2024 Gelir Vergisi Dilimleri: Mali Yükünüzü Anlamanın Anahtarı

2024 Gelir Vergisi Dilimleri, bir ülkedeki vergi sisteminin temel yapı taşlarından biridir. Bu terim, bireylerin veya kurumların elde ettikleri gelirin belirli dilimlere ayrılarak her dilim için farklı oranlarda vergilendirilmesini ifade eder. Gelir Vergisi Dilimleri, toplumun mali yükünü adil bir şekilde dağıtmayı amaçlayan bir vergi politikasının bir parçasıdır.

Gelir Vergisi Dilimleri Nedir ve Ne İşe Yarar?

1. Gelir Vergisi Dilimleri Nedir?

Gelir Vergisi Dilimleri, bireylerin veya şirketlerin elde ettikleri gelirin belirli dilimlere ayrılarak her dilim için farklı vergi oranlarının uygulanmasını içerir. Bu dilimler genellikle artan gelir düzeyine göre belirlenir, yani daha yüksek gelirli bireyler veya kurumlar daha yüksek vergi oranlarına tabi tutulur.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; 2024 Değer Artış Kazanç İstisnası

2. Nasıl Belirlenir?

Gelir Vergisi Dilimleri, genellikle vergi otoriteleri veya hükümetler tarafından belirlenir. Gelir düzeyine göre farklı dilimlere ayrılan bu sistem, toplumda gelir eşitsizliğini azaltmayı ve sosyal adaleti sağlamayı hedefler. Belirli bir dilimdeki vergi oranları, genellikle yasal düzenlemelerle belirlenir ve düzenli olarak güncellenebilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Kar Marjı

3.Hangi Amaçla Kullanılır?

Gelir Vergisi Dilimleri, vergi politikalarının adil ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlar. Daha yüksek gelire sahip olan bireylerin veya kurumların daha fazla vergi ödemesi, toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı oluşturmayı amaçlar. Bu sistem aynı zamanda sosyal yardımların finansmanına da katkıda bulunabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir;Enflasyon Muhasebesi

4. Kimler Gelir Vergisi Dilimlerinden Etkilenir?

Gelir Vergisi Dilimleri, genellikle bireyler ve şirketler için geçerlidir. Farklı gelir düzeylerine sahip olan bireyler, vergi oranlarına göre farklı şekillerde etkilenebilir. Örneğin, daha yüksek gelire sahip olanlar, daha yüksek vergi oranlarına tabi tutulabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Kurumlar Vergisi

5. Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Planlaması

Gelir Vergisi Dilimleri, vergi planlamasında önemli bir rol oynar. Bireyler ve şirketler, vergi yüklerini azaltmak veya optimize etmek amacıyla gelirlerini belirli bir şekilde yönetebilirler. Vergi avantajlarından yararlanmak ve mali hedeflere ulaşmak için bu dilimleri doğru anlamak önemlidir.

Gelir Vergisi Dilimleri, bir ülkenin vergi sisteminin temel bir bileşeni olarak, toplumun mali sorumluluklarını adil bir şekilde dağıtmayı amaçlar. Bu sistem, gelir düzeyine göre farklılaşan vergi oranlarıyla birlikte, sosyal adaletin ve ekonomik denge sağlanmasına katkıda bulunabilir. Gelirinizi yönetirken bu dilimleri anlamak, mali hedeflere ulaşma yolunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Gelir Vergisi Nedir?

2024 Gelir Vergisi Tarifesi Tablosu

Gelir Vergisi Dilimleri 2024 Oran Minimum Maksimum
110.000 TL’ye kadar %15 0,00 110.000,00
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL kalanı %20 110.00,00 230.000,00
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL kalanı %27 230.000,00 870.000,00
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL kalanı %35 870.000,00 3.000.000,00
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL kalanı %40 3.000.000,00

2024 ASGARİ ÜCRET MAAŞ TABLOSU

Aylar Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Kümülatif Vergi Matrahı Aylık Gelir Vergisi Vergi İstisnası 2024 İstisna Sonrası Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Toplam Net Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak 20.002,32 2.800,33 200,02 17.001,97 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Şubat 20.002,32 2.800,33 200,02 34.003,95 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Mart 20.002,32 2.800,33 200,02 51.005,92 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Nisan 20.002,32 2.800,33 200,02 68.007,90 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Mayıs 20.002,32 2.800,33 200,02 85.009,87 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Haziran 20.002,32 2.800,33 200,02 102.011,85 2.550,30 2.550,32 -0,02 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Temmuz 20.002,25 2.800,32 200,02 119.013,76 3.000,98 3.001,06 -0,08 0,00 17.002,00 3.100,35 400,05 23.502,64
Ağustos 20.002,31 2.800,32 200,02 136.015,72 3.400,39 3.400,43 -0,04 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,71
Eylül 20.002,32 2.800,33 200,02 153.017,70 3.400,39 3.400,42 -0,03 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Ekim 20.002,32 2.800,33 200,02 170.019,67 3.400,39 3.400,42 -0,03 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,73
Kasım 20.002,31 2.800,32 200,02 187.021,63 3.400,39 3.400,43 -0,04 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,71
Aralık 20.002,31 2.800,32 200,02 204.023,59 3.400,39 3.400,43 -0,04 0,00 17.002,00 3.100,36 400,05 23.502,71
TOPLAM 240.027,75 33.603,89 2.400,28 35.304,72 -0,02 204.024,00 37.204,30 4.800,56

 

2024 yılı Vergi Dilimleri Hesaplama

2024 yılında yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından,vergi dilimleri hesaplamasının nasıl yapılacağı konusunda akıllarda soru işaretleri bulunuyor. Akıllarda karışıklığa sebeb olan vergi dilimleri hesaplamasını  örnekler ile açıklayalım.

Örnek;  Asgari Ücret alan bir çalışan için maaş hesaplaması yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Ancak vergi dilimlerindeki geçişler bazen karışıklığa sebeb olabilmektedir.

Asgari Ücret geçtiğimiz haftalarda net olarak 17.002.00 TL olarak belirlenmişti.2024 yılında Asgari Ücretin Brüt Ücreti 20.002,31 TL olmuştur.

Asgari Ücret Alan Çalışanlar İçin, İşverenlere 2024 Yılında da Vergi İstisnası Uygulanacak mı?

1 Ocak 2022 yılında Asgari ücretli çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştı.2024 yılında da bu istisna devam edecektir. 2024 yılında Asgari Ücret İstisnası 2.550,30 TL olarak belirlenmiştir. Damga Vergisi İstisnası ise 151,82 TL oldu.Yani İşverenler Asgari Ücret ile çalıştırdığı işçi için, Gelir vergisi ve Damga Vergisinden muaf tutulacaktır.

 Vergi Dilimi Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

Yine bu hesaplamayı Asgari Ücret alan bir çalışan üzerinden uygulayalım;

 • Asgari Ücret Alan Çalışanın Ocak Ayı için;
 • Kümülatif Vergi Matrahı Kmv=(Brüt Ücret-Ssk İşçi-İşsizlik İşçi) =17.001,97 TL
 • Aylık Gelir Vergisini hesaplamak için tablodan yararlanalım;
 • 2024 yılı Gelir Vergisi Tarifesine göre 110.000 TL ye kadar olan  vergi dilimleri için %15 oran uygulanacaktır.
 • Ocak Ayının Aylık Gelir Vergisinin hesaplamasını yaparken;
 •   Vergi Matrahı * 0,15 = 17.001,97 TL *0,15 = 2.550,30 TL olarak sonuca ulaşmış oluruz. Bu rakam istisna edildiği için herhangi bir gelir vergisi ödemesi olmayacaktır.

Kümülatif Vergi Matrahının 110.000 TL’yi aştığı durumlarda Aylık Gelir Vergisinin Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

 • Kümülatif Vergi Matrahı 110.000 TL‘yi tablodan da kontrol ettiğimizde Temmuz Ayında Aşmaktadır.
 • Temmuz Ayında Asgari ücret alan kişi için Kümülatif Vergi Matrahı 119.013,76 TL’ye ulaşmıştır.
 • Bu Durumda Aylık Gelir Vergisinde değişiklik olacaktır.
 • Hesaplama yaparken öncelikle,Asgari Ücret alan çalışanın Aylık Vergi İstisnasının aylık 2.550,30 TL olduğunu hatırlayalım.Bu istisna tutarı  Temmuz ayına geldiğinde 15.301,80 TL olacaktır.
 • Kümülatif Vergi Matrahı Temmuz Ayında 119.013,76 TL olduğuna göre, Gelir Vergisi Tarifesine göre 110.000 TL için 16.500 TL kalanı uygulanacaktır.
 • Şimdi bu kalandan Temmuz Ayına kadar gelen Aylık Vergi İstisna Tutarını çıkaralım;
 • 16.500 – 15.301,80 = Böylece 1.198,20 TL rakamı bulunur.
 • Kümülatif vergi matrahından kalan 9.013,76 TL  ise ikinci vergi dilimine girdiği için %20 oranı uygulanacaktır.
 • 9.013,76 *0,20=1.802,75  sonucuna ulaşılacaktır.
 • Temmuz Ayında Aylık Gelir Vergisi = 1.802,75+1.198,20= 3.000,95 TL olarak aylık gelir vergisi sonucuna ulaşmış oluruz.

Bu içerikte İlginizi Çekebilir; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

Kaynak: 32415 Seri Nolu Genel Tebliğ

(Visited 116 times, 1 visits today)
Close