Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir işletmenin veya organizasyonun kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı dış kaynakları ifade eder. Bu kaynaklar, işletmenin günlük operasyonlarını sürdürmek, kısa vadeli projeleri finanse etmek veya mevcut borçları geri ödemek gibi kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak için kullanılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar genellikle bir yıl veya daha az bir vadeye sahiptir.

İlgili İçerik; Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

Kısa vadeli yabancı kaynaklar şunları içerebilir:

 • Kısa Vadeli Krediler: İşletmeler, bankalardan veya finansal kurumlardan kısa vadeli krediler alabilirler. Bu krediler genellikle bir yıl veya daha kısa bir süre için verilir ve işletmelerin nakit akışını düzeltebilir.
 • İşletme Kredileri: İşletmeler, işletme kredileri aracılığıyla kısa vadeli finansman sağlayabilirler. Bu, işletmenin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceği çeşitli kredi türlerini içerebilir.
 • Satıcı Kredileri: İşletmeler, tedarikçilerinden mal veya hizmet alırken ödeme süresini uzatarak kısa vadeli finansman elde edebilirler. Bu, işletmenin nakit akışını geçici olarak iyileştirmesine yardımcı olabilir.
 • Ticari Krediler: İşletmeler, diğer işletmelerden kısa vadeli finansman alabilirler. Bu, ticaret kredileri veya ticari krediler olarak adlandırılır.
 • Faktoring: İşletmeler, ticari alacaklarını faktoring şirketlerine satarak hemen nakit elde edebilirler. Bu, alacakların tahsil edilmesini hızlandırır.

İlgili İçerik;Poliçe Nedir?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar işletmeler için önemlidir, çünkü nakit akışını düzenlemelerine ve günlük operasyonlarını sürdürebilmelerine yardımcı olurlar. Ancak, bu kaynakları kullanırken dikkatli olunmalı ve geri ödeme planlarına uyulmalıdır, aksi takdirde finansal sorunlar ortaya çıkabilir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Özellikleri Nelerdir?

Kısa vadeli yabancı kaynakların bazı temel özellikleri şunlar olabilir:

 • Kısa Vadeli Vade Süresi: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, genellikle bir yıl veya daha kısa bir süre içinde geri ödenmesi gereken kaynaklardır. Bu, işletmenin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldıklarını gösterir.
 • Hızlı Erişim: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmelerin hızla nakit akışlarını artırmasına yardımcı olabilir. Bankalar, finansal kurumlar veya tedarikçiler gibi kaynaklardan hızlıca temin edilebilirler.
 • Düşük Maliyet: Kısa vadeli yabancı kaynaklar genellikle uzun vadeli finansman kaynaklarına göre daha düşük maliyetlidir. Bunun nedeni, kısa vadeli kredilerin veya borçların genellikle daha kısa bir vadeye sahip olmalarıdır.
 • Esneklik: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmelerin değişen finansal ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda daha fazla esneklik sunabilir. İşletmeler, kısa vadeli kaynakları kullanarak ani nakit sıkıntılarına veya fırsatlara hızlıca yanıt verebilirler.
 • Geri Ödeme Zorunluluğu: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, belirli bir tarihte geri ödenmesi gerektiği için işletme için geri ödeme yükümlülüğü taşır. Bu nedenle, işletmeler geri ödeme planlarına dikkat etmelidir.
 • İşletme Riski: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletme riskini artırabilir. Kısa vadeli borçların geri ödenmesi gerektiği için işletmeler, nakit akışlarını yönetme konusunda dikkatli olmalıdır.
 • Kredi Derecelendirmesi: İşletmeler, kısa vadeli yabancı kaynaklara erişimlerini ve maliyetlerini etkileyebilecek kredi derecelendirmelerini dikkate almalıdır. Daha yüksek kredi derecesine sahip işletmeler, genellikle daha düşük faiz oranlarıyla kısa vadeli kredilere erişebilirler.
 • İşletmenin Tutarlılığı: Kısa vadeli yabancı kaynakların düzenli bir şekilde kullanılması veya aşırı borçlanmaktan kaçınılması, işletmenin finansal istikrarını korumak için önemlidir.

İlgili İçerik; TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Kısa vadeli yabancı kaynakların kullanılması işletmeler için faydalı olabilir, ancak dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Aşırı borçlanma veya geri ödeme sorunları, işletmenin finansal sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, işletmeler kısa vadeli finansman stratejilerini dikkatlice planlamalı ve yönetmelidir.

İlgili İçerik; Hamiline Yazılan Hisse Senedi Nedir?

 

Kısa vadeli yabancı kaynakların Hesap Kodları
30-Mali Borçlar
300 Banka Kredileri Hesabı
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı
304 Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabı
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı
309 Diğer Mali Borçlar Hesabı
32-Ticari Borçlar
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
33-Diğer Borçlar
331 Ortaklara Borçlar Hesabı
332 İştiraklere Borçlar Hesabı
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
335 Personele Borçlar Hesabı
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

34-Alınan Avanslar

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hesabı
İlgili İçerik; Bono Nedir?
(Visited 180 times, 1 visits today)
Close