Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş;

Anonim şirketlerin kuruluşu, genellikle birkaç adımdan oluşan süreçleri içerir. Ancak, tedrici kuruluş adı verilen bir yöntem de mevcuttur. Tedrici kuruluş, şirketin faaliyetlerinin hızlandırılması ve tüm belgelerin tamamlanması için gereken tüm izinlerin alınması sürecini hızlandırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Tedrici kuruluş süreci, şirketin kurucuları tarafından yürütülür. İlk olarak, şirketin kuruluş belgeleri hazırlanır. Bu belgeler arasında şirketin ana sözleşmesi, şirketin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, sermaye miktarı ve hisse senetlerinin ihracı ile ilgili bilgiler yer alır.

Ardından, şirketin ticari unvanı ve adresi belirlenir. Ticari unvan, şirketin ismidir ve genellikle kurucuların belirlediği bir isimdir. Şirketin adresi ise, şirket merkezinin nerede olduğunu gösterir.

Daha sonra, şirketin sermayesi belirlenir ve ödenir. Sermaye, şirketin faaliyetlerini finanse etmek için gerekli olan miktardır. Ödenen sermaye, şirketin banka hesabına yatırılır ve bu işlem, şirketin resmi olarak kurulmasını sağlar.

Kuruluş Aşamaları;

Şirketin kuruluşu için gereken izinlerin alınması da tedrici kuruluş sürecinde gerçekleştirilir. Bu izinler arasında vergi kaydı, ticari sicil kaydı, işletme izinleri ve diğer resmi belgeler yer alır. İzinlerin alınması süreci, tedrici kuruluş yöntemi ile hızlandırılabilir.

Tedrici kuruluş, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Buna göre, şirketin tüm sermayesi için önceden taahhüt edilmesi gereken asgari sermaye tutarı, tedrici kuruluşta her bir ortak için ödenecek taksitlerin toplamından daha az olamaz. Ayrıca, sermaye taksitlerinin belirli aralıklarla ödenmesi ve ödeme zamanlarının belirlenmesi de gereklidir.

Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş işlemi, anonim şirketlerin hızlı bir şekilde kurulmasına kıyasla daha uzun bir süre alır. Ancak bu yöntemin avantajlarından biri, şirketin sermayesi tamamen ödenmeden önce bile faaliyetlerine başlayabilmesidir. Tedrici kuruluş, özellikle yeni girişimler ve küçük işletmeler için ideal bir seçenek olabilir.

Tedrici kuruluş işlemi, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli aşamaları izleyerek gerçekleştirilir. İlk aşama, şirketin kuruluşuna dair bir karar almak ve bir kurucu ortaklık sözleşmesi hazırlamaktır.

 

İlgili İçerik;   Şirketler ve Türleri Nelerdir?  konuyla ilgili ayrıntılı tüm detaylar  bu yazımızda!!!

Fizibilite Raporu  Hakkında akılda kalıcak tüm detayları bu yazımızda paylaştık içeriğe ulaşmak için konu başlığına tıklayınız!!!

Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

 

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

(Visited 89 times, 1 visits today)
Close