Doğum İzni Nedir?
Doğum İzni Nedir? Bir çalışanın doğum yaptıktan sonra işyerinde geçici olarak işten ayrılmasına izin veren bir haktır. Bu izin, anne veya baba olarak yeni doğan bir çocuğun bakımı ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için verilir. Doğum izni, işçilerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için önemli bir destektir.

Doğum izni politikaları ülkeden ülkeye, hatta bazen işverenden işverene farklılık gösterebilir. Genellikle, doğum izni süresi ve ödeme koşulları hükümet düzenlemeleri veya işveren politikalarıyla belirlenir. İzin süresi genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir. Ayrıca, bazı ülkelerde doğum izni Nedir? Annelere özelken, bazı ülkelerde babaların da doğum izni kullanma hakkı vardır.

Türkiye’de Kadınlar Ne Zaman Doğum İznine Ayrılabilir?

Türkiye’de kadınlar, doğum iznine “analık izni” veya “doğum izni” adı verilen bir haktan yararlanabilirler.

  • Normal doğum durumunda: Türkiye’de, normal doğum yapan bir kadın için doğum izni süresi toplamda 16 haftadır. Bunun 8 haftalık kısmı doğumdan önce kullanılamaz ve doğumdan sonraki 8 haftalık kısım ise doğum tarihinden itibaren kullanılır.

 

  • Yüksek riskli veya çoklu gebelik durumunda: Yüksek riskli gebelik veya çoklu gebelik durumunda, doğum izni süresi 8 hafta daha uzatılır ve toplamda 24 haftaya çıkar. Bu durumda, doğumdan önceki izin süresi en fazla 6 haftadır ve doğum sonrası izin süresi 10 haftadır.

 

4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”

Doğum izni süresi içerisinde, çalışan kadına herhangi bir iş yapma yükümlülüğü ve çalıştığı işyerinde çalışma yapma zorunluluğu bulunmaz. İzin süresi boyunca çalışan kadına, doğum izni süresince alması gereken “analık ödeneği” adı verilen bir ödeme yapılır.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Doğum yapan kadının rapor parası alabilmesi için,

• Gebeliğin 32.Haftasında doktora başvurularak istirahat raporu alınmış olması,

• Adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yani en az 90 prim gün sayısının olması,

• İstirahatli (raporlu) olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç),

• İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş yani sigorta çıkışının verilmemiş olması ,

• Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

• 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın sigortalının ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekir.

İlgili İçerik; Rapor Parası Sorgulama

Baba olan çalışanlar ise “babalık izni” adı verilen ayrı bir izin süresinden yararlanabilirler. Türkiye’de babalık izni süresi, doğum tarihinden itibaren 5 iş günüdür. Bu süre, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde kullanılmalıdır.

Süt İzni Günde Kaç Saattir ve Ne Kadar Süreyle Uygulanır?

ürkiye’de süt izni, çalışan annelere bebeğini emzirmek ve süt sağlamak için verilen bir haktır. Süt izni süresi ve uygulanma şekli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Süt izni süresi: Türkiye’de çalışan annelere, bebeğin yaşına bağlı olarak günlük süt izni verilir. Bebek 1 yaşını doldurana kadar süt izni hakkı bulunur.

İlgili İçerik;Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  • Bebeğin 0-6 ay arası ise günlük 1 saat süt izni hakkı vardır.
  • Bebeğin 6-12 ay arası ise günlük 30 dakika süt izni hakkı vardır.

İlgili İçerik;4b Bağkur

  • Süt izni uygulama şekli: Süt izni, çalışan annelerin çalışma saatleri içinde bebeğini emzirebilmesi veya süt sağlayabilmesi için verilir. Anneler, bu süreleri iş yerinde geçirebilir veya iş yerinden ayrılıp bebeğiyle emzirme veya süt sağlama işlemlerini gerçekleştirebilir.

Süt izni süresi, bebeğin yaşına bağlı olarak düzenlendiği için bebeğin yaşına uygun süt izni sürelerine dikkat edilmelidir. Bu izinler, çalışan annelerin bebeklerine düzenli olarak emzirme veya süt sağlama imkanı sağlamak ve anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Engelli Bebekler İçin Ücretsiz Doğum İzni Ne Kadar?

Türkiye’de engelli bebek sahibi olan ebeveynlere yönelik ücretsiz doğum izni düzenlemesi bulunmaktadır. Bu izin, engelli bir bebeğin bakımı ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için ebeveynlere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Engelli bebekler için ücretsiz doğum izni hakkı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Engelli bebek için doğum izni süresi: Engelli bir bebeğin doğması durumunda, anne veya baba için doğum izni süresi, bebeğin engellilik oranına göre farklılık gösterir. Doğum izni süresi, bebeğin engellilik oranına göre hesaplanır ve aşağıdaki gibi uygulanır:

İlgili İçerik; Bireysel Emeklilik Sistemi

  • %40-69 arası engellilik oranına sahip bir bebek için doğum izni süresi 4 aydır.
  • %70 ve üzeri engellilik oranına sahip bir bebek için doğum izni süresi 6 aydır.

İlgili İçerik;SGK Teşvik Nedir?

  • Ücretsiz doğum izni süresi: Engelli bir bebeğin doğması durumunda, anne veya baba için doğum izni süresi ücretsiz olarak uygulanır. Bu süre boyunca çalışan ebeveyn, normal maaşının tamamını alır.

Engelli bebekler için ücretsiz doğum izni süresi, ebeveynlere bebeğin engelli olduğu süre boyunca bakım ve destek sağlamaları için daha fazla zaman sunar. Bu süre içinde, ebeveynler bebeğin tıbbi tedavilerine katılabilmek, rehabilitasyon hizmetleri almak, uzmanlardan danışmanlık almak ve diğer engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla imkan ve esneklik elde ederler.

İlgili İçerik;Marka Nedir?

İlgili İçerik; Konsolidasyon Nedir?

 

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)
Close