Eyt’li Personel İçin %5 Teşvik İndirimi

5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan %5  indiriminden faydalanabilmek için;
Yararlanma Şartları;
  • Eyt’li personelin işten çıkışı tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerine bağlı olarak SGDP’ye bağlı olarak çalışması,
  • İşyeri Özel Sektör işverenine tabi olmalı,
  • Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması
  • Aylık olarak bildirimi yapılan,Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süreleri içinde bildirimi yapılmış olması,
  • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
  • İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Başvuru İşlemleri;

Eyt’li Personel İçin %5 Teşvik İndirimi başvurusu E-Sgk aracılığıyla yapılmaktadır.

İşveren sistemi ile yapılacak başvuru adımları;

Başvuru yapmak için Linke Tıklayınız;  Eyt Personel %5 Teşvik İndirim Başvuru

Açılan sayfada işveren sgk şifrelerinizle birlikte sisteme erişiminiz gerçekleştirilecektir.

Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “15510 “Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
Girişi sağladıktan sonra sistem Eyt’li personelin çıkış  bildirgesinde 8″Emeklilik veya Toptan Ödeme kodunun olup olmadığını,bununla birlikte en son çalıştığı işyerine ait bildiriminin olup olmadığı gibi sorgulamaları yaptıktan sonra teşvik tanımlamasını yapacaktır.Bu belirtilen şartlar olmadığı takdirde %5 indirim teşviki olumsuz olarak sonuçlanmış olacaktır.
İlgili İçerik;SGK Teşvik Nedir?
Örnek;  işyerinde çalışan sigortalı (M)’nin 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girdiği ve yaşlılık aylığına hak kazanmıştır. 06.03.2023 tarihinde işten ayrılmış ve aynı işyerinde 09.03.2023 tarihinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamıştır.

İşe giriş bildirgesinin 08.03.2023 tarihinde verildiği, bu sigortalıdan dolayı 2023 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanılmıştır.
Aynı sigortalının 30.06.2023 tarihinde işten ayrılmış ve bu sigortalının aynı işyerinde 01.08.2023 tarihinde yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması halinde bu sigortalıdan dolayı 01.08.2023 tarihi itibarıyla sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanılamayacaktır.
İlgili İçerik; Alan Yolcu Vergisi
(Visited 112 times, 1 visits today)
Close