Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı Fatura

Tevkifat kelime olarak,kesinti anlamına gelmektedir. Gelir elde eden vergi mükellefleri,faturayı düzenlediklerinde düzenlendiği miktar üzerinden katma değer vergisi ödemektedirler.Tevkifatlı Faturada ise, kdvnin yüklenicisi aynı zamanda faturayı teslim alan alıcısı olmaktadır.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama yapmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus;faturanın düzenlendiği sektöre göre belirlenmiş olan tevkifat oranına göre yapılması gerekmektir.

Örnek; Personel taşımacılığı yapan bir işletmenin nasıl fatura düzenleyeceği konusunda bilgi verelim;

Tevkifat Oranı 5/10

Toplamda KDV Hariç 5000 TL olan faturanın normalde 900 TL olarak kdv ödemesi çıkmaktadır.Bu orana 5/10 tevkifatlı oranı uyguladığımızda, KDV oranı 450 TL olmaktadır. Yani kısaca özetlemek gerekirse, kdvnin yarısı faturayı düzenleyen satıcıya,diğer yarısı da ürün veya hizmeti teslim alan alıcıya yüklenmektedir.

Not:Tevkifat oranı sektörden sektöre değişkenlik göstermektedir.

Kimler Tevkifata Tabidir?

  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare,kurum ve kuruluşlar,il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler,belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

  • Yukarıdaki sayılanlar dışındaki,kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

  • Döner sermayeli kuruluşlar,

  • Kanunla Kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

  • Bankalar,

  • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktidasadi Kuruluşları,İktisadi Devlet Teşekkülleri),

  • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

  • Organize Sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler,vadeli işlemleri borsaları dahil bütün borsalar,

  • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum,kurului ve işletmeler,

  • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem gören şirketler,

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT LİSTESİ

01 Mart 2021 tarihinden itibaren Kdv Tevkifat Listesi güncellenmiştir. Tabloda belirtilen sektörler;

Tevkifata Tabi Mal Ve Hizmetler Yeni Oran Eski Oran
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 4/10 3/10
Etüt, plan,proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 7/10 5/10
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 5/10
Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu
İşlere Aracılık Hizmetleri
7/10 5/10
Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler 9/10 9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 9/10
Servis Taşımacılığı ( Okul/Personel) 5/10 5/10
Yük Taşımacılık Hizmetleri 2/10 YENİ
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 7/10 5/10
Külçe Metal Teslimler 7/10 7/10
Hurda ve Atık Teslimi 7/10 7/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde
Teslimi
9/10 9/10
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 9/10
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 5/10
İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri 9/10 9/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 9/10 7/10
Ticari Reklam Hizmetleri 3/10 YENİ
Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
Bankalar,Sigorta Firmaları, , Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler)
5/10 5/10
KATMA DEĞER KISMI TEVFİKAT LİSTESİ

Not: Düzenlenecek faturanın tevfikata tabi olması için, en az 1000 TL tutarında olması gerekmektedir.Ayrıca Tevkifatlı kesilen bütün faturalar Alıcılar tarafından da beyan edilmesi gerekmektedir. Alıcı işletme KDV 2 beyanı ile yüklenmiş olduğu KDV’nin tutarını ödemekle yükümlüdür.

Şirketler Ve Türleri Hakkında detaylı tüm bilgiler nelerdir konu ile ilgili ayrıntılar bu yazıda Linke Tıklayınız!!!!

Yeni kurulacak işletmeler için verilecek Hibe destekleri hakkında detaylı bilgi için yazımızı inceleyiniz. Linke Tıklayınız!!!!

Amortisman Nedir? Bilmeniz gereken tüm detaylar için lütfen Linke Tıklayınız!!!

İşsizlik Ödeneği Nedir? Ne kadar İşsizlik ödeneği alabilirsiniz ayrıntılı hesaplama yapmak için Linke Tıklayınız!!

(Visited 67 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close