşe Yarar?

1. Reeskont Nedir?

Reeskont Nedir? genel olarak bir ticaret senedinin, çekin veya vadeli bir ödemenin, vadesinden önce belirli bir oranda ve belirli bir sürede nakde çevrilmesidir. Bu işlem, genellikle işletmelerin finansal planlamalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar.

2. Reeskont Nasıl Yapılır?

Reeskont işlemi genellikle bankalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir ticaret senedinin veya çekin vadesinden önce nakde çevrilmesi için belirli bir faiz oranı uygulanır. Bu işlem, hem alacaklı tarafın erken ödeme avantajından faydalanmasına hem de finansal piyasalarda likiditenin korunmasına katkı sağlar.

3. Reeskontun Ticaretteki Rolü Nedir?

Ticarette, reeskont işlemi taraflar arasındaki güveni artırabilir. Satıcı, vade sonunu beklemeden önce ödeme alabilir ve alıcı da belirli bir vade avantajından yararlanabilir. Bu sayede ticaret işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilir.

İlgili İçerik;Banka Kredileri ve Masraflarının Yansıtılması

4. Reeskontun Finansal Planlamaya Etkisi

İşletmeler, reeskont kullanarak nakit akışlarını daha iyi yönetebilirler. Belirli bir dönemde ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlamak, işletmelere finansal esneklik kazandırabilir. Aynı zamanda, borçların kontrol altında tutulmasına ve maliyetlerin optimize edilmesine de yardımcı olabilir.

5. Reeskontun Avantajları Nelerdir?

Reeskont işlemlerinin birkaç avantajı bulunmaktadır. İşletmeler için likidite yönetiminde esneklik sağlaması, erken ödeme avantajları, ticarette hız ve güvenin artması gibi faktörler, reeskontun finansal dünyada önemli bir araç olmasını destekler.

İlgili İçerik; Enflasyon Muhasebesi

Reeskont Faizi Nedir?

Reeskont faizi, bir bankanın elinde bulunan ve ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri, Merkez Bankası’na satarak nakit para elde etmesi için ödediği faizdir. Reeskont faizi, Merkez Bankası tarafından belirlenir ve para politikasının bir aracı olarak kullanılır. Reeskont faizi, senetin vadesine, cinsine ve faiz oranına göre değişir. Reeskont faizi, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini artırmak ve ekonomiyi dengelemek için kullandığı bir yöntemdir.

İlgili İçerik; Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranları

Reeskont Faizi Kimlere Verilir?

Reeskont faizi, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve bankaların elinde bulunan vadesi gelmemiş senetleri nakde çevirmek için ödedikleri faizdir. Reeskont faizi, para politikasının bir aracı olarak kullanılır ve ekonomiyi dengelemeye yardımcı olur. Reeskont faizi kimlere verilir sorusunun cevabı ise şöyledir:

Reeskont faizi, bankalardan ve sigorta şirketlerinden reeskont kredisi alanlara verilir. Reeskont kredisi, Türk Lirası karşılığında döviz alınan bir kredi türüdür. Reeskont kredisi alanlar, ihracata yönelik mal üretimi yapan imalatçı şirketler, ihracatçılar, yurt dışı müteahhitleri, uluslararası fuarcılık yapan şirketler gibi farklı sektörlerden olabilir. Reeskont kredisi, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini artırmak için kullandığı bir yöntemdir.

Reeskont faizi, senedin vadesine, cinsine ve faiz oranına göre değişir. Reeskont faizi hesaplamak için, senedin normal değeri, faiz oranı, vade gün sayısı ve gün sayısı bilinmesi gerekir. Reeskont faizi hesaplama formülü şu şekildedir:

Reeskont miktarı = Normal Değer x Faiz Oranı x Vade gün sayısı / 36.000 + Faiz Oranı x Gün sayısı

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Artırıldı

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ,vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %35,75’ten %40,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75’ten %41,75’e çıkartılmıştır.

Bu değişiklik 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi .

Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı borç ve alacakların, değerleme günündeki gerçek değerlerine indirgenmesi işlemidir. Borç ve alacak senedinin değerleme günündeki nominal değeri, senedin vade tarihine kadar olan süreye isabet eden faizi de içeriyor. Reeskont işlemi ile bu faiz miktarı tespit ediliyor ve vergi matrahının hesaplanmasında bu tutar gelir veya gider olarak dikkate alınıyor.

İlgili İçerik;  32386 Tebliğ

Reeskont Muhasebe Kaydı

31 Aralıkta Reeskont işlemi için hesaplanan faiz tutarı, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı’na borç kaydedilir. Aynı tutar, 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı’na alacak kaydedilir .

 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.

 

 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.

 

1000

 

 

 

1000

01 Ocakta  122 Alacak Senetleri Reeskont Hesabı’na borç kaydedilir. Aynı tutar, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı’na alacak kaydedilir.

 

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.

 

  647.REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.

 

1000

 

 

 

1000

Reeskont İle Finansal Planlamada Esneklik

Reeskont, finansal dünyada işletmelere likidite esnekliği kazandıran ve ticaret işlemlerini hızlandıran önemli bir araçtır. Erken ödeme avantajları ve finansal planlama üzerindeki olumlu etkileri, reeskontu ticarette ve bankacılık sektöründe vazgeçilmez kılar. Bu finansal aracın doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, işletmelerin nakit akışlarını düzenlemelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve genel olarak finansal sağlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlar.

İlgili İçerik; Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirler

İlgili İçerik; Finansman Gider Kısıtlaması 

(Visited 105 times, 1 visits today)
Close