Vergilendirme Hataları Düzeltilmesi vergiye ilişkin hesaplarda,veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden fazla veya eksik alınmasını ifade etmektedir. Kendi içerisinde 2’ye ayrılmaktadır.

 

Hesap Hataları

  • Matrah Hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname,tahakkuk fişi ya da kararlarda matraha ait rakamların eksik veya fazla hesaplanmasını ifade eder.

Örnek olarak belirtmek gerekirse;Yıllık gelir vergisinde gelir unsurlarının yanlış toplanması,matrahta hataya sebeb olacaktır.Ya da takdir komisyonu tarafından yanlış yazılan bir matrahta,aynı hata sınıfına dahil olacaktır.

  • Vergi Miktarında Yapılan Hatalar: Vergi tarifelerinin yanlış uygulanması veya mahsupların yapılmamış olması verginin eksik ya da fazla gösterilmiş olmasına yol açar.

Vergi miktarında yapılan hataya bir örnek verebiliriz; Gelir vergisinde vergi dilimlerin oranlarının yanlış olarak uygulanması(%15 yerine %20 uygulanması gibi) vergi miktarında eksikliğe veya fazlalığa neden olacaktır.

  • Verginin mükerrer olması : Aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.(Çifte vergileme)

İlgili İçerik; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

 

Vergilendirme Hataları

  • Mükellefin Şahsında Hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine,başka bir kişiden istenmesi veya alınmasını ifade etmektedir.Örneğin:İsim soyisim benzerliğinden dolayı yapılmış bir hata, veya Tc kimlik numarasının yanlış yazılması,mükellefin şahsında hata yapılmasına sebeb olacaktır.

İlgili İçerik;Vergi Hukuku Hakkında bilmek istediğimiz tüm ayrıntıları bu yazımızda derledik; Vergi Hukuk Nedir?

  • Mükellefiyette Meydana Gelen Hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan, vergiden muaf kimselerden vergi istenmesini ifade etmektedir.Burada esnaf muafiyetine tabi olan kimseler,örnek olarak verilebilir.Ev yemekleri yapan bir ev hanımı, evde yapmış olduğu yemekleri satması halinde, buradan elde edilen gelir normal şartlarda herhangi bir vergiye tabi olmayacaktır.Fakat bu kimselerden vergi mükellefi gibi vergi alınırsa, burada mükellefiyette meydana gelen bir hata söz konusu olacaktır.

İlgili İçerik; 6183 sayılı AATUHK’DA yer alan Vergi alacağını güvence altına alan halleri bu yazımızda derledik. Bilmeniz gereken tüm ayrıntılar için linke tıklayınız!!!

  • Verginin Konusunda(Mevzuda)Hata: Açık olarak verginin konusuna(mevzusuna) girmeyen işlemler, üzerinden vergi istenmesini ifade etmektedir.

Bu konuya bir örnek vermek gerekirse; Normalde Gelir vergisi gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınırken,Kurumlar vergisinde ise Kurum kazancı üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.Burada Kurumlar vergisi hesaplaması yaparken,kurum kazancı yerine gerçek kişilerin gelirlerini bu hesaba dahil etmemiz halinde, verginin konusunda (mevzusunda) hata ile karşı karşıya kalmış oluruz.

  • Vergilendirme Döneminde Hata: Vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

Dönem itibariyle 2021 yılına ait olan gayrimenkul sermaye iradı kazancının, 2020 yılında tahsil edilerek sanki o yılın kazancıymış gibi vergilendirilmesi, vergilendirme döneminin yanlış hesaplanmasına sebeb olacaktır.

Vergilendirme Hataları Düzeltilmesi;

İlgili İçerik; Vergi Yoklamasını kimler yapar ve buna yetkili olan kişiler kimlerdir?Bilinmesi gereken bütün ayrıntılar Vergi Denetim Yolları yazımızda derledik. Bilgi için link kısmını tıklayınız!!!!

 

 

(Visited 52 times, 1 visits today)
Close