Finansman Gider Kısıtlaması   

 Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplama 

Bir şirketin faaliyetlerini finanse etmek için yaptığı harcamaları sınırlayan bir kısıtlamadır. Bu kısıtlama, şirketin nakit akışını korumaya ve yatırımcıların yatırım yapacakları şirketlerin finansal sağlığını korumaya yardımcı olur.

Aşağıda finansman gider kısıtlaması hakkında detaylı örnekler verilmiştir:

 • Faiz Giderleri: Şirketler genellikle işletme sermayesi veya büyük yatırımlar için borç alırlar. Bu borçların geri ödemesi için faiz ödemeleri yapılır.Şirketin faiz ödemelerini sınırlayarak, borçlarını zamanında ödemek ve nakit akışını korumak için çalışır.

Örneğin, bir şirket 1 milyon dolarlık bir kredi aldı ve yılda %10 faiz ödemek zorunda kaldı. Finansman gider kısıtlaması, şirketin yıllık faiz ödemelerini belirli bir yüzde ile sınırlayarak, şirketin borçlarını ödemek için yeterli nakit akışını sağlamasına yardımcı olabilir.

 • Yatırım Harcamaları: Şirketler, işlerini büyütmek ve geliştirmek için yatırım harcamaları yaparlar. Bu harcamalar genellikle büyük ölçekli projeleri içerir ve şirketin finansal sağlığını etkileyebilir. Finansman gider kısıtlaması, şirketin yatırım harcamalarını sınırlayarak, nakit akışını korumak için çalışır.

Örneğin, bir şirket yeni bir fabrika inşa etmek istiyor ve bu proje için 10 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor. Finansman gider kısıtlaması, şirketin yatırım harcamalarını belirli bir yüzde ile sınırlayarak, şirketin bu yatırımı finanse etmek için yeterli nakit akışına sahip olmasına yardımcı olabilir.

 • Operasyonel Harcamalar: Şirketler, faaliyetlerini sürdürmek için bir dizi operasyonel harcama yaparlar. Bunlar arasında personel maaşları, kira, elektrik faturaları ve diğer genel giderler bulunur. Finansman gider kısıtlaması, şirketin operasyonel harcamalarını sınırlayarak, nakit akışını korumak için çalışır.

Örneğin, bir şirket aylık 500.000 dolarlık bir personel maaşı ödemek zorunda kalıyor. Finansman gider kısıtlaması, şirketin operasyonel harcamalarını belirli bir yüz

de ile sınırlayarak, şirketin nakit akışını koruyabilir ve personel maaşlarını ödemek için yeterli kaynaklara sahip olmasına yardımcı olabilir.

 • Vergi Giderleri: Şirketler, yasal olarak ödenmesi gereken bir dizi vergiye tabidir. Bu vergiler genellikle şirketin gelirine ve faaliyetlerine göre belirlenir. Şirketin vergi giderlerini sınırlayarak, nakit akışını korumak için çalışır.

Örneğin, bir şirket, yılda 1 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor ve %30 oranında bir vergi ödemek zorunda kalıyor. Finansman gider kısıtlaması, şirketin vergi giderlerini belirli bir yüzde ile sınırlayarak, şirketin vergi yükünü hafifletebilir ve nakit akışını koruyabilir.

Ayrıca , şirketin borçlarını ve yatırım harcamalarını kontrol etmesine yardımcı olabilir. Bu sayede şirketler, finansal risklerini azaltarak sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirebilirler.

Finansman gider kısıtlaması uygulamak için şirketler, öncelikle harcamalarını ve gelirlerini detaylı bir şekilde analiz etmelidir. Bu analiz sonucunda, şirketlerin belirli bir yüzde ile sınırlayabileceği finansman giderleri belirlenir. Şirketler, finansman gider kısıtlamasını belirli bir süre boyunca uygulayabilirler veya sürekli olarak uygulayabilirler.

Ancak gider kısıtlaması, şirketlerin büyüme potansiyellerini de sınırlayabilir. Bu nedenle, şirketlerin finansal durumunu ve büyüme stratejilerini dikkatli bir şekilde analiz etmeleri önemlidir. Ayrıca, kısıtlamayı uygulayan şirketler, yatırımcıların şirketin finansal performansını değerlendirmesine yardımcı olacak doğru ve detaylı finansal raporlar hazırlamalıdırlar.

Sonuç olarak, , şirketlerin finansal sağlığını korumak için önemli bir araçtır. Ancak bu kısıtlamanın doğru bir şekilde uygulanması ve şirketin büyüme stratejilerinin sınırlanmaması için dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

İlgili İçerik; Leasing Nedir?

Hangi Mükellefler Finansman Gider Kısıtlamasına Tabidir ?

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi mükellefleri kapsamaktadır. Bu nedenle, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler, dernekler ve vakıflar gibi kurumlar vergisi mükellefleri tabidir.

Ayrıca, mükelleflerin yıllık brüt satış hasılatı veya gayrisafi iş hasılatının bir önceki takvim yılı için belirlenen tutarın üzerinde olması durumunda uygulanmaktadır. 2021 yılı için belirlenen tutar 500 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, bazı özel durumlarda uygulanmamaktadır. Örneğin, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları finansman gider kısıtlamasından muaf tutulmaktadır.

Ayrıca, özel kanunlarla vergi muafiyeti veya vergi istisnası tanınmış olan kurumlar da finansman gider kısıtlamasına tabi değillerdir.

İlgili İçerik; Finansman Fonu

Hangi Şirketler Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Değildir?

 • Mevduat Bankaları,
 • Katılım Bankaları,
 • Yatırım Bankaları
 • Finansal Holding Şirketleri
 • Finansal Kiralama Şirketleri
 • Faktoring
 • Finansman şirketleri ve Tasarruf Finansman şirketleri
 • Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde bulunan kurumlar

İlgili İçerik; Konkordato Nedir?

(Visited 276 times, 1 visits today)
Close