E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar;

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar şu şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye’deki işletmelerin ve mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olan elektronik fatura uygulamalarıdır.

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenleme zorunluluğu bulunan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi işlemidir.

E-Fatura ise, Türkiye’deki tüm işletmelerin kullanması zorunlu olan bir elektronik fatura uygulamasıdır. E-Fatura, kağıt faturanın tamamen elektronik ortama taşınmasıdır.

E-Arşiv ve e-Fatura uygulamaları sayesinde, işletmelerin vergi yükümlülükleri daha kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilir. Ayrıca, kağıt fatura kullanımının azaltılması, çevre dostu bir yaklaşımı da beraberinde getirir.

İlgili İçerik; Tevkifatlı Fatura Nedir?

Geriye Dönük e-Arşiv ve e-Fatura Düzenleme

Geriye dönük olarak e-fatura düzenlemek, vergi yükümlülüklerini yerine getirirken geçmişte kağıt fatura kullanan işletmeler için önemli bir konudur. Vergi Usul Kanunu’na göre, işletmelerin düzenledikleri faturaları, fatura tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde fatura kesim programlarına işlemeleri ve fatura numarası vererek saklamaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, geriye dönük olarak e-fatura düzenleme işlemi, işletmelerin geçmişte kağıt fatura kullandıkları dönemlerde düzenledikleri faturaların elektronik ortama aktarılması ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için önemli bir adımdır. İşletmelerin, geçmişteki fatura bilgilerini doğru bir şekilde girerek, e-fatura uygulamasına geçmeleri ve vergi yükümlülüklerini daha etkili bir şekilde yerine getirmeleri önemlidir.

Geriye dönük e-Arşiv ve e-Fatura kesmenin cezası nedir?

Vergi Usul Kanunu’na göre 7 günlük sürenin aşılması halinde fatura, hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.Geriye Dönük Fatura kesmenin tespiti halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

I.Derece Usülsüzlük Cezaları;

USÜLSÜZLÜK CEZALARI VE DERECELERİ 2023 YILI İÇİN UYGULANACAK TUTAR
1-Sermaye Şirketleri 700 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 210 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 55 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26 TL

 

II.Derece Usülsüzlük Cezaları;

USÜLSÜZLÜK CEZALARI VE DERECELERİ 2023 YILI İÇİN UYGULANACAK TUTAR
1-Sermaye Şirketleri 370 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 95 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 15 TL

Ayrıca 2023 yılında fatura düzenleme sınırı 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar  440 TL özelusulsüzlük cezası kesilmektedir.

Kaynak;Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:544)

İlgili İçerik;Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

İlgili İçerik;Damga Vergisi Beyannamesi

(Visited 85 times, 1 visits today)
Close