2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları;

 

 

EYLEM

 

2023 YILINDA UYGULANACAK

CEZA MİKTARI TL

 

 

UYGULANIŞ ŞEKLİ

İşyerini muvaazalı olarak bildirme 105.689,00 TL İşyerini Muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
İşçilere eşit davranma

İlkesine aykırı davranmak

885.00 TL Bu durumdaki her işçi için

 

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçiçi işçi çalıştırmak 1480.00 TL Bu durumda bulunan her işçi için

 

7. Maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 5921.00 TL 99/1-b ceza maddesinin dört katı

 

İşçi sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 885.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 885.000 TL Bu durumdaki her işçi için

 

İşten ayrılan işçiye Çalışma

Belgesi vermemek,belgeye aykırı bilgi yazmak

885.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Madde Hükmüne aykırı olarak işçi Çıkartmak (Toplu işçi Çıkarma) 3475.00 TL Bu durumdaki her işçi için

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 13.190.00 TL Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

 

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veye eksik ödemek 956.00 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
Ücret,Prim,İkramiye ve bu nitellikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 956.00 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
Ücret hesap pusulası düzenlememek 3.475.00 TL
Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebeb ve hesabını ödememek 3.475.00  TL
Asgari Ücreti Ödememek

Veya Eksik Ödemek

956.00 TL Bu durumdaki her işçi ve her ay için
Fazla Çalışmalara ilişkin ücreti ödememek,İşçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak,fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 3.475.00 TL
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
İzin ücretini yasaya aykırı ödemek veya eksik ödemek 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Yıllık izin yönetmeliğinin

Esas usullerine aykırı olarak

İzin kullandırmamak veya eksik kullandırmak

1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için

 

Çalışma Sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 9.303.00 TL
Telafi Çalışması Usullerine uymamak 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
Ara Dinlenmesini uygulamamak 9.303.00 TL
İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak,gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 9.303.00 TL
Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 9.303.00 TL
Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 9.303.00 TL
Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 9.303.00 TL
Doğum öncesi-Sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 9.303.00 TL
İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 9.303.00 TL
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 9.303.00 TL
Çağrıldıkları zaman gelmemek,ifade ve bilgi vermemek,gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek,İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 84.553.00 TL

 

 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma,gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veya ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 84.553.00 TL
İş Müfettişlerinin Teftiş ve Denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırmasını engellemek 84.553.00 TL

 

2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları;

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

Kaynak: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  4857 İş Kanunu

İlgili İçerikler; Sgk Nedir ?

İşsizlik Ödeneği Nedir?

Bağış ve Yardımlar

 

 

 

 

(Visited 136 times, 1 visits today)
Close