2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi: Varlık Aktarımında Önemli Bir Finansal Yük

2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi, bir kişinin vefatı ya da mal varlığını bir başka kişiye devretmesi durumunda uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, mirasçılara ya da varlık devralan kişilere düşen mali sorumlulukları belirler. Varlık transferlerini düzenleyen bu vergi, genellikle miras yoluyla devralınan mal varlığının bir kısmını devralan kişiden talep edilir. Türkiye’de yürürlükte olan bu vergi, finansal planlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

1. Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi, bir kişinin vefat etmesi veya mal varlığını devretmesi durumunda, mirasçılara ya da varlık devralan kişilere uygulanan bir vergi sistemidir. Bu vergi, devralınan mal varlığının değerine göre belirlenir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Amortisman Sınırı 2024

2. Kimlerden Alınır?

Veraset ve İntikal Vergisi, genellikle miras yoluyla devralınan mal varlığının bir kısmını devralan kişiden talep edilir. Vergi oranları, devralınan mal varlığının değerine göre değişebilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; 2024 Yılı Değerli Kağıt Bedeli

3. Nasıl Hesaplanır?

Vergi hesaplamaları, devralınan mal varlığının türüne, miktarına ve vergi dilimine göre değişir. Hesaplamada gayrimenkul, nakit, taşıt gibi varlıkların değerleri dikkate alınır.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Asgari Ücret

4. Vergi İndirimleri Var mıdır?

Ülkeler arası farklılıklar göstermekle birlikte, bazı durumlarda vergi indirimleri uygulanabilir. Örneğin, belirli bir miktarın altındaki miraslar için vergi muafiyeti söz konusu olabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Mali Tablo Nedir?

5. Mirasçılar ve Mükellefiyet

Vergi genellikle mirasçılara düşer, ancak vergi mükellefiyeti devralınan varlıkların değerine bağlı olarak değişebilir. Mirasçılar vergi beyannamesi ile mükellefiyetlerini yerine getirirler.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

Veraset ve İntikal Vergisi, varlık transferlerinde finansal planlamayı etkileyen önemli bir unsurdur. Miras yoluyla devralınan mal varlığının değerini belirleyen bu vergi, dikkatli bir planlama ile minimize edilebilir. Finansal danışmanlık almak ve vergi mevzuatını takip etmek, bu süreçte önemli bir role sahiptir. Varlık aktarımlarını anlamak ve doğru bir şekilde yönetmek, mali geleceğinizi olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, etkili bir finansal planlama ile Veraset ve İntikal Vergisi yükü en aza indirilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi 2024 Yılı İstisna Tutarları

Madde No

 

 

İstisna 2022 yılı İstisna Tutarı 2023 yılı İstisna Tutarı 2024 yılı İstisna Tutarı
4/b Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 455.635 1.015.747 1.609.552
4/b         Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 911.830 2.032.742 3.221.082
4/d İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 23.387 37.059
4/e Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 10.491 23.387 37.059

Veraset ve İntikal Vergisi 2024 Yılı Matrah Tutarlarının Tespiti

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” hükmüne yer verilmiştir.

Matrah Verginin Oranı (%)  
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız  
İlk                       1.700.000   TL için 1 10
Sonra gelen        4.000.000    TL için 3 15
Sonra gelen        8.700.000    TL için 5 20
Sonra gelen      17.000.000    TL için 7 25
Matrahın          31.400.000    TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

Kaynak; Resmi Gazete 32415

(Visited 86 times, 1 visits today)
Close