TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları;

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin finansal raporlama işlemlerinde uyacakları standartları belirlemektedir. Bu standartlar, finansal raporların hazırlanması, sunulması ve yorumlanması sırasında tutarlılık ve şeffaflık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile paralellik göstermektedir. Türkiye’deki şirketlerin uluslararası pazarlarda faaliyet göstermesi ve yatırım alması göz önünde bulundurulduğunda, TFRS’nin UFRS ile uyumlu olması oldukça önemlidir. Bu sayede, yatırımcılar ve analistler, Türkiye’deki şirketlerin finansal performansını uluslararası standartlara göre daha kolay bir şekilde değerlendirebilmektedirler.

TFRS, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketler için zorunlu bir uygulamadır. Bu standartlar, finansal raporların hazırlanması, sunulması ve yorumlanması sırasında izlenecek adımları ve yöntemleri detaylı bir şekilde belirlemektedir. Şirketler, TFRS kapsamında belirtilen finansal tablo formatlarını kullanmak ve finansal raporlarını TFRS’nin belirlediği kriterlere uygun olarak hazırlamak zorundadırlar.

TFRS, finansal raporlamanın tutarlılığı ve şeffaflığı sağlamak için belirli ilkelere dayanmaktadır. Bunlar arasında işletme faaliyetlerinin doğru bir şekilde yansıtılması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam bir şekilde tutulması, finansal raporların doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması, finansal raporlardaki bilgilerin anlaşılır ve doğru bir şekilde sunulması gibi ilkeler bulunmaktadır.

TFRS, finansal raporların hazırlanması sırasında belirli yöntemlerin kullanılmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu yöntemler arasında muhasebe politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanması, varlık ve borçların doğru bir şekilde sınıflandırılması, stokların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, borçların doğru bir şekilde kaydedilmesi, amortisman hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılması gibi yöntemler bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye’deki şirketlerin finansal raporlama işlemlerinde uyacakları standartları belirlemektedir.

TMS ile TSFRS Arasındaki Farklar;

Türkiye’de finansal raporlama süreçlerini standartlaştırmak ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla oluşturulan iki önemli düzenleme seti vardır: Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS). TFRS, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu hale getirilirken, TMS ise Türkiye’deki muhasebe uygulamalarına özgü standartları içermektedir.

  • Birinci fark, TFRS’nin finansal raporlama sürecinde kullanılan standartları belirleyen bir düzenleme seti olmasıdır. TFRS, Türkiye’deki şirketlerin finansal raporlama süreçlerinde kullanmaları gereken standartları belirlemekte ve bu standartlar doğrultusunda finansal raporlama yapmalarını zorunlu kılmaktadır. TMS ise muhasebe uygulamalarına özgü standartları belirler.
  • İkinci fark, TFRS’nin uluslararası finansal raporlama standartlarına uyumlu hale getirilmiş olmasıdır. TFRS, uluslararası finansal raporlama standartları olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu hale getirilmiştir. TMS ise, Türkiye’deki muhasebe uygulamalarına özgü standartlar içermekte ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmemiştir.
  • Üçüncü fark, TFRS’nin finansal raporlama sürecindeki şeffaflığı artırmak, finansal verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak ve yatırımcıların karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamasıdır. TMS ise, Türkiye’deki muhasebe uygulamalarına özgü standartları belirleyerek, muhasebe işlemlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasını hedeflemektedir.

Son olarak, TFRS’nin daha yaygın kullanım alanı bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu TFRS’ye uygun finansal raporlama yapmak zorundadır. TMS ise, daha çok Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe uygulamalarına rehberlik etmek için kullanılmaktadır.

TFRS ve TMS, Türkiye’deki finansal raporlama süreçlerini standartlaştırmayı ve doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yapmayı hedeflemektedir.

 

İlgili İçerik; Fizibilite Raporu  Hakkında bilinmeyen tüm detaylar konu başlığımızda!!!

Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş

Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

  Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ

(Visited 97 times, 1 visits today)
Close