Sanayi Sicil Belgesi;bir işletmenin resmi kaydını tutan ve sanayi faaliyetleri hakkında bilgi veren bir belgedir. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir ve işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve iş kolu hakkında bilgi içerir. Bu belge aynı zamanda, işletmenin sahip olduğu makine, teçhizat, araç ve gereçler gibi fiziksel varlıklarını da kaydeder.

Sanayi Sicil Belgesi, işletmelerin yasal olarak faaliyet gösterebilmeleri için gereklidir ve belirli bir ücret karşılığında alınabilir. Belge, işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırmak ve performanslarını ölçmek için kullanılabilir. Ayrıca, işletmenin sanayi sektöründeki yerini belirlemek ve sanayi politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir.

İlgili İçerik; TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Kimler Sanayi Sicil Belgesi Almak Zorundadır?

Türkiye’de, Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğu olan işletmeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Genellikle, sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık brüt satış hasılatı belli bir seviyenin üzerinde olan işletmeler Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.

Ayrıca, enerji üretimi, madencilik, çimento, kimya, gıda, metal, tekstil, makine gibi özel sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğu olan işletmelerin belirli bir süre içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak belgeyi almaları gerekmektedir. Belgenin yenilenmesi ve güncellenmesi de düzenli olarak yapılmalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

ürkiye’de Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen işletmelerin gerekli evrakları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir. İşletmelerin başvuru sürecinde istenilen belgeler, işletmenin faaliyet alanına ve büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki evraklar başvuru sürecinde talep edilir:

 • İşletme sahibi veya yetkilisinin kimlik belgesi fotokopisi
 • İşletmenin kuruluş tarihi ve faaliyet alanı hakkında bilgi içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Sanayi Odası kayıt belgesi
 • İşletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan Vergi Levhası fotokopisi
 • İşletmenin bulunduğu adrese ait tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi
 • İşletmenin şirket statüsüne göre, ana sözleşme, yönetim kurulu kararı veya imza sirküleri gibi belgeler
 • İşletmenin faaliyet alanı, kapasitesi, personel sayısı ve mali durumunu gösteren işletme bilgileri
 • İşletmenin çevresel etkileri hakkında bilgi içeren çevresel etki değerlendirme raporu (bazı sektörlerde zorunlu olabilir)

Başvuru sürecinde belirtilen evraklar tamamlandıktan sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği prosedürler doğrultusunda Sanayi Sicil Belgesi başvurusu tamamlanabilir.

Sanayi sicil belgesi idari para cezası ne kadar?

Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2023 yılı içerisinde 5.252 (Beş bin iki yüz elli iki) TL idari para cezası uygulanacaktır.

İlgili İçerik; Sanayi Sicil Belgesi Tebliği

Kapasite Raporu Nedir ?

Kapasite raporu, bir işletmenin üretim kapasitesi hakkında detaylı bir analiz ve raporlama sürecidir. Bu rapor, işletmenin üretim kapasitesi, mevcut ekipmanları ve iş süreçleri, işletme faaliyetlerinin yoğunluğu ve iş hacmi gibi faktörler hakkında bilgi içerir.

Kapasite raporu, işletmenin üretim kapasitesini artırmayı planlaması, yeni bir üretim hattı açması veya yeni bir tesis kurması gibi durumlarda gereklidir. Ayrıca, işletmenin mevcut kapasitesini optimize etmek veya verimliliği artırmak için de kapasite raporu hazırlanabilir.

Kapasite raporu yenilenmesi, işletmenin kapasite kullanım oranında veya üretim hattındaki değişikliklerde gereklidir. Örneğin, işletmenin kapasite kullanım oranı arttığında, yeni bir ekipman veya üretim hattı eklemek için kapasite raporu yenilenmesi gerekebilir. Ayrıca, işletmenin faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olduğunda veya yeni bir ürünün üretimine başlandığında da kapasite raporu yenilenmesi gerekebilir.

Kapasite raporu yenileme işlemi, işletmenin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir ve işletmenin mevcut kapasitesi, üretim süreçleri ve ekipmanları, iş hacmi ve diğer faktörler dikkate alınarak hazırlanır.

İlgili İçerik; İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

Yıllık İşletme Cetveli Hazırlama Süreci

Yıllık İşletme Cetveli, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmelerin yıllık olarak hazırlamak zorunda oldukları bir beyanname belgesidir. Yıllık İşletme Cetveli, işletmenin geçmiş yıl içerisindeki faaliyetleri hakkında detaylı bir raporlama yaparak, işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında bilgi verir.

Yıllık İşletme Cetveli, Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olan tüm işletmelerin yıllık olarak hazırlaması gereken bir beyanname belgesidir. Yıllık İşletme Cetveli, işletmenin ürettiği mal veya hizmetler, çalışan sayısı, üretim kapasitesi, finansal verileri, yatırımlar ve işletmenin gelecekteki planları gibi bilgileri içermelidir.

Yıllık İşletme Cetveli hazırlama süreci, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasının yönetmeliklerine göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması beklenir:

 • İşletmenin ticari unvanı, adresi, telefon ve e-posta gibi temel bilgileri
 • İşletmenin üretim ve hizmet faaliyetleri hakkında bilgi
 • İşletmenin faaliyet dönemi içerisindeki üretim kapasitesi, çalışan sayısı, yatırımlar, satışlar ve diğer finansal verileri
 • İşletmenin faaliyet dönemi içerisindeki gelir-gider tablosu ve bilanço
 • İşletmenin gelecek yıl içerisindeki planları ve hedefleri

Yıllık İşletme Cetveli, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından belirlenen takvimler doğrultusunda belirli bir süre içerisinde hazırlanarak, Ticaret ve Sanayi Odası’na teslim edilir. İşletmelerin bu süreleri kaçırmaması ve belirlenen takvime uygun olarak beyannameyi hazırlayarak teslim etmeleri önemlidir. Aksi takdirde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirli cezai yaptırımlar uygulanabilir.

İlgili İçerik; Kurumlar Vergisi

 

SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!!!

 

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
Close