Avrupa Muhasebeciler Federasyonu

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE), 1987 yılında kurulmuş olan ve Avrupa’da muhasebe ve denetim profesyonellerini temsil eden bir organizasyondur. FEE’nin merkezi Brüksel, Belçika’da bulunmaktadır.

FEE’nin ana amacı, muhasebe ve denetim standartları konularında Avrupa düzeyinde bir koordinasyon sağlamak ve muhasebe profesyonellerinin çıkarlarını temsil etmektir. Federasyon, muhasebe mesleğini teşvik etmek, kalite standartlarını yükseltmek, profesyonel etik değerleri korumak ve Avrupa’da muhasebe ve denetim uygulamalarını geliştirmek için çalışmaktadır.

FEE’nin üyeleri, Avrupa’daki birçok farklı ülkeden gelen muhasebe meslek kuruluşlarıdır. Bu organizasyon, muhasebe ve denetim konularında politika oluşturmak, eğitim ve eğitim materyalleri geliştirmek, araştırmalar yapmak ve en iyi uygulamaları teşvik etmek gibi bir dizi aktivite yürütmektedir.

FEE’nin faaliyetleri, Avrupa’da muhasebe profesyonelleri ve denetimcileri arasında işbirliğini teşvik etmeye, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu alandaki en son gelişmelerin izlenmesine yardımcı olmaktadır.

İlgili İçerik; Tareks Nedir?

Avrupa Muhasebe Düzenleme Komitesi

Avrupa Muhasebe Düzenleme Komitesi (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG), Avrupa Birliği’nde finansal raporlama ve muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bağımsız bir organizasyondur. EFRAG, 2001 yılında kurulmuş ve Avrupa’daki finansal raporlama standardizasyon sürecine etki etmektedir.

EFRAG’ın ana görevleri şunlardır:

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Avrupa Birliği Muhasebe Düzenlemeleri gibi finansal raporlama standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
  • AB ile uyumlu finansal raporlama standartları oluşturmak ve bu standartları geliştirmek.
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board – IASB) ile işbirliği yaparak IFRS’nin Avrupa’da uygulanmasını teşvik etmek.
  • Finansal raporlama konularında kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitim vermek.

İlgili İçerik; Evli Kadınlar Ticaret Şirketlerine Kurucu Ortak Olarak Katılabilir Mi?

EFRAG, ulusal muhasebe standartları belirleyicileri, iş dünyası temsilcileri, denetimciler ve diğer ilgili taraflardan oluşan birçok paydaşla işbirliği yapmaktadır. EFRAG’ın görüşleri ve tavsiyeleri, Avrupa Birliği’nin finansal raporlama ve muhasebe politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

EFRAG, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer ilgili kurumlarla yakın ilişkiler içindedir ve bu kurumların finansal raporlama standartlarına ilişkin politika kararlarını etkileyebilir.

EFRAG ayrıca, IFRS standartlarını oluşturan ve geliştiren IASB’nin çalışmalarını izler ve IASB’ye Avrupa’daki finansal raporlama uygulamaları ve gereksinimleri hakkında geri bildirimde bulunur. Bu, Avrupa’daki finansal raporlama standartlarının IFRS ile uyumlu olmasını ve Avrupa’daki şirketlerin uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal tablolarını hazırlamalarını kolaylaştırmayı amaçlar.

EFRAG, finansal raporlama konularında çalışan birçok teknik uzmanı istihdam etmektedir ve bu uzmanlar, finansal raporlama standartlarının analizi ve etkileri konusunda detaylı araştırmalar yapar. EFRAG’ın tavsiyeleri, Avrupa’da finansal raporlama standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kararlar alınırken dikkate alınır.

İlgili İçerik; Avrupa Birliğinde Finansal Raporlama 

 

İlgili İçerik; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

(Visited 57 times, 1 visits today)
Close