Tareks Nedir?

Türkiye’de Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi, kısaca TAREKS olarak bilinir. TAREKS, Türkiye’de dış ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, Türkiye’nin dış ticaret politikalarını yönlendirmek ve ticaretin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

TAREKS, Türkiye’nin dış ticaretini gerçekleştiren işletmelerin ve ilgili mercilerin dış ticaret işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu sistem, dış ticaretteki güvenlik risklerini azaltmak ve ticaretin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

TAREKS, Türkiye’nin dış ticaret işlemlerini takip etmek, denetlemek ve gerektiğinde düzenlemek için kullanılan bir veri tabanı ve bilgi paylaşım platformunu içerir. Bu sistem, gümrük ve dış ticaret yetkililerine ithalat ve ihracat işlemlerini kontrol etme ve izleme imkanı sunar. Ayrıca, TAREKS, uluslararası yaptırımlara veya ticaret kısıtlamalarına tabi olan ürünleri tespit etmeye yardımcı olur.

TAREKS, Türkiye’nin dış ticaret politikalarını etkileyen bir araç olarak da kullanılır. Ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında önemli bir rol oynar ve dış ticaretin güvenliği ve düzenlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

TAREKS sistemi, Türkiye’nin dış ticaretini daha güvenli ve düzenli bir hale getirmek amacıyla sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir.

İlgili İçerik; Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Tareks Nedir? Amacı Nedir?

TAREKS’in (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) amacı, Türkiye’nin dış ticaretini daha güvenli, düzenli ve etkili bir şekilde yönetmek ve denetlemektir. Bu amaç doğrultusunda TAREKS, aşağıdaki temel hedefleri taşır:

 • Güvenlik Kontrolü: TAREKS, Türkiye’nin dış ticaretinde güvenlik risklerini tespit etmeye ve bu risklere karşı tedbirler almayı amaçlar. Özellikle ulusal güvenlik açısından hassas veya tehlikeli ürünlerin ticaretini denetler.
 • Ticaretin Düzenlenmesi: Sistem, dış ticaret işlemlerini düzenlemek ve izlemek amacıyla kullanılır. İthalat ve ihracat işlemlerini daha şeffaf ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Ticaret Verilerinin İzlenmesi: TAREKS, Türkiye’nin dış ticaret verilerini toplar, saklar ve izler. Bu sayede ticaret akışı ve trendleri hakkında güncel bilgilere erişim sağlar ve ticaret politikalarının oluşturulması için önemli bir kaynak oluşturur.
 • Dış Ticaret Politikalarının Yönlendirilmesi: TAREKS, Türkiye’nin dış ticaret politikalarını belirlemek ve uygulamak için kullanılır. Ticaret politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması açısından önemli bir araç olarak işlev görür.
 • Ticaretin Denetlenmesi ve İhlallerin Önlenmesi: TAREKS, dış ticaret işlemlerini denetler ve ticaretteki potansiyel ihlallere karşı önlem alır. Ticaret kısıtlamalarına veya uluslararası yaptırımlara tabi olan ürünlerin tespitine yardımcı olur.
 • Veri Paylaşımı ve İşbirliği: TAREKS, gümrük ve dış ticaret yetkilileri ile diğer ilgili merciler arasında veri paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştırır. Bu sayede dış ticaretin denetimi ve yönetimi daha etkili bir şekilde yapılabilir.

TAREKS, Türkiye’nin dış ticaretini daha güvenli ve düzenli bir hale getirmek, ulusal güvenliği sağlamak ve ticaret politikalarını yönlendirmek için önemli bir araç olarak kullanılan bir sistemdir.

İlgili İçerik; Tareks Uygulamasına Girmek İçin Lütfen Tıklayınız!!!

Tareks Nedir? Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi), çeşitli ürünleri ve dış ticaret işlemlerini kapsar. Sistemin kapsamına giren ürünler ve işlemler şunlar olabilir:

 • Hassas Malzemeler: Sistem, ulusal güvenlik açısından hassas veya tehlikeli olarak kabul edilen malzemeleri kapsar. Örneğin, silahlar, askeri teçhizat, nükleer materyaller gibi ürünler bu kategoriye girebilir.
 • İlaç ve Sağlık Ürünleri: İlaçlar, tıbbi cihazlar, biyomedikal ürünler ve benzeri sağlık ürünleri TAREKS kapsamında olabilir.
 • Kimyasal Maddeler: Kimyasal maddelerin ticareti, güvenlik riski taşıdığı için TAREKS tarafından denetlenebilir.
 • Teknoloji Ürünleri: Bilgi güvenliği veya teknoloji transferi açısından önem taşıyan ürünler, TAREKS tarafından izlenebilir.
 • İhracat Kontrolleri: Sistem, Türkiye’nin dış ticaret politikalarına ve uluslararası yaptırımlara tabi olan ürünlerin ihracatını kontrol eder.
 • İthalat Kontrolleri: Yurtdışından Türkiye’ye yapılan ithalat işlemleri de TAREKS tarafından denetlenebilir.

TAREKS, Türkiye’nin dış ticaret politikalarını ve ulusal güvenliği etkileyen ürünler ve işlemlerle ilgili olarak kullanılır.

İlgili İçerik; FASB Finansal Muhasebe Standartları

Kimler TAREKS’te Firma Tanımlaması Yapabilir?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) kapsamında firma tanımlaması yapma yetkisi genellikle Türkiye’de dış ticaret işlemleri gerçekleştiren ve bu sistemi kullanmak isteyen firmalara verilir. Firma tanımlaması yapma yetkisi aşağıdaki şekillerde verilebilir:

 • İhracatçılar: Türkiye’den yurtdışına mal ihraç eden firmalar, TAREKS’e firma tanımlaması yapma yetkisine sahip olabilirler. İhracat yapan firmaların bu sistemi kullanarak dış ticaret işlemlerini düzenlemesi ve denetlemesi önemlidir.
 • İthalatçılar: Türkiye’ye yurtdışından mal ithal eden firmalar da TAREKS’e firma tanımlaması yapma yetkisi alabilirler. İthalat yapan firmalar, dış ticaret işlemlerini bu sistem üzerinden takip edebilir ve gümrük işlemlerini düzenleyebilirler.
 • Lojistik Firmaları: Taşımacılık, gümrükleme ve lojistik hizmetleri sunan firmalar, TAREKS’i kullanarak dış ticaret işlemlerini kolaylaştırabilirler. Bu firmaların da firma tanımlaması yapma yetkisi olabilir.

Firma tanımlaması yapma yetkisi, Türkiye’deki ilgili resmi kurumlar tarafından verilir. Genellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İhracatçılar Birliği (TİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar firma tanımlaması yetkisini veren otoriteler arasında yer alabilir.

(Visited 132 times, 1 visits today)
Close