e-Adisyon: Dijital Restoran Hesap İşlemlerinin Yeni Yüzü

e-Adisyon, restoranlarda kullanılan geleneksel kağıt faturaların dijital bir alternatifidir. Müşterilere, yedikleri veya içtikleri ürünlerin listesi ile ödeme bilgilerini dijital olarak sunar. e-Adisyonlar, restoran işletmecilerine ve müşterilere bir dizi avantaj sağlar. Müşterilerin hesaplarını daha hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanırken, işletmecilere de işlem süreçlerini dijitalleştirme ve verimliliği artırma imkanı sunar.

İlgili İçerik; Sayı : 31390

“e-Adisyon” Nedir ve Ne İşe Yarar?

1. e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, restoranlarda kullanılan kağıt faturaların dijitalleştirilmiş halidir. Müşterilere yedikleri veya içtikleri ürünlerin listesi ile ödeme bilgilerini dijital olarak sunar. Geleneksel faturaların yerini alarak, restoran işlemlerini dijitalleştirir ve kolaylaştırır.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; e-Sigorta Poliçesi

2. e-Adisyon Ne İşe Yarar?

  • Hızlı ve Kolay Ödeme: e-Adisyon, müşterilere hesaplarını daha hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etme ve ödeme yapma imkanı sağlar.
  • Dijitalleşme: Geleneksel kağıt faturaların yerine dijital bir alternatif sunarak, restoran işlemlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.
  • Çevre Dostu: Kağıt kullanımını azaltarak çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirir ve sürdürülebilir bir işletme modeline katkı sağlar.
  • Müşteri Memnuniyeti: Hızlı ve kolay ödeme imkanı, müşteri memnuniyetini artırır ve tekrar ziyaret etme olasılığını artırır.
  • İşletme Verimliliği: Dijitalleşme sayesinde işletmeler, hesap işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetebilir, personel maliyetlerini azaltabilir ve iş süreçlerini iyileştirebilir.

Bu içerikte ilginizi çekebilir;e-döviz Alım Satım Belgesi

3. e-Adisyonlar Nasıl Kullanılır?

Müşteriler genellikle restoranın mobil uygulaması veya diğer dijital platformları kullanarak e-Adisyonlarına erişebilirler. Hesaplarını kontrol edebilir, ödeme yapabilir ve hatta fatura bölümünü bölüştürebilirler.

Bu içerikte ilginizi çekebilir;e-dekont Nedir?

4. Hangi Restoranlarda e-Adisyon Kullanılır?

e-Adisyonları genellikle teknolojiye açık ve dijitalleşmeye önem veren restoranlarda kullanılır. Büyük şehirlerdeki modern restoranlar genellikle bu teknolojiyi benimsemiştir.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; e-bilet Nedir?

5. e-Adisyonun Avantajları Nelerdir?

e-Adisyonların, hızlı ödeme imkanı, çevre dostu olma, müşteri memnuniyetini artırma, işletme verimliliğini artırma ve dijitalleşme gibi birçok avantaja sahiptir.

e-Adisyonlar, restoran işletmeleri ve müşteriler için bir dönüm noktasıdır. Hızlı, kolay ve çevre dostu bir ödeme yöntemi sunarak, restoran deneyimini daha keyifli hale getirir. Artık restoranlarda hesap ödemek için kağıt faturalarla uğraşmak yerine, dijital e-Adisyonları kullanarak işlem süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; e-müstahsil makbuzu

6.E-Adisyonlar Nasıl Düzenlenir?

E-Adisyon, müşteriden sipariş alınırken elektronik ortamda oluşturulur ve GİB tarafından belirlenen bilgiler içerecek şekilde düzenlenip, belirtilen formatta kaydedilir.

Hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir, ancak hizmet tamamlandığında evrensel tekil numarası bulunan e-fatura, e-arşiv fatura veya ödeme kaydedici cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi gereklidir.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; e-İrsaliye

7.E-Adisyon Uygulaması Kimlere Ne Zaman Zorunlu Olacak?

14 Temmuz 2020 tarihinde Vergi Usul Kanunu 509 tebliğinde yapılan düzenlemelerle kağıt olarak düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenerek muhafaza edilmesine yönelik adımlar atılmıştır.

GİB, adisyon düzenleyen hizmet işletmelerine yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermektedir.

E-Adisyon uygulaması, Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde “IV.12.4.” numaralı bölümde yer alan mükellefler dışındaki işletmeler için zorunlu değildir.

E-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin belge düzenlerken dikkat etmesi gereken şartlar:

E-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına dâhil olmalı.

Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak e-adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza edebilme ve GİB’e iletebilme konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamış olmalıdır.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; Oran Analizi

8.Adisyon Fiş Yerine Geçer mi?

Adisyon fişi, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde siparişlerin alındığı ve tüketilen ürünlerin gösterildiği bir belgedir. E-Adisyon, bu kağıt adisyonun elektronik ortamda düzenlenmesini sağlar ve yasal olarak aynı hukuki özelliklere sahiptir. Yani, E-Adisyon, adisyon fişinin elektronik versiyonudur ve yasal olarak geçerlidir.

Ancak, E-Adisyon’un kullanılması için belirli şartlar vardır. Örneğin, işletmenin e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına dahil olması gerekmektedir.

Ayrıca, E-Adisyon düzenlerken GİB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmelidir.

Bu içerikte ilginizi çekebilir; Döviz Arbitrajı

(Visited 33 times, 1 visits today)
Close