Uzun vadeli yabancı kaynaklar, bir işletmenin veya kurumun uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı borç veya sermaye kaynaklarıdır. Bu kaynaklar genellikle işletmenin büyümesi, yeni projeleri finanse etmesi veya varlık satın alması gibi uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılır. İşte uzun vadeli yabancı kaynaklarının bazı örnekleri:

 • Uzun Vadeli Banka Kredileri: İşletmeler, büyüme veya sermaye yatırımı için bankalardan uzun vadeli krediler alabilirler. Bu krediler genellikle düşük faiz oranlarına sahiptir ve ödeme süresi birkaç yıldan onlarca yıla kadar uzayabilir.
 • Tahviller: İşletmeler, uzun vadeli borçlanma araçları olan tahvilleri ihraç edebilirler. Tahviller, belirli bir vade süresine sahiptir ve düzenli faiz ödemeleri gerektirir.
 • Özel Borçlanma: İşletmeler, özel yatırımcılardan veya kurumsal yatırımcılardan uzun vadeli borç alabilirler. Bu borçlanma türü, özel anlaşmalar ve koşullar gerektirebilir.
 • İştirak Kredileri: İşletmeler, iştiraklerinden veya başka işletmelerden uzun vadeli krediler alabilirler. Bu kaynak, işletmenin farklı iştiraklerinin finansmanında kullanılabilir.
 • Öz Sermaye: İşletmeler, hisse senedi ihraç ederek veya karlarını yeniden yatırarak uzun vadeli öz sermaye kaynakları oluşturabilirler. Bu, şirketin hissedarlarına aittir ve genellikle temettü ödemeleri içermez.
 • Uzun Vadeli Kira Sözleşmeleri: İşletmeler, uzun vadeli varlıkları kiralamak için kira sözleşmeleri yapabilirler. Bu, örneğin gayrimenkuller için geçerlidir.
 • Yatırım Fonları ve Öz Sermaye Şirketleri: İşletmeler, yatırım fonları veya öz sermaye şirketlerinden uzun vadeli yatırım sağlayabilirler. Bu tür yatırımcılar, işletmelerin büyümesine ve gelişmesine destek olabilirler.

İlgili İçerik; Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Uzun vadeli yabancı kaynaklar işletmenin riskini artırabilir, çünkü geri ödeme ve faiz ödeme yükümlülükleri uzun vadeli olacaktır. Bu nedenle, işletmeler uzun vadeli finansman seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeli ve finansal planlamalarını buna göre yapmalıdır. Ayrıca, işletme performansı ve borçluluk seviyelerini izlemek için etkili bir finansal yönetim stratejisi geliştirmek önemlidir.

İlgili İçerik; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Kodları

40-Mali Borçlar

400 Banka Kredileri Hesabı
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-)
409 Diğer Mali Borçlar Hesabı

İlgili İçerik; Poliçe Nedir?

42-Ticari Borçlar

420 Satıcılar Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
426 Alınan Avanslar Hesabı
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

İlgili İçerik; Booking Faturası

43-Diğer Borçlar

431 Ortaklara Borçlar Hesabı
432 İştiraklere Borçlar Hesabı
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı

İlgili İçerik; Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması 2023

44-Alınan Avanslar

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

İlgili İçerik; Evli Kadınlar Ticaret Şirketlerine Kurucu Ortak Olarak Katılabilir Mi?

Uzun vadeli fon kaynakları nelerdir?

Uzun vadeli fon kaynakları, genellikle işletmelerin veya organizasyonların uzun vadeli projeleri finanse etmek, büyümek veya yatırım yapmak için kullanabilecekleri kaynaklardır. İşte uzun vadeli fon kaynaklarının bazı örnekleri:

 • Hisse Sermayesi: İşletmeler, uzun vadeli finansman sağlamak için hisse senetleri ihraç edebilirler. Bu, işletmenin öz sermayesini artırarak uzun vadeli projeleri finanse etmek için kullanılabilir. Hisse senedi sahiplerine kar payı verme yükümlülüğü yoktur, bu nedenle işletme karlarını yeniden yatırabilir.
 • Tahviller: Tahviller, işletmelerin uzun vadeli borçlanma kaynağıdır. İşletme tahvilleri ihraç ederek yatırımcılardan fon sağlar ve belirli bir vade süresi içinde faiz ödemeleri yapar. Tahviller, tipik olarak sabit faizli veya değişken faizli olabilir.
 • Banka Kredileri: İşletmeler, büyüme veya sermaye projelerini finanse etmek için uzun vadeli banka kredileri alabilirler. Bu krediler, işletmenin ihtiyaçlarına ve kredi anlaşmalarına bağlı olarak birkaç yıldan onlarca yıla kadar sürebilir.
 • Öz Sermaye Fonları: Öz sermaye fonları, yatırım yapmak ve işletmelerin uzun vadeli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş yatırım kuruluşlarıdır. İşletmeler bu tür fonlardan yatırım alabilirler.
 • Kira Sözleşmeleri: İşletmeler, uzun vadeli varlıkları kiralamak için kira sözleşmeleri yapabilirler. Özellikle taşınmazlar için bu tür kira sözleşmeleri yaygın olarak kullanılır.
 • İştirak Kredileri: İşletmeler, diğer işletmelerden veya iştiraklerinden uzun vadeli krediler alabilirler. İştirak kredileri, işletmenin iştiraklerini finanse etmek veya işbirlikleri geliştirmek için kullanılabilir.
 • Sermaye Artırımı: İşletmeler, uzun vadeli projeleri finanse etmek için mevcut hisse senedi sahiplerinden veya yeni yatırımcılardan sermaye artırımı yapabilirler.
 • Varlık Satışları: İşletmeler, varlık satışlarından elde edilen geliri uzun vadeli projelere yatırabilirler. Bu, işletmenin gereksiz varlıklarını satmak suretiyle kaynak sağlama yöntemidir.

Uzun vadeli fon kaynakları, işletmelerin finansal planlama stratejilerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hangi kaynağın kullanılacağı, işletmenin finansal durumu, risk toleransı ve projenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

(Visited 100 times, 1 visits today)
Close