Hamiline Yazılan Hisse Senedi Nedir?

 • Hamiline yazılan hisse senedi nedir? Sahibini temsil eden bir belgeye dayalı olarak anonim şirketin sermaye yapısındaki payını ifade eder. Bu hisse senetleri, sahibinin adının yazmadığı ve imzalı belgeyle transfer edildiği için kolayca alınıp satılabilirler.

Anonim Şirketlerde Kullanımı

 • Anonim şirketler, hisse senetleriyle sermayelerini temsil ederler. Bu hisse senetleri, şirketin sahiplerine (ortaklarına) ait olan payları ifade eder.

Hamiline Yazılan Hisse Senetleri ve İmza

 • Hamiline yazılan hisse senetleri, arkasında sahibinin imzasını taşıyan bir belge (endorsement) ile transfer edilir. Bu nedenle sahibi, hisse senedini başkasına devretmek istediğinde arkasına kendi imzasını atar ve bu şekilde devir işlemi gerçekleşir.

Likidite ve Transfer Kolaylığı

 • Hamiline yazılan hisse senetleri, adlarına kayıtlı olmadıkları için sahibinin kimliğini gizler ve bu da likiditeyi artırır. Sahipleri, hisse senetlerini kolayca alıp satabilirler.

Sahiplik Hakları

 • Hamiline yazılan hisse senetleri, sahiplerine şirket karlarından pay alma, oy kullanma ve şirketin yönetimine katılma gibi sahiplik hakları tanır.

Elektronik Hisse Senetleri

 • Günümüzde pek çok ülkede fiziksel hisse senetleri elektronik forma dönüşmüş durumdadır. Bu durum, hisse senetlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlar.

Hamiline yazılan hisse senetleri, şirketlerin sermaye artırımı veya azaltımı gibi işlemlerde önemli bir rol oynar ve sahiplerine şirketlerin başarısından pay alma fırsatı sunar. Ancak bu tür hisse senetleri, kaybolma veya çalınma riskine karşı dikkatli bir şekilde saklanmalıdır. Ayrıca, hisse senetlerini transfer ederken gerekli belgelerin ve prosedürlerin yerine getirilmesi önemlidir.

İlgili İçerik; Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senedi Arasındaki Farkları

Hamiline ve nama yazılı hisse senedi arasındaki farklar, hisse senetlerinin sahiplik yapısını ve transfer yöntemlerini belirlemektedir.

 • Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Hamiline yazılan hisse senetleri, sahibinin adının belirli bir hisse senedine yazılmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, sahibi belirlemek için hisse senedinin arkasına sahibin imzasını atan bir belge gereklidir. Sahiplik, bu belgeye dayalı olarak tanımlanır.
 • Nama Yazılı Hisse Senedi: Nama yazılı hisse senetleri, sahibinin adının belirli bir hisse senedine yazıldığı hisse senetleridir. Sahip, hisse senedinin adına kayıtlıdır ve sahiplik bilgileri şirketin kayıtlarında bulunur.

İlgili İçerik;Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme

2. Sahiplik Değişiklikleri:

 • Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Hamiline yazılı hisse senetleri, sahiplik değişiklikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Sahip, hisse senedini bir başkasına devretmek istediğinde, arkasına kendi imzasını atarak devir işlemini tamamlayabilir.
 • Nama Yazılı Hisse Senedi: Nama yazılı hisse senetleri, sahiplik değişikliklerinin kayıt altına alındığı ve şirketin kayıtlarına işlendiği daha karmaşık bir sürece tabidir. Sahip, hisse senedini devretmek istediğinde, bu işlemi şirket kayıtları üzerinden gerçekleştirmelidir.

İlgili İçerik; Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme

3. Anonimlik ve Gizlilik:

 • Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Hamiline yazılı hisse senetleri, sahibinin kimliğini gizler çünkü üzerinde sahibinin adı bulunmaz. Bu nedenle, sahibin kimliği genellikle gizli kalır.
 • Nama Yazılı Hisse Senedi: Nama yazılı hisse senetleri, sahiplerinin kimliğini şirketin kayıtlarında tutar. Bu nedenle, sahibin kimliği daha açıktır ve genellikle hisse senetlerinin sahipleri bilinir.

İlgili İçerik; Hisse Senetleri

4. Likidite ve Ticaret Kolaylığı:

 • Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Hamiline yazılı hisse senetleri, daha fazla likiditeye ve kolayca ticaret edilebilirliğe sahiptir. Sahipler, hisse senetlerini rahatça alıp satabilirler.
 • Nama Yazılı Hisse Senedi: Nama yazılı hisse senetleri, sahiplik değişiklikleri daha karmaşık olduğu için likidite açısından daha sınırlı olabilir. Sahip değişiklikleri şirket kayıtları üzerinden yapılmalıdır.

Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Hamiline Dönüştürülmesi

Hisse senetleri, sahiplerine şirketin karlarına katılma hakkı ve oy hakkı veren mülkiyet belgeleridir. İki temel türü vardır: nama ve hamiline yazılı hisse senetleri. Nama yazılı hisse senetleri, üzerinde sahibinin adı bulunan ve sadece adı geçen kişi veya kuruluşun sahip olabileceği hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetleri ise üzerinde sahibin adı yerine “hamiline” veya “bearer” ifadesi bulunan hisse senetleridir ve sahibini belirlemek için herhangi bir isim içermez.

Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline dönüştürülmesi, hisse senetlerinin üzerindeki sahibin adının kaldırılması ve bunun yerine hamiline yazılı hisse senetlerine benzer bir ifadenin eklenmesi işlemidir. Bu dönüşüm işlemi, hisse senetlerini daha fazla likiditeye açmak veya anonimlik sağlamak gibi nedenlerle yapılabilir. İşte bu dönüşümü gerçekleştirmek için izlenmesi gereken temel adımlar:

 • Şirketin Talimatlarına Uygun Olun: İlk olarak, hisse senetlerinin sahibi veya sahipleri, hisse senetlerini hamiline dönüştürme kararı almalıdır. Bu karar genellikle şirketin yönetim kurulu tarafından alınır ve belirli bir prosedüre tabidir.
 • Şirketle İletişime Geçin: Hisse senetlerini dönüştürmek isteyen sahibin veya sahiplerin, hisse senetlerini ihraç eden şirketle iletişime geçmesi gerekir. Şirket, bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli talimatları ve belgeleri sağlayacaktır.
 • Nama Yazılı Hisse Senetlerini Geri Verin: Sahipler, dönüşüm işlemi için nama yazılı hisse senetlerini şirkete geri vermelidir. Bu hisse senetleri daha sonra iptal edilir veya hamiline dönüştürülerek sahibi olmayan kişilere çıkarılır.
 • Hamiline Dönüşüm Belgelerini İmzalayın: Şirket, hisse senetlerini hamiline dönüştürmek için gerekli belgeleri sağlayacaktır. Sahipler bu belgeleri imzalamalıdır. Bu belgeler, hisse senetlerinin hamiline dönüştürüldüğünü ve yeni hamiline yazılı hisse senetlerinin çıkarıldığını onaylar.
 • Yeni Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini Alın: İşlem tamamlandığında, sahipler yeni hamiline yazılı hisse senetlerini alacaktır. Bu senetler artık sahibi belli olmayan kişilere çıkartılabilir ve daha kolay bir şekilde alınıp satılabilir.

Hisse senetlerinin nama yazılıdan hamiline dönüştürülmesi genellikle belirli yasal düzenlemelere tabi olabilir ve şirketin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle şirketle iletişime geçmek ve gereksinimleri ve süreci belirlemek önemlidir.

İlgili İçerik;Vergi Özelgesi Nedir ve Nasıl Talep Edilir

İlgili İçerik;Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması

 

(Visited 91 times, 1 visits today)
Close