Sgk Rapor Onaylama;

SGK rapor onaylama işlemi, genellikle çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gereklidir. Örneğin, bir çalışanın sağlık sorunları nedeniyle işe devam edememesi durumunda, SGK raporu onaylanarak çalışanın sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanır.

SGK raporu onaylama işlemi, genellikle doktor veya sağlık kuruluşu tarafından yapılır. Doktor veya sağlık kuruluşu, çalışanın sağlık durumunu ve işle ilgili olup olmadığını değerlendirir ve SGK’ya rapor gönderir. SGK, raporu inceleyerek onay veya reddetme kararı verir.

SGK raporu onaylama işlemi, sadece sağlık sorunlarıyla ilgili değildir. Ayrıca, doğum izni, askerlik izni gibi durumlarda da gereklidir. Bu durumlarda da ilgili belgeler SGK’ya sunulur ve rapor onaylanır.

Sonuç olarak, SGK raporu onaylama işlemi, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması açısından oldukça önemlidir. Bu işlem, çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, izin alabilmesi ve diğer haklarını kullanabilmesi için gereklidir.

Sgk Raporu İşveren Tarafından Kaç Gün içinde Onaylanır;

İşverene bağlı olarak çalışan sigortalıların,çalışmadıkları süre zarfında doktor veya sağlık kuruluşlarından almış oldukları raporu işverenler,rapor süresi bitiminden 5 gün içinde bildirim yapması gerekiyordu.

Ancak 02/03/2013 tarih 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile bu durum ile ilgili değişiklik yapılmıştır.Bu değişiklikle beraber işverenler, rapor tarihinin bitim süresinden sonra içinde bulunduğu ayın Muhtasar ve Prim Hizmet bildirgesinin verileceği son günü, mesai bitimine kadar raporu onaylayabilmektedir. Örneğin; Rapor Tarihi 05 Mart ile 10 Mart arası olan çalışanın raporunun onaylama tarihi, ilgili ayın Muhtasar ve Prim gününün  mesai bitimine kadar onaylama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İş Göremezlik Ödemesi (Rapor Parası) Alma Şartları;

İş Göremezlik Ödemesi  Alabilmek için sigortalı çalışanların aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir;

  • Raporu alacak sigortalı çalışanın Hastalık,İş Kazası veya Meslek Hastalığı gibi durumlarla karşılaşması gerekmektedir.
  • Raporu alacak olan sigortalı çalışanın,rapor almadan önceki 90 günlük sigorta priminin eksiksiz olarak yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Prim borcu olmaması gerekmektedir.
  • Rapor aldığı Doktor veya Sağlık kurumunun Sosyal Sigortalılar Kurumu ile anlaşması bulunması gerekmektedir.
  • Raporu alacak olan sigortalı çalışan, raporu mutlaka Sosyal Sigortalılar Kurumuna bildirmelidir.
  • Raporu alacak olan sigortalı çalışan, en az 3 gün süreyle almış olması gerekmektedir.3 günden daha az sayıda alınan rapor günü için sosyal sigortalılar kurumu herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Rapor Parası Sorgulama!!!!

 

İlgili İçerik;SGK Teşvik Nedir? 

İlgili İçerik;EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar

(Visited 110 times, 1 visits today)
Close