Özel Statülü Şirketler

“Özel statülü şirket” terimi, genellikle bir ülkenin yasaları ve teşvik politikaları çerçevesinde belirli bir statü veya avantajla kurulan şirketleri tanımlamak için kullanılır. Bu şirketler, genellikle hükümet tarafından belirli bir sektörü teşvik etmek, bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemek veya belirli bir amaca hizmet etmek amacıyla özel bir statü veya teşviklerle kurulurlar. Özel statülü şirketlerin bazı yaygın özellikleri şunlar olabilir:

İlgili İçerik; Hamiline Yazılan Hisse Senedi Nedir?

 • Vergi Avantajları: Özel statülü şirketler, genellikle düşük vergi oranları veya vergi indirimleri gibi vergi avantajlarından yararlanabilirler. Bu, şirketlerin daha rekabetçi olmalarını sağlayabilir.
 • Mali Teşvikler: Hükümetler, özel statülü şirketlere belirli mali teşvikler sağlayabilirler. Bu teşvikler, kredi kolaylıkları, hibe programları veya düşük faizli krediler gibi finansal destekleri içerebilir.
 • İstihdam ve Eğitim Teşvikleri: Özel statülü şirketler, belirli bir sayıda işçiyi istihdam etmeyi taahhüt edebilirler ve bazı ülkeler bu şirketlere istihdam teşvikleri sunar. Ayrıca, işçilerin eğitimi veya beceri geliştirme programlarına destek sağlanabilir.
 • Sektörel Odak: Özel statülü şirketler genellikle belirli bir sektörde faaliyet göstermek veya belirli bir sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla kurulurlar. Örneğin, yeşil enerji, teknoloji, sağlık veya tarım gibi sektörlerde özel statülü şirketler bulunabilir.
 • Süre Limitleri ve Taahhütler: Özel statülü şirketler, belirli bir süre boyunca belirli taahhütleri yerine getirmek zorunda olabilirler. Bu taahhütler, yatırım yapma, istihdam yaratma veya belirli hedeflere ulaşma gibi konuları içerebilir.
 • Devlet Denetimi: Özel statülü şirketler genellikle hükümet veya ilgili düzenleyici kuruluşlar tarafından denetlenir. Bu, şirketlerin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini izlemeyi ve denetlemeyi mümkün kılar.

İlgili İçerik;  Tahvil Nedir?

Özel Statülü Şirketten Kimler Yararlanabilir?

Özel statülü şirketlerden kimlerin yararlanabileceği, her ülkenin kendi yasalarına ve teşvik politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, özel statülü şirketlerden yararlanma kriterleri ve koşulları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki gruplar özel statülü şirketlerden yararlanabilir:

 • Yatırımcılar ve Girişimciler: Özel statülü şirketlerin teşvik etmek istediği sektörlerde veya bölgelerde iş kurmak veya yatırım yapmak isteyen girişimciler ve yatırımcılar bu teşviklerden yararlanabilirler. Yatırım yapma kapasitesi, yatırımcının belirli bir miktarda sermayeyi taahhüt etmesini gerektirebilir.
 • Sektör Çalışanları: Özel statülü şirketler, belirli bir sektörde istihdam yaratmayı amaçlayabilir. Bu nedenle, söz konusu sektörde çalışmak isteyen kişiler bu teşviklerden yararlanabilirler. İşe alım koşulları ve istihdam taahhütleri ülkeye göre değişebilir.
 • Bölge Sakinleri: Özel statülü şirketlerin kurulduğu bölgelerde yaşayanlar, bu şirketlerin teşvikleri sayesinde yeni iş fırsatlarına erişebilirler. Bu, işsizlik sorunlarına çözüm sunabilir ve bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir.
 • Araştırmacılar ve İnovatörler: Bazı ülkeler, bilim ve teknoloji alanındaki inovasyonu teşvik etmek amacıyla araştırmacılar ve teknoloji girişimcileri için özel statülü şirketler oluşturabilir. Bu, yeni ürünler veya teknolojiler geliştiren kişileri teşvik edebilir.
 • Sosyal Girişimciler: Sosyal sorumluluk projeleri yürüten veya toplum yararına çalışan kuruluşlar da bazı ülkelerde özel statülü şirket statüsünden yararlanabilirler.

İlgili İçerik; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

Özel Statülü Şirketlerde Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Özel statülü şirketler, genellikle belirli alanlarda veya amaçlarda desteklenirler ve bu destekler çeşitli unsurları içerebilir. Desteklenen alanlar ve destek unsurları ülkeye ve politikalara göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak şunlar gibi unsurlar sıkça karşılaşabileceğiniz desteklerdir:

İlgili İçerik; Kollektif Şirketler

 • Sektörel Teşvikler: Özel statülü şirketlerin, belirli sektörlerin gelişimini teşvik etmek amacıyla kurulabilirler. Örneğin, enerji, teknoloji, sağlık, turizm veya tarım gibi belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere teşvikler sunulabilir.
 • Vergi İndirimleri veya Muafiyetleri: Özel statülü şirketlerin, genellikle düşük vergi oranları veya vergi muafiyetleri gibi vergi avantajlarından yararlanabilirler. Bu, şirketlerin karlarını artırabilir.
 • Mali Teşvikler: Hükümetler, özel statülü şirketlere mali teşvikler sağlayabilirler. Bu teşvikler, kredi kolaylıkları, hibe programları veya düşük faizli krediler gibi finansal destekleri içerebilir.
 • Bölgesel Kalkınma Teşvikleri: Özel statülü şirketlerin, ekonomik olarak geri kalmış veya az gelişmiş bölgelerde iş kurmayı teşvik etmek amacıyla kurulabilirler. Bu bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere özel avantajlar sağlanabilir.
 • İstihdam Teşvikleri: Özel statülü şirketler, belirli bir sayıda işçiyi istihdam etmeyi taahhüt edebilirler ve bu durumda işe alım teşvikleri sunulabilir. Ayrıca, işçilerin eğitimi veya beceri geliştirme programlarına destek sağlanabilir.
 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Teşvikleri: Özel statülü şirketler için, yenilikçi projelere veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek amacıyla özel teşvikler alabilirler.
 • Sosyal Sorumluluk Teşvikleri: Bazı ülkeler, sosyal sorumluluk projeleri yürüten veya toplum yararına çalışan şirketlere özel statülü şirket statüsü sağlayabilirler.
 • Süre Limitleri ve Denetimler: Özel statülü şirketlerin genellikle belirli bir süre boyunca belirli taahhütleri yerine getirmek zorundadırlar. Ayrıca, hükümet veya ilgili düzenleyici kuruluşlar tarafından denetlenirler.

Özel statülü şirketlerin desteklenen alanları ve destek unsurları, hükümetlerin ekonomik hedeflerine, endüstri politikalarına ve bölgesel ihtiyaçlarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

 İlgili İçerik; Hisse Senetleri
(Visited 46 times, 1 visits today)
Close