İntifa Senetleri

İntifa senetleri, bir şirketin hisse senetlerine göre daha az riskli ve daha az kazanç sağlayan bir finansal enstrümandır. Bu senetler, sahiplerine şirketin karlarından bir pay sağlama hakkı verirken, oy kullanma hakkı vermezler.Bir şirketin öz kaynaklarına borç verenlerin elindeki senetleri temsil ederler ve öncelikle faiz ve ana para ödemeleri yapılmasının ardından, kâr payı almaya hak kazanırlar.

İntifa senetleri, farklı amaçlar için çıkarılabilir. Örneğin, bir şirketin nakit akışı ihtiyacını karşılamak veya bir projenin finansmanı için kullanılabilirler. Ayrıca, bir şirketin mevcut yatırımcılarının hisse senetleri yerine daha az riskli bir yatırım aracı arayışları sonucu da çıkarılabilirler.

İntifa senetleri farklı türlerde olabilir. Şirketlerin öz kaynaklarına sağladıkları borçların farklı özellikleri, intifa senetlerinin türlerine de yansır. Örneğin, basit intifa senetleri, faiz ödemelerini temsil ederken, değişken faizli intifa senetleri, faiz oranının belirli bir endekse bağlı olduğu senetlerdir. Ayrıca, konvertibl intifa senetleri, belirli bir tarihte hisse senetlerine dönüştürülebilirler.

Gayrimenkul sahiplerinin mülklerindeki belirli bir gelir akışını elde etmelerine olanak tanıyan bir finansal araçtır. gayrimenkul sahibinin mülkü üzerindeki haklarını belli bir süre için bir yatırımcıya devrettiği bir anlaşmadır. Bu süre zarfında, yatırımcı mülkten elde edilen gelirin bir bölümünü alır ve gayrimenkul sahibi bu gelirden yararlanamaz.

Sonuç olarak,  bir şirketin öz kaynaklarını arttırmak veya finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir finansal araçtır. Düşük riskli bir yatırım aracı olarak kabul edilirler.

İntifa Senetleri Türleri;

  • Kurucu intifa senedi
  • Adi intifa senedi
  • Katılma intifa senedi

Kurucu İntifa Senedi;

Kurucu İntifa Senedi, bir şirketin kurucularına özel olarak verilen ve şirketin yönetiminde söz sahibi olmalarına imkan tanıyan bir tür hisse senedidir. Bu senetler, şirketin hisse senedi sahiplerinin haklarından farklı olarak, yalnızca kuruculara belirli bir süre boyunca özel haklar sağlar.

Genellikle şirketin başlangıç aşamasında kurucuların emeklerini ve risklerini ödüllendirmek için kullanılır. Bu senetler, şirketin erken aşamalarında sermaye artırımına ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılabilecek ek kaynaklar sağlar. Ayrıca, kuruculara yönetimde söz sahibi olma fırsatı vererek şirketin başarısını artırmaya yardımcı olabilirler.

Kurucu İntifa Senetleri, diğer hisse senetleri gibi alınıp satılabilirler ancak bu senetlerin satışı kısıtlamalara tabidir. Örneğin, bir kurucu intifa senedinin satışı, diğer hisse senedi sahiplerinin onayına tabidir.

Sonuç olarak,  kuruculara şirketin yönetiminde söz sahibi olma fırsatı veren, şirketin başlangıç aşamalarında kullanılabilecek ek kaynaklar sağlayan ve hisse senetlerine göre belirli kısıtlamalara tabi olan özel bir tür hisse senedidir.

Adi İntifa Senedi;

Adi intifa senedi, anonim şirketlerde çıkarılan bir tür hisse senedidir. Sahibi, şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma, oy kullanma ve kar payı alma hakkına sahip değildir. Ancak, sahibi şirketin belirli bir varlığından yararlanma hakkına sahiptir. Bu varlık, genellikle bir patent, lisans, ticari marka veya gayrimenkul olabilir. Adi intifa senedi, sahibine belirli bir dönem boyunca hakkını kullanma izni verir ve söz konusu dönemin sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Şirketler, adi intifa senetleri ile varlıklarını finanse edebilir veya kullanım haklarını devredebilirler.

Katılma İntifa Senedi;

Katılma intifa senedi, anonim şirketlerin çıkardığı bir tür hisse senedidir. Sahipleri, şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahip değildirler. Ancak, sahipleri belirli bir varlıktan elde edilen gelirin bir kısmına katılma hakkına sahiptirler. Bu varlık, genellikle bir gayrimenkul veya lisans gibi sabit bir gelir kaynağıdır.  Belirli bir süre için ihraç edilir ve sahipleri, süre sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi gereken bir sözleşme ile hakkını kullanır. Şirketler, katılma intifa senetleri ile sabit bir gelir kaynağı elde edebilir ve yatırımcılar da düşük riskli bir yatırım aracıyla gelir elde edebilirler.

 

İlgili İçerik; Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlgili İçerik; Fizibilite Raporu

İlgili İçerik;Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

İlgili İçerik;Finansman Fonu

 

 

 

(Visited 74 times, 1 visits today)
Close