Vergi Denetim Yolları Yoklama;

Vergi Denetim Yolları;Mükellef veya mükellefiyetlerle ilgili maddi kayıtları,mevzuları,araştırmak ve tespit etmektir.Genellikle dar kapsamlı işler için yapılan vergi denetim türüdür.

Neyin Yoklamasını Yaparlar;

 • Defterlerin Kontrolü,
 • Faturaların kontrolü,
 • Levha asılıp asılmadığı,
 • Ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmadığı,
 • Taşıtlarda gerekli belgelerin bulunup bulunmadığı gibi işler için yoklama yapılır.

Yoklamaya Yetkili Olan Kişiler;

 • Vergi Dairesi Müdürleri,
 • Yoklama Memurları,
 • Yoklama İşi ile görevlendirilenler
 • Gelir Uzmanları
 • Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkililer

Vergi Denetim Yolları;Vergi İncelemesi

Yoklamanın aksine daha detaylı yapılan bir denetim türüdür.Amacı ise,ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek,araştırmak ve derinlemesine incelemeyi ifade etmektedir.

Yetkili Olan Kişiler

 • Vergi Dairesi Müdürler
 • GİB Merkez ve Taşra teşkilatlarında müdür kadrosunda bulunanlar,
 • Vergi Müfettiş ve Yardımcıları,
 • İlin En Büyük Mal Memuru (Defterdar)

NOT:Aynı Zamanda vergi İncelemesi yapan kişiler yoklama yapmaya da yetkilidirler.Fakat Yoklama ile görevlendirilenler vergi incelemesi yapamazlar.

Vergi İncelemesi ile İlgili Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikler 

İncelemeye Tabi Olanlar

Defter ve hesap tutmak,evrak ve vesikaları ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.

İnceleme Zamanı

Vergi incelemesinin ne zaman olacağı daha önceden söylenmemektedir.Yani tarh zamanaşımı süresi(5 yıl) sonuna kadar vergi incelemesi yapılabilmektedir.

İlgili İçerik; Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Haller

Vergi Denetim Yolları;Arama

İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla,bir mükellefin vergi kaçırdığına dair somut deliller varsa, vergi incelemesi yapanlar gerekli görürse Sulh Ceza Hakimliğinden alacakları bir kararla mükellefin işyerinde arama yapabilirler.

NOT: Arama sonucunda el konulan defterler en geç 3 ay içinde incelenir.Süre Yetmezse ve haklı neden bulunursa bu süre Sulh Yargıcı tarafından uzatılır.

Vergi Denetim Yolları;Bilgi Toplama

Vergi Hukukunda;Vergi dairesinin mükellef veya mükelleflerle ilgili üçüncü kişilerden bilgi toplama hakkına sahiptirler.Bilgiler yazılı veya sözlü  olarak istenebilir.Sözle istenen bilgileri vermeyenlerden keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet verilmektedir.

İlgili İçerik; Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

Devamlı Bilgi Verme

Kamu idare ve müesseseleri gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.

İlgili İçerik; Tarh İşlemleri Nelerdir?

 

(Visited 95 times, 1 visits today)
Close