Mobbing Nedir?

Mobbing Nedir? İş yaşamında psikolojik taciz olarak da adlandırılan bir kavramdır. Mobbing, kişinin çalışma ortamında sürekli olarak tekrarlanan ve sistematik bir şekilde maruz kaldığı olumsuz davranışları ifade eder. Bu davranışlar, bir kişinin diğer bir kişi ya da kişiler tarafından korkutulması, taciz edilmesi, aşağılanması, tehdit edilmesi, itibarının zedelenmesi, dışlanması, hakarete uğraması veya hedef alınması gibi şekillerde ortaya çıkabilir.

Mobbing Nedir? Genellikle işyerinde gerçekleşen bir olgu olarak bilinse de, benzer türdeki olumsuz davranışlar diğer sosyal ortamlarda da görülebilir. Mobbing, çalışma ortamında yıllar boyunca meydana gelen sürekli tekrarlanan bir olumsuz davranışı ifade ederken, benzer bir davranışın tek bir olayda gerçekleşmesi durumunda “taciz” terimi daha yaygın olarak kullanılır.

Mobbingin birçok farklı şekli ve örneği bulunabilir. Örneğin, sürekli eleştirilme, küçük düşürülme, alay edilme, iş yerindeki sosyal ilişkilerden dışlanma, sürekli takip edilme, dedikodu yayılması, tehdit edilme, yüksek çalışma tempoları dayatılması, sorumlulukların haksız bir şekilde yüklenmesi ve hedef gösterilme gibi davranışlar mobbinge örnek olarak verilebilir.

Mobbing Nedir? Kurbanın psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Mobbinge maruz kalan kişilerde stres, kaygı, depresyon, uyku bozuklukları, özgüven kaybı, motivasyon kaybı, performans düşüklüğü, işten uzaklaşma düşüncesi, mesleki ve kişisel ilişkilerde sorunlar gibi birçok olumsuz etki ortaya çıkabilir.

Mobbing Nedir? Çalışma ortamında sağlıklı ve verimli bir atmosferin oluşmasını engeller ve işçilerin mutluluğunu, motivasyonunu ve iş performansını olumsuz yönde etkiler. Mobbing, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Mobbing, pek çok ülkede yasal olarak tanınmış ve koruma altına alınmış bir durumdur. İşverenler, çalışanlarını mobbinge karşı korumak ve çalışma ortamında olumlu bir iklim sağlamakla yükümlüdür. Mobbinge maruz kalan bir işçi, yasal haklarını kullanarak korunma ve destek talep edebilir.

Mobbing, çalışma ortamında insan haklarına ve işçi haklarına aykırı bir davranış olduğundan, işverenlerin bu konuda bilinçli olması, önlemler alması ve mobbingi önlemek için politikalar geliştirmesi önemlidir. Aynı şekilde, çalışanlar da mobbinge karşı bilinçli olmalı, durumu bildirmeli ve haklarını korumak için adımlar atmaktan çekinmemelidirler.

İlgili İçerik; Mobbing İle İlgili Mevzuat

Mobbing Davası Nasıl Açılır

Mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız ve yasal haklarınızı korumak istiyorsanız, mobbing davası açmanız gerekebilir. İşte mobbing davası açma süreciyle ilgili genel adımlar:

 • Kanıtların Toplanması: Mobbinge maruz kaldığınıza dair somut kanıtların bulunması önemlidir. Bu kanıtlar, yazılı veya elektronik mesajlar, e-postalar, tanık ifadeleri, tarihli ve saatli kayıtlar, raporlar, doktor raporları, fotoğraflar veya videolar gibi belgelere dayanabilir. Mobbinge maruz kaldığınız olayları ve etkilerini detaylı bir şekilde kaydetmeye çalışın.
 • İşverene İhbar: Mobbingi işverene bildirmek, hukuki süreci başlatmadan önce yapılması gereken ilk adımdır. Mobbing durumunu yazılı olarak işverene iletmek, durumu ve yaşadığınız olumsuzlukları ayrıntılı olarak açıklamanızı sağlar. İhbar mektubunda işverenin mobbinge karşı sorumluluklarını hatırlatmalı ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etmelisiniz.
 • Hukuki Danışmanlık Almak: Mobbing davası açmadan önce bir hukukçu veya iş hukuku uzmanından danışmanlık almanız önemlidir. Size doğru yönlendirmeler yapacak, haklarınızı ve davayı ilerletecek stratejileri belirlemenize yardımcı olacak bir avukatla iletişime geçin.
 • İş Mahkemesine Başvuru: Mobbing davasını iş mahkemesinde açmanız gerekecektir. İş mahkemesi, iş hukukunda mobbinge ilişkin davalara bakmakla görevlidir. Mobbing davası açmak için gerekli belgeleri toplayın ve avukatınızla birlikte başvuru dilekçenizi hazırlayın. Dilekçede, mobbinge maruz kaldığınızı, yaşadığınız olumsuz olayları, kanıtları ve taleplerinizi açık bir şekilde belirtmelisiniz.
 • Duruşma ve İspat Etme: Mobbing davası sürecinde mahkeme tarafından bir duruşma tarihi belirlenecektir. Duruşmada, mobbinge maruz kaldığınızı ispat etmek için delillerinizi sunmanız gerekecektir. Kanıtlarınızı ve tanıklarınızı duruşmada sunarak mobbingi kanıtlamanız önemlidir.
 • Tazminat ve Diğer Haklar: Mobbing davasının sonucunda haklı bulunmanız durumunda, mahkeme size tazminat ödenmesi, manevi zararın giderilmesi, işe iade talebi veya sözleşmenin feshedilmesi gibi çeşitli haklar tanıyabilir. Mahkeme kararına göre tazminat miktarı ve diğer haklar belirlenecektir.

İlgili İçerik;Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesi

Mobbing Nasıl İspat Edilir

Mobbing davasında mobbingin varlığını ispat etmek, sürecin en önemli adımlarından biridir. İşte mobbingi ispat etmek için kullanılabilecek bazı yöntemler:

 • Olayları Detaylı Bir Şekilde Belgelemek: Mobbinge maruz kaldığınız olayları, tarihleri, saatleri ve detaylarıyla birlikte yazılı veya elektronik ortamda kaydetmek önemlidir. Mobbingin gerçekleştiği olayları, tarih ve saatleriyle birlikte not almak, somut kanıtlar sağlar ve davayı güçlendirir.
 • İlgili Kanıtları Toplamak: Mobbingin varlığını ispat etmek için, mesajlar, e-postalar, notlar, yazışmalar, resimler, videolar gibi somut kanıtları toplamak önemlidir. Mobbinge dair belgeleri saklamak ve korumak, davada kullanılmak üzere delillerin güvenliğini sağlar.
 • Tanıkların İfadelerini Almak: Mobbinge maruz kaldığınıza şahit olan kişilerin ifadeleri, davayı güçlendirebilir. Tanıkların mobbing olaylarını ve etkilerini açıkça ifade etmeleri için ifadelerini almak önemlidir. Bu tanıklar iş arkadaşları, üst yönetim, insan kaynakları temsilcileri veya diğer çalışanlar olabilir.
 • Doktor Raporları ve Uzman Görüşleri: Mobbingin neden olduğu psikolojik veya fiziksel etkileri belgelemek için doktor raporları ve uzman görüşlerinden faydalanabilirsiniz. Mobbingin neden olduğu stres, kaygı, depresyon gibi durumların tıbbi belgelerle desteklenmesi davayı güçlendirebilir.
 • İç İşleyiş ve İş Takibine Dair Belgeler: İş takibi, performans değerlendirmeleri, hedef belirlemeleri gibi belgeler, mobbingin iş yerindeki olumsuz etkilerini göstermek için kullanılabilir. Mobbingin çalışma ortamına, kariyer ilerlemesine veya çalışma koşullarına nasıl zarar verdiğini gösteren belgeler, ispat sürecinde faydalı olabilir.
 • Olayları Kronolojik Olarak Sıralamak: Mobbing olaylarını kronolojik bir şekilde sıralamak, durumu daha net bir şekilde anlatmanıza ve ispat sürecinde yardımcı olabilir. Olayların nasıl geliştiğini, art arda nasıl gerçekleştiğini ve mobbingin sürekliliğini gösteren bir zaman çizelgesi oluşturmak önemlidir.

İlgili İçerik; Konkordato Nedir?

Mobbinge Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Mobbing davaları, genellikle işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yetkilendirilmiş olan İş Mahkemeleri’nde görülür. İş Mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisiyle ilgili çeşitli konulara bakar ve iş hukuku uygulamasını yürütür.

Türkiye’de mobbing davaları da işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde değerlendirilir ve İş Mahkemeleri’ne başvurulması gerekmektedir. Mobbing davaları, işçinin mobbinge maruz kaldığını iddia ettiği işverene karşı açılır. İş Mahkemeleri, mobbingin hukuki açıdan incelenmesi, kanıtların değerlendirilmesi ve tazminat taleplerinin karara bağlanması konularında yetkilidir.

Mobbing davasını açarken, işçi veya mobbinge maruz kalan kişi, bulunduğu il veya ilçedeki İş Mahkemesi’ne başvurmalıdır. İş Mahkemesi, mobbing davasını işçinin çalıştığı yerdeki veya mobbing olaylarının yaşandığı yerdeki ilgili mahkemede görür.

Öte yandan, bazı ülkelerde mobbing davaları için ayrı bir mahkeme veya kurum da olabilir. Bu nedenle, yerel yasal düzenlemeleri incelemek ve yerel hukuki danışmanlık almak, hangi mahkemeye başvurulması gerektiği konusunda netlik sağlayacaktır.

Mobbing davası açmadan önce, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, yerel yasal düzenlemeleri değerlendirerek, size hangi mahkemeye başvurmanız gerektiği konusunda en doğru bilgileri sağlayacaktır.

İlgili İçerik;Konsolidasyon Nedir?

Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Yasal Hakları Nelerdir?

Mobbing (psikolojik taciz) işyerinde sürekli olarak tekrarlanan ve kişinin itibarını zedeleyen, onu rahatsız eden, korkutan, aşağılayan, tehdit eden veya taciz eden bir davranışı içerir. Bir işçinin mobbinge maruz kalması durumunda, çeşitli yasal haklara sahiptir. Türkiye’de mobbinge maruz kalan işçilerin bazı hakları şunlardır:

 • İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Koruması: İş Kanunu, işçilerin çalışma ortamında psikolojik tacizden korunma hakkını güvence altına almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise işverenin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünü düzenlemektedir.
 • Mobbing İhbarı: Mobbinge uğrayan bir işçi, durumu işverene veya işyerindeki üst yetkililere bildirebilir. İşveren, bildirimi ciddiye almak, soruşturma yapmak ve mobbingin sonlandırılması için önlemler almakla yükümlüdür.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu Başvurusu: Mobbinge maruz kalan bir işçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu’na başvurarak durumu bildirebilir. Kurum, durumu inceleyebilir, soruşturma yapabilir ve gerekli önlemleri alabilir.
 • İş Mahkemelerine Başvuru: Mobbinge uğrayan bir işçi, haklarını korumak için iş mahkemelerine başvurabilir. Mobbing nedeniyle işyerinde huzurunun bozulduğunu, mağdur edildiğini kanıtlayabilirse, tazminat talep edebilir veya iş sözleşmesinin feshini talep edebilir.
 • Manevi Tazminat Talebi: Mobbinge uğrayan bir işçi, psikolojik acı çektiğini kanıtlayabilirse, mobbingin neden olduğu manevi zarar için tazminat talep edebilir.
 • Sendika ve Meslek Odalarının Destekleri: Mobbinge maruz kalan işçiler, sendikalarına veya ilgili meslek odalarına başvurarak destek ve rehberlik alabilirler. Bu kuruluşlar, mobbinge karşı mücadelede işçilere yardımcı olabilir ve haklarını korumak için gerekli adımları atmalarına destek verebilirler.

 

İlgili İçerik; Marka Nedir?

İlgili İçerik; Doğum İzni Nedir?

(Visited 77 times, 1 visits today)
Close