4b Bağkur

4B Bağkur, Türkiye’de faaliyet gösteren tarım ve ticaret sektöründe çalışan bireylerin, sosyal güvenlik primlerini ödeyerek emeklilik, sağlık ve diğer sosyal haklardan yararlanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik kurumudur. Bağkur’un açılımı “Bağlı çalışanlar sigortası”dır. Bağkur primleri, çalışanlar ve işverenleri tarafından ortaklaşa ödenir. Bağkur primleri, işverenlerin sigorta primleri gibi düzenli olarak ödenir ve Bağkur üyeleri, prim ödemelerini aksatmadan sürdürdükleri sürece, emeklilik, sağlık hizmetleri, doğum yardımı ve diğer sosyal haklar gibi birçok avantajdan yararlanabilirler.

İlgili İçerik; 4b Bağkur Hizmet Belgesi Sorgulama

4b Bağkur Kimler Faydalanabilir?

Bağkur, Türkiye’de tarım ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren bireylerin yararlanabileceği bir sosyal güvenlik kurumudur. Bu nedenle, aşağıdaki gruplar Bağkur’dan faydalanabilir:

  • Kendi işini yapan tüccarlar, zanaatkarlar, sanatkarlar, esnaf ve diğer serbest meslek sahipleri,
  • Çiftçiler ve tarım işçileri,
  • Deniz ticareti yapanlar,
  • Ev hizmetleri sağlayanlar (hizmet akdi ile çalışanlar),
  • Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları.

Bağkur primlerini düzenli olarak ödeyen üyeler, emeklilik, sağlık hizmetleri, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği ve diğer sosyal haklardan yararlanabilirler.

İlgili İçerik; Bireysel Emeklilik Sistemi

4b Bağkur Limited şirket ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi

Türkiye’de limited şirket ortaklarının sigortalılıkları, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir süreç ile başlatılır ve bildirilir.

Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, ortakların şirketteki pozisyonlarına ve ortaklık oranlarına göre değişebilir. Genellikle, ortakların sigortalılığı, şirketin kuruluşundan itibaren başlar ve SGK’ya bildirilir. Bu bildirimi, şirketin yetkilisi veya şirket hesaplarından sorumlu kişi yapar.

İlgili İçerik; Şirketlerde Tasfiye İşlemleri

Limited şirket ortaklarının sigortalılığının başlangıcı, sigorta tescil belgesi verilmesiyle resmiyet kazanır. Bu belge, SGK tarafından verilir ve ortakların adına düzenlenir. Sigorta tescil belgesi, ortakların sosyal güvenlik numaralarını, sigorta başlangıç tarihlerini ve diğer önemli bilgileri içerir.

Öte yandan, ortakların sigortalılıklarının sürekli olması, şirketin faaliyetlerine bağlıdır. Şirket faaliyetlerine son verildiğinde veya ortaklar şirketten ayrıldığında, sigortalılık da sona erer. Ancak, ayrılan ortaklar için bazı durumlarda kısa bir süreliğine sigortalılık devam edebilir.

İlgili İçerik;Sgk Rapor Onaylama

4b Bağ-Kur sigortalılığı ne zaman sona erer?

Bağ-Kur sigortalılığı, üyelerin prim ödemelerini aksatmamaları koşuluyla, emeklilik yaşına gelinceye kadar veya emeklilik hakkı kazanıncaya kadar devam eder. Ancak, bazı durumlarda Bağ-Kur sigortalılığı önceden sona erebilir. Örneğin:

  • Prim borcunun 6 ay veya daha fazla süredir ödenmemesi durumunda,
  • Emeklilik hakkı kazanılmadan önce Bağ-Kur üyeliğinin sonlandırılması durumunda,
  • Ölüm durumunda, ölen kişinin Bağ-Kur sigortalılığı sona erer.

Bağ-Kur sigortalılığının sona ermesi durumunda, sigortalının emeklilik, sağlık hizmetleri, doğum yardımı ve diğer sosyal haklardan yararlanması da sona erer. Bu nedenle, Bağ-Kur üyelerinin prim borçlarını düzenli olarak ödemeleri ve prim ödemelerini aksatmamaları önemlidir.

İlgili İçerik; Döviz Arbitrajı

İlgil İçerik; Sgk Nedir ?

İlgili İçerik; Özet Döviz Pozisyon Raporu

(Visited 108 times, 1 visits today)
Close