Bağış ve Yardımlar; 193 sayılı Gelir Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar vergisinde beyannamede bildirim yapılarak indirim konusu yapılabilecektir.

Bazı bağışların tamamı indirim konusu olarak yapılabilirken,bazı bağış ve yardımlar ise %5 olarak matrahtan indirim konusu yapılabilir.

Gelir vergisi veya Kurumlar vergisi mükellefleri,bağış veya yardımları indirim konusu yapabilmesi için o yıla ait kurum kazancının bulunması gerekmektedir.Herhangi bir kazanç olmaması durumunda bağış veya yardımlar,indirim konusu yapılamaz.

Bağış veya Yardımların Matrahtan indirilebilmesi için;

 • Mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması,
 • Makbuz Karşılığı olması,
 • Karşılıksız yapılması,
 • Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi,
 • Gelir veya Kurumlara vergisi beyanında ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bağış ve Yardım Yapılabilecek Yerler;

 • Genel bütçeli kamu idarelerine
 • Özel bütçeli kamu idarelerine
 • İl Özel idarelerine
 • Belediyelere
 • Köylere
 • Kamu Yararına Çalışan Dernekler
 • Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan Vakıflar
 • Bilimsel Araştırma faaliyetinde bulunan kurum veya kuruluşlar.

Bağış ve yardımlar yapılabilir.

Bunların dışında kalan Kapsama dahil olan Bağış ve Yardımlar;

 • Okul,
 • Sağlık Tesisi,
 • 100 yatak kapasitesinden az olmamak kaydıyla,Öğrenci Yurdu,
 • Çocuk Yuvası,
 • Yetiştirme Yurdu,
 • Huzurevi,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen yerler,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve izcilik kampları.

Yukarıda yer alan Kurumlar içinde bağış ve yardım yapıldığında Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri matrahtan indirim konusu yapabilmektedir.

Bahsedilen bağış veya yardımların indirim konusu yapılabilmesi için, bağış yapılan kurumların bağış karşılığında mutlaka belge düzenlemesi gerekmektedir.Kurumlar veya Gelir vergisi mükellefleri,belge almadan yapmış olduğu hiçbir bağışı matrahtan indirim konusu olarak indiremezler.

Cumhurbaşkanlığınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlar;

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların %100’ü

matrahın tespitinde indirilebilir.

3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince,bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afad Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülmektedir.

Yapılan bu yardım kampanyalarında depremden etkilenen afetzedeler için Afad başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda Kdv  hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’lerde mükellefler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

 

Kaynak: GİB  Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

İlgili İçerik; Gelir Vergisi Nedir?

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Close