FASB, Finansal Muhasebe Standartları 

FASB, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board) kısaltmasıdır. FASB, Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal raporlama standartlarını belirlemek ve geliştirmekle görevli olan bağımsız bir kuruluştur.

İlgili İçerik; Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış 

Tarihçe ve Oluşum

FASB, 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Muhasebe Derneği (American Accounting Association – AAA) tarafından kuruldu. FASB, Amerikan Muhasebe Derneği tarafından kurulan bir bağımsız kuruluştur ve kamuoyu, yatırımcılar, işletmeler ve muhasebe profesyonelleri için finansal raporlama standartlarını geliştirmek ve muhasebe uygulamalarını iyileştirmek amacıyla faaliyet gösterir.

Misyonu

FASB’nin ana misyonu, Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal raporlama standartlarını belirlemek ve bu standartların tutarlılık, doğruluk ve şeffaflık sağlamasını sağlamaktır. FASB, finansal bilgi kullanıcılarına, özellikle yatırımcılara, işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için bu standartları oluşturur.

Bağımsızlık

FASB, Amerikan Muhasebe Derneği’nden bağımsızdır ve finansal piyasa katılımcılarına güvenilir ve bağımsız bir şekilde finansal raporlar sunmayı amaçlar. FASB üyeleri, ticari veya finansal kuruluşlardan gelmezler ve bu nedenle bağımsız bir perspektife sahiptirler.

İlgili İçerik; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Çalışma Süreci

FASB, finansal muhasebe standartlarını geliştirmek ve güncellemek için uzun bir süreç izler. Bu süreç, halka açık tartışma, paydaş görüşleri alma, araştırma, analiz ve sonunda bir standartın oluşturulması veya mevcut standartların değiştirilmesi aşamalarını içerir.

FASB, Amerika Birleşik Devletleri’nde genellikle Amerikan Muhasebe Standartları (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) olarak adlandırılan finansal raporlama standartlarını belirler. Bu standartlar, Amerikan işletmeleri tarafından finansal raporlarının hazırlanması ve sunulması için kullanılır. FASB ayrıca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards – IFRS) ile uyumlu olacak şekilde GAAP’ı güncellemeye çalışmaktadır.

FASB’nin çalışmaları, Amerikan finansal piyasalarının şeffaflığını artırmayı, yatırımcıların güvenini kazanmayı ve finansal bilgi kullanıcıları için daha iyi anlaşılabilir finansal raporlar sunmayı hedefler.

İlgili İçerik; Hamiline Yazılan Hisse Senedi Nedir?

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) Nasıl Çalışır?

FASB’nin çalışma yöntemi şu adımları içerir:

  • Araştırma ve Analiz: FASB, finansal muhasebe standartlarını geliştirmek veya güncellemek için genellikle mevcut sorunları veya gereksinimleri tanımlamak amacıyla araştırma ve analiz yapar. Bu aşamada, finansal muhasebe standartlarında iyileştirme yapılması gereken alanlar belirlenir.
  • Paydaş Görüşleri: FASB, finansal muhasebe standartlarını değiştirmeye veya yeni standartlar oluşturmaya ilişkin önerileri ve çalışma taslaklarını kamuya açar. Bu, finansal raporlama ile ilgilenen tüm paydaşların (şirketler, muhasebeciler, yatırımcılar, denetçiler vb.) görüşlerini paylaşmalarına olanak tanır. FASB, toplumun geniş kesimlerinin standartlar hakkındaki düşüncelerini dinler ve bu geri bildirimleri değerlendirir.
  • Çalışma Grupları ve Danışmanlar: FASB, belirli bir finansal muhasebe standartı veya konusu üzerinde çalışırken, uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturabilir ve dış bağımsız danışmanlardan destek alabilir. Bu gruplar, belirli bir konu üzerinde derinlemesine araştırma yaparlar ve öneriler sunarlar.
  • Standart Oluşturma: FASB, geri bildirimleri ve analizleri temel alarak finansal muhasebe standartlarını oluşturur veya mevcut standartları günceller. Bu süreç, standartların taslağının oluşturulması, düzenlenmesi ve sonuçta onaylanması aşamalarını içerir.
  • Kamu İncelemesi: Standart taslağı oluşturulduğunda, kamu incelemesi için açılır. Bu aşamada, finansal muhasebe standartlarına karşı herkesin görüşlerini dile getirmesi ve önerilerde bulunması için bir fırsat sunulur. Kamu incelemesi sonuçları, standartların nihai şeklini etkileyebilir.
  • Nihai Onay: FASB, tüm geri bildirimleri ve görüşleri değerlendirir ve son bir karar alır. Bu karar, finansal muhasebe standartlarının son halini belirler. FASB, son standartları yayımlar ve yürürlüğe koyar.
  • Uygulama ve İzleme: Yeni veya güncellenmiş finansal muhasebe standartları yürürlüğe girdikten sonra, FASB, uygulama sürecini ve etkilerini izler. Bu süreç, standartların uygulanabilirliğini ve etkilerini değerlendirmeyi içerir.

FASB, bağımsız bir kuruluş olarak finansal muhasebe standartlarını belirler ve bu standartlar Amerikan işletmeleri tarafından finansal raporlarının hazırlanmasında kullanılır. Bu standartlar, finansal raporlama alanındaki tutarlılık, doğruluk ve şeffaflığı sağlamayı amaçlar. FASB, finansal muhasebe standartlarını güncellemek ve geliştirmek için sürekli çalışmaktadır ve paydaşların görüşlerine ve geri bildirimlerine büyük önem verir.

İlgili İçerik; Özel Statülü Şirketler

İlgili İçerik; Booking Faturası
(Visited 106 times, 1 visits today)
Close