Written by 19:35 Genel, Muhasebe • 7 Comments Views: 89

Amortisman Nedir?

Amortisman ayırabilmek için Maddı duran varlıkların bir yıldan uzun süreli olması,aşınmaya tabi olması ve 2020 yılı için 1400 TL’den fazla olması gerekmektedir.

Amortisman

Vergi Usul Kanunun 313. maddesine göre;İşletmede bir yıldan fazla kullanılan,maddi duran varlıkların,yıpranmaya,aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalınan gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin demirbaş, alet edevat vb. gibi değerleme esaslarına göre tesbit edilen değerlerinin kullanılabildikleri süre içinde ifta payları amortisman olarak tanımlanmıştır.Yani kısaca özetleyecek olursak,

Amortisman ayırmak için;

  • Maddi duran varlığın bir yıldan uzun sürede olması,
  • Aşınmaya ve Yıpranmaya tabi olması,
  • İşletmeye Ait Olması,
  • 2020 yılı için 1400 TL’den fazla olması gerekmektedir.

Eğer,bir iktisadi kıymetin işletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin ediliyorsa o iktisadi kıymet bir sabit kıymet niteliğindedir.

Not:Boş arazi ve arsalar gibi,aşınma yıpranma ve değer kaybına maruz kalmayan sabit varlıklar da amortismana tabi değildir.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri

Duran varlık maliyetlerinin gider haline getirilmesinde ve dönemsel olarak maliyetlere yüklenecek tutarların tahmin edilmesinde aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulur.

  • Amortismanın Matrahı,
  • Kalıntı veya hurda Değer
  • Tahmini Hizmet Süresi

Eşit Tutarlar (Normal Amortisman) Yöntemi

Eşit tutarlar yöntemi; Hesaplama yöntemlerinden en basit şekilde hesaplama yapılan yöntemidir.Toplam amortismanlar duran varlıkların hizmet sürelerine eşit tutarlar şeklinde dağıtılmasıyla bulunmaktadır.

Örnek ile belirtmek gerekirse;

2016 yılında Maliyeti 50.000 TL kullanım süresi 5 yıl olan bir makinenin normal (eşit tutarlar) yöntemine göre yıllık hesaplamasını yapalım;

50.000 /0,20 =10.000 TL olarak ya da 50.000 / 5 =10.000 TL şeklinde de ifade edebiliriz;

YıllarYıllık Amortisman
Tutarı
Birikmiş
Amortisman
Kalan Tutar
201610.00010.00040.000
201710.00020.00030.000
201810.00030.00020.000
201910.00040.00010.000
202010.00050.000
Normal (Eşit Tutarlı) Amortisman Tablosu

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Duran Varlıkların kullanılma dönemlerinin ilk yıllarında daha fazla ve son yıllarında ise daha az Eayrılması esasına dayanır.Varlık yeni iken daha verimlidir,daha fazla ve daha iyi hizmet sağlar.

Eşit tutarlar yönteminin oranının 2 katıdır ve her yıl maddi duran varlığın ifta edilmemiş maliyetine uygulanır.Bu oran %50’yi geçemez.

Örnek ile belirtmek gerekirse;

2016 yılında Maliyeti 50.000 TL kullanım süresi 5 yıl olan bir demirbaşın azalan bakiyeler yöntemine göre yıllık hesaplamasını yapalım;

Eşit tutarlar yöntemine göre 0,20 olan oran, Azalan bakiyeler yöntemine göre 0,20 x 2 katı olarak yani; %40 olarak ifade edilecektir.

50.000 x 0,40 =20.000 olarak yıllık amortisman tutarı bulunur;

YıllarTutarYıllık Amortisman
Tutarı
Birikmiş
Amortisman
201650.00020.00020.000
201730.00012.00032.000
201818.0007.20039.200
201910.8004.32043.520
20206.4806.48050.000
Azalan Bakiyeler Yöntemi

KIST AMORTİSMAN

Vergi Usül Kanuna göre sadece Binek otomobiller için amortisman süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Eşit tutarlar yönteminde ifta oranı %20 olarak dikkate alınacaktır.İlk yıl için ayrılan kıst amortisman tutarını aşan yıllık tutarı ise son yıl tutarına dahil edilerek ifta edilir.

Örnek olarak belirtmek gerekirse;

Azalan Bakiyeler Yöntemine göre ayıran işletme 1 Ekim 2014 tarihinde 40.000 TL’ye bir binek otomobil satın almıştır.Otomobilin yararlı ömrü 4 yıldır.Buna göre hesaplamasını yapalım;

Normal amortismana göre %25 oran Azalan bakiyeler yöntemine göre x 2 katı yani %50 olarak uygulanır.

İlk yıl 40.000 x 0,50 = 20.000 TL olarak bulunur. Kıst Amortismana göre Ekim ayından yıl sonuna kadar 4 ay bulunmaktadır.Dolayısıyla ilk yılı ayırırken 4 ay üzerinden hesaplama yapılır.Geriye kalan 8 ay ise son yıla dahil edilir;

YıllarAmortismana
Esas Tutar
Amortisman
Oranı
Amortisman
(Gider Yazılacak) Tutarı
Hesaplama
201440.000%505.00040.000×0,50×4/12
201535.000%5017.50035.000×0,50
201617.500%508.75017.500×0,50
20178.750%5019.3758.750×0,50+15.000
Kıst Amortisman

Tablo da belirtildiği gibi İlk 4 aylık süre için hesaplanan 5.000 TL tutarının yıllık tutarı olan 20.000 TL’den mahsup edilmesiyle bakiye 15.000 TL son yıl tutarına dahil edilmiştir.

İşsizlik Ödeneği ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar için Linke Tıklayınız!!!

Kıdem tazminatım ne kadardır acaba? diye merak edenler Aklınızdaki tüm sorular için; Linke Tıkla!!!

Kdv Hesabı yapmak karışık mı geliyor daha kolay nasıl yapabilirim acaba? Linke Tıkla!!!

(Visited 89 times, 1 visits today)
Close