Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi;

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi ile düzenlenen mevzuat, gerçek ve tüzel kişiler açısından farklılık göstermektedir. Bu mevzuat, gayrimenkul ediniminde yabancıların izlemesi gereken prosedürleri belirlemekte ve bu süreçte gerçek ve tüzel kişilerin karşılaşabilecekleri yasal kısıtlamaları da belirlemektedir.

Gerçek Kişiler Açısından;

Öncelikle, yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de gayrimenkul ediniminde izlemesi gereken prosedürlerden bahsedelim. Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, yabancı gerçek kişiler Türkiye’de gayrimenkul edinebilmek için Türkiye’de ikamet etmeleri veya Türkiye’de çalışma izni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, ülkesinde Türkiye’ye karşı benzer bir hak tanınması ilkesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, ülkesinde Türk vatandaşlarına tanınan haklara benzer şekilde düzenlenmektedir.

İlgili İçerik; Yasal Düzenlemeler Işığında Yabancılara Gayrimenkul Satışı

Gerçek kişiler açısından, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimi konusunda uygulanan kısıtlamalar şunlardır:

  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimi, yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklardan daha sınırlıdır. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinebilmeleri için, Türkiye’de ikamet ediyor olmaları veya Türkiye’de şirket kurmuş olmaları gerekmektedir.
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimi, sadece belirli bölgelerde ve belirli şartlar altında mümkündür. Özellikle askeri yasak bölgeleri, güvenlik bölgeleri ve özel koruma bölgeleri gibi alanlarda yabancıların taşınmaz mal edinmesine izin verilmemektedir.
  • Yabancılar, Türkiye’de taşınmaz mal edinimi konusunda belirli sınırlamalara tabidir. Örneğin, yabancıların Türkiye’de sahip olabilecekleri taşınmaz mal miktarı ve sahip olabilecekleri toplam alan sınırlıdır.

İlgili İçerik;  2023 Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası  geçen seneye nazaran %122,93’lük bir artış gerçekleşmiştir.

Tüzel Kişiler Açısından;

Diğer yandan, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi de yine Tapu Kanunu’nda düzenlenmektedir. Ancak, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, yabancı gerçek kişilerin edinimine göre daha kısıtlıdır. Bu kapsamda, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca düzenlenmektedir. Ayrıca, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi, Türkiye’de faaliyette bulunmak amacıyla edinilen taşınmazlarla sınırlıdır.

Tüzel kişiler açısından, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimi konusunda uygulanan kısıtlamalar da bulunmaktadır:

  • Yabancı tüzel kişiler, Türkiye’de taşınmaz mal edinimi konusunda bazı kısıtlamalara tabidir. Özellikle, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinebilmeleri için, Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket kurmaları gerekmektedir.
  • Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinebilecek karşılıklılık esası ve özel kanun hükmü şartı aranmamaktadır.

İlgili İçerik; Vergi Resim ve Harçların Yansıtılması

İlgili İçerik;  Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

 

(Visited 55 times, 1 visits today)
Close