Tahvil Nedir?

Tahvil Nedir?  Bir şirket, devlet veya diğer bir kurumun finansman ihtiyaçlarını karşılamak için piyasadan borç almak amacıyla çıkardığı bir borçlanma aracıdır. Tahvil sahipleri, ihraç eden kuruma belirli bir süre boyunca borç verirler ve bu süre zarfında faiz ödemesi alırlar. Tahviller, genellikle belirli bir vadeye sahiptir, bu sürenin sonunda ise tahvil sahiplerine yatırılan ana para geri ödenir.

Tahviller, yatırımcılar için sabit bir getiri sağlarlar, çünkü faiz ödemeleri belirli bir oranda yapılır ve vade sonunda ana para iade edilir. Bu nedenle tahviller, düşük riskli yatırımlar olarak kabul edilir. Ancak, getiri sabit olduğu için, enflasyon gibi ekonomik faktörler tahvil getirisini reel olarak azaltabilir.

İlgili İçerik; Altın Tahvilin Özellikleri

Tahvil Nedir ve Temel Özellikleri

 • Vade Süresi: Tahvilin vadesi, tahvilin ihraç edildiği tarihten itibaren belirli bir süreyi ifade eder. Bu süre sonunda tahvil sahiplerine ana para ödenir.
 • Faiz Oranı: Tahvilin faiz oranı, yatırımcılara ödenecek olan faiz miktarını belirler. Faiz oranı, tahvilin ihraç anında belirlenir ve sabit bir oran olarak devam eder.
 • Nominal Değer: Tahvilin nominal değeri veya yüz değeri, tahvilin üzerinde yazılı olan ve vade sonunda ödenecek olan ana paranın miktarını ifade eder.
 • İhraç Eden Kurum: Tahvilleri ihraç eden kurum, bir şirket, devlet veya diğer bir kuruluş olabilir. İhraç eden kurum, tahvil sahiplerine borçlu olur.
 • Likitlik: Tahviller, genellikle borsalarda veya özel piyasalarda alınıp satılabilirler, bu nedenle yatırımcılar tahvillerini istedikleri zaman nakde çevirebilirler.

İlgili İçerik;Hamiline Yazılan Hisse Senedi Nedir?

Tahviller, yatırımcılar arasında popüler bir yatırım seçeneğidir, çünkü düşük risk seviyeleri ve sabit getirileri sayesinde portföy çeşitlendirmesi için kullanılırlar. Ayrıca, bir şirketin veya devletin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilirler. Tahvil sahipleri, belirli aralıklarla faiz ödemeleri ve vade sonunda ana para ödemeleri ile yatırımlarından getiri elde ederler.

Tahvil Çeşitleri Nelerdir?

Tahviller, farklı özelliklere sahip birçok farklı çeşide sahip olabilirler. İşte yaygın olarak karşılaşılan bazı tahvil çeşitleri:

 • Devlet Tahvilleri: Devlet tahvilleri, bir ülkenin hükümeti tarafından ihraç edilen tahvillerdir. Bu tahviller, genellikle düşük riskli kabul edilir ve faiz ödemeleri düzenli ve güvencededir. Devlet tahvilleri, ülkenin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılır.
 • Kurumsal Tahviller: Şirketler tarafından ihraç edilen kurumsal tahviller, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Bu tahviller, şirketin kredi notuna göre farklı risk seviyelerine sahip olabilirler. Yatırımcılar, şirketin mali durumunu ve kredi notunu dikkate alarak bu tahvilleri değerlendirirler.
 • Municipal Tahviller (Belediye Tahvilleri): Belediyeler veya yerel yönetimler tarafından çıkarılan bu tahviller, genellikle yerel altyapı projelerini finanse etmek için kullanılır. Belediye tahvilleri, belirli bir bölgenin gelirleriyle teminatlandırılabilir.

İlgili İçerik;Hisse Senetleri Yatırımcılar İçin Önemi

 • Eurobond: Eurobondlar, ihraç edildikleri ülkenin dışında farklı bir para biriminde veya uluslararası bir piyasada işlem gören tahvillerdir. Genellikle çok uluslu şirketler veya uluslararası kurumlar tarafından çıkarılırlar.
 • İpotek Teminatlı Tahviller (Mortgage-Backed Securities – MBS): Bu tahviller, ipotek kredileri gibi varlıklara dayalı olarak çıkarılırlar. İpotek teminatlı tahviller, bu tür kredilerden elde edilen faiz ve anapara ödemelerini yatırımcılara aktarır.
 • Konvertibl Tahviller (Convertible Bonds): Konvertibl tahviller, sahiplerine belirli bir dönemde bu tahvilleri şirketin hisse senetlerine dönüştürme hakkı tanır. Bu, yatırımcılara hem sabit getiri hem de hisse senedi potansiyeli sunar.
 • İade Edilebilir Tahviller (Callable Bonds): İade edilebilir tahviller, ihraç eden kurumun belirli bir süre sonra tahvilleri geri alabileceği tahvillerdir. Bu, faiz oranları düştüğünde veya kurumun finansal durumu iyileştiğinde tahvilleri geri alma hakkını verir.
 • Sıfır Kupon Tahviller (Zero-Coupon Bonds): Sıfır kupon tahviller, faiz ödemesi yapmayan tahvillerdir. Bu tahviller, düşük fiyatla satılırlar ve vade sonunda nominal değerleri üzerinden yatırımcılara ödeme yaparlar.
 • İşletme Tahvilleri (Corporate Bonds): Bu tür tahviller, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler tarafından ihraç edilir. Örneğin, bankalar, enerji şirketleri veya otomobil üreticileri gibi belirli bir sektördeki şirketler tarafından çıkarılabilirler.
 • Dış Borçlar (Foreign Bonds): Bir ülkenin hükümeti veya bir şirket, yabancı yatırımcılardan borç almak amacıyla başka bir ülkede çıkarılan tahvilleri ihraç edebilir.

İlgili İçerik;Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme

Tahvil çeşitleri, yatırımcıların risk toleransına, getiri beklentilerine ve yatırım stratejilerine göre seçilebilir.

 

İlgili İçerik; IASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

İlgili İçerik; Hisse Senetleri Yatırımcılar İçin Önemi

 

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
Close