Özet Döviz Pozisyon Raporu;

Özet Döviz Pozisyon Raporu, Türkiye’deki şirketlerin finansal raporlama mevzuatı kapsamında hazırlanması gereken bir rapordur. Bu raporun hazırlanması, Türkiye’deki bazı düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen kurallara uyulmasını gerektirir.

Öncelikle, Türkiye’deki şirketlerin finansal raporlama mevzuatı çerçevesinde Özet Döviz Pozisyon Raporu, finansal tabloların bir parçası olarak hazırlanır. Bu nedenle, raporun içeriği ve formatı, finansal tabloların belirlenen kurallarına uygun olmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’deki şirketlerin Özet Döviz Pozisyon Raporu’nu hazırlamaları için bazı düzenleyici otoritelerin belirlediği kurallar vardır. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği “Döviz Piyasası Uygulamaları Hakkında Tebliğ” yer alır.

Bu tebliğe göre, Türkiye’deki şirketler aylık ve yıllık bazda döviz pozisyon raporu hazırlamakla yükümlüdür. Raporun içeriği, şirketin döviz alacakları ve borçları, döviz cinsinden varlıkları ve diğer döviz riski taşıyan pozisyonlarını kapsamalıdır.

Özet Döviz Pozisyon Raporu ile ilgili veri bildirim yükümlülüğü 

Özet Döviz Pozisyon Raporu ile ilgili veri bildirim yükümlülüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. TCMB, finansal istikrarın sağlanması ve finansal piyasalardaki risklerin azaltılması amacıyla, Türkiye’deki bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların döviz pozisyonlarına ilişkin bilgi toplama ve raporlama yükümlülüğünü getirmiştir.

Bu kapsamda, edinilen bilgilere göre daha önceden kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL olan firmaların bakiyesi 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.Ayrıca İlk raporlama Mart 2023 dönemi  Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaların tamamlanması bekleniyordu.Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından ileri bir tarihe ertelenmiştir.Böylece kredi bakiyesi 10 milyon ile 50 milyon arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ertelenmiştir. Aylık Özet Raporu takip eden ilk 10 günü içinde verilecekken takip eden ayın son günü olarak değiştirilmiştir. 50 milyon ve üzeri bakiyesi olan firmalar ise bildirim süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özet Veri Pozisyon Veri Formu 

İlgili İçerik;Finansman Gider Kısıtlaması 

Sonuç olarak, Türkiye’deki finansal kuruluşlar, TCMB tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Özet Döviz Pozisyon Raporu hazırlama ve bildirim yükümlülüğüne sahiptirler. Bu yükümlülük, finansal istikrarın korunması amacıyla getirilmiş olup, finansal kuruluşlar raporları belirli aralıklarla TCMB’ye bildirerek yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.

Aylık Veri Formu

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SVTS), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilmiş olan bir veri takip sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistem, Türkiye’deki finansal sistemde oluşabilecek sistemik riskleri takip etmek ve yönetmek amacıyla kullanılmaktadır.

SVTS, finansal sektördeki tüm kurumların ve finansal piyasalardaki tüm araçların verilerini toplamakta ve analiz etmektedir. Bu veriler, özellikle bankaların aktif ve pasiflerindeki dağılımlar, portföylerindeki riskler, sermaye yeterlilikleri, likidite durumları ve diğer finansal göstergeleri kapsamaktadır. Ayrıca, piyasa verileri, para ve sermaye piyasalarındaki faiz oranları, döviz kurları, hisse senedi fiyatları, emtia fiyatları ve diğer göstergeler de SVTS tarafından takip edilmektedir.

İlgili İçerik; Sistematik Veri Takip Sistemi

Bu verilerin analizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından finansal istikrarın korunması amacıyla kullanılmaktadır. SVTS, finansal sektördeki olası riskleri erken aşamada tespit etmek, olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ve finansal istikrarı sağlamak için kullanılmaktadır.

Özetle, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi, Türkiye’deki finansal sistemde oluşabilecek sistemik riskleri takip etmek ve yönetmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilmiş bir veri takip sistemi olarak özetlenebilir.

İlgili İçerik;Leasing Nedir?

İlgili içerik;Finansman Fonu

(Visited 133 times, 1 visits today)
Close