Limited Şirketler

Şirketin Kuruluşu;

Bir limited şirket (Limited Şirket veya Ltd. Şti. olarak da adlandırılır), sınırlı sorumluluk taşıyan ve genellikle bir veya daha fazla kişi tarafından kurulan bir tür işletme yapısıdır. Limited şirketler, işletme sahiplerinin kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından korumak için popüler bir seçenektir. İşte bir limited şirketin kuruluş sürecinin genel adımları:

 • İşletme Adının Seçilmesi: Öncelikle şirketinizin adını belirlemelisiniz. Seçeceğiniz ismin benzersiz olması ve yerel ticaret yasalarına uygun olması önemlidir.
 • Ortaklar ve Paylarının Belirlenmesi: Limited şirket en az bir ortakla kurulabilir, ancak genellikle birden fazla ortak bulunur. Ortaklar, işletmenin sahiplik oranlarına göre paylarını belirlerler.
 • Sözleşme Hazırlığı: Limited şirketin kuruluşunda “limited şirket sözleşmesi” hazırlanır. Bu sözleşme, ortakların hak ve sorumluluklarını, pay dağılımını, kar payı dağıtımını ve diğer önemli konuları düzenler.
 • Şirket Merkezi ve Şirket Esas Sermayesi: Şirket merkezinin nerede olacağına karar vermelisiniz. Ayrıca, şirketin esas sermayesi belirlenmelidir. Esas sermaye, şirketin faaliyetleri için gereken maddi kaynağı ifade eder.
 • Ticaret Sicili İşlemleri: Şirketin ticaret siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bunun için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmanız gerekecektir.
 • Vergi Kaydı: Limited şirketinizi kurduktan sonra, vergi dairene başvurarak vergi numarası almanız gerekmektedir.
 • Bağ-Kur ve SGK Bildirimleri: Ortaklar şirketin çalışanları ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olarak gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
 • Ruhsat ve İzinler: Faaliyet gösterilecek sektöre bağlı olarak özel izinler veya ruhsatlar almanız gerekebilir.
 • Banka Hesabı Açılışı: Şirket adına bir banka hesabı açmanız ve işletme gelirlerinin ve giderlerinin bu hesaptan yönetilmesini sağlamanız önemlidir.
 • Limited Şirketin Tescili: Tüm gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, Ticaret Sicili’ne başvurarak limited şirketin tescil işlemini tamamlarsınız.

Not:Limited şirket en az 10.000 TL sermayeyle kurulabilir. Limited şirketlerin %22’lik vergi dilimi üzerinden vergilendirilmesi söz konusudur.

İlgili İçerik; Limited Şirket Kuruluş İşlemi

Limited Şirketler Oy Kullanma Hakları

Limited şirketlerde, ortaklar arasındaki oy kullanma hakları, genellikle sahip olunan paylara bağlı olarak belirlenir. Limited şirketlerde oy kullanma hakları, genellikle iki farklı türde paya dayanabilir: yönetim payları ve kâr payları.

 • Yönetim Payları: Yönetim payları, şirketin yönetimine ve karar alma süreçlerine katılmak için sahip olunan paylardır. Yani, bir ortağın yönetim payı ne kadar fazlaysa, o kadar etkili bir şekilde şirketin yönetimine katılma ve kararlar almasına katkı sağlar.
 • Kâr Payları: Kâr payları ise şirketin elde ettiği karlardan dağıtılan paylardır. Bu paylar, ortakların şirketin elde ettiği kardan aldıkları payı ifade eder. Kâr paylarına sahip olan ortaklar, genellikle şirketin kar dağıtım politikasına göre kâr paylarını alırlar.

İlgili İçerik;Anonim Şirketler

Limited şirketlerde oy kullanma hakları, genellikle her ortağın sahip olduğu pay oranına göre belirlenir. Örneğin, bir ortak şirketin toplam payının %40’ına sahipse, o ortağın yönetim ve karar alma süreçlerindeki etkisi daha yüksek olacaktır. Ancak, tüm limited şirketler aynı yapıya sahip olmak zorunda değildir. Ortaklar, limited şirket sözleşmesi veya ana sözleşme ile oy kullanma haklarını farklı şekillerde düzenleyebilirler.

Limited şirketlerde oy kullanma haklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi, şirketin iç işleyişi ve ortaklar arasındaki ilişkilere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, limited şirketin kuruluşunda ve işleyişinde yer alan herkesin, oy kullanma hakları ve diğer konular hakkında net bir anlayışa sahip olmaları önemlidir. Ayrıca, limited şirketin tüzüğü veya sözleşmesi, ortakların oy haklarını, yönetim yapısını ve diğer önemli hususları ayrıntılı bir şekilde belirtmelidir.

İlgili İçerik;Komandit Şirket

Limited Şirketler Denetim Hakları

Limited şirketlerde denetim hakları, genellikle pay sahiplerine ve şirketin iç yönetim yapısına göre değişebilir. Denetim, şirketin finansal durumu, faaliyetleri ve yönetimi üzerinde gözetim yapmayı içerir. Denetim hakları, genellikle aşağıdaki gibi farklı şekillerde düzenlenir:

 • Genel Kurul Denetimi: Limited şirketlerde, genel kurul toplantıları düzenlenir. Pay sahipleri, genel kurul toplantılarında finansal raporları inceleyebilir, yönetimi değerlendirebilir ve yöneticilerin faaliyetlerini denetleyebilirler. Genel kurul toplantıları, pay sahiplerinin denetim hakkını kullanabileceği önemli platformlardan biridir.
 • Denetçi Atama: Bazı ülkelerde ve durumlarda, limited şirketlerin denetimini sağlamak için bir denetçi atanması zorunlu olabilir. Denetçi, bağımsız bir dış kişi veya firma olabilir ve şirketin finansal kayıtlarını, işlemlerini ve raporlarını inceleyerek bağımsız bir denetim yapar. Denetçi, pay sahiplerinin ve şirketin finansal sağlığını koruma amacıyla denetim hakkını kullanmalarına yardımcı olur.
 • Bilgi Talebi Hakkı: Limited şirketlerde pay sahipleri, şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve yönetimine ilişkin bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bu, pay sahiplerinin şirketin iç işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar ve denetim hakkını güçlendirir.
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görevden Alınması: Pay sahipleri, genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması hakkına sahiptir. Bu, şirketin yönetiminde söz sahibi olma ve denetim hakkını kullanma anlamına gelir.

İlgili İçerik; Kollektif Şirketler

Limited Şirketin Sona Ermesi Ortakların Hakları Fesih Nedenleri

Bir limited şirketin sona ermesi, farklı nedenlere dayanabilir ve bu nedenlere bağlı olarak ortakların hakları da değişebilir. Limited şirketlerin sona ermesine yönelik fesih nedenleri ve ortakların bu süreçteki hakları şunlar olabilir:

 • Sözleşme Süresinin Dolması: Limited şirketler, kuruluş aşamasında belirledikleri bir süre için kurulurlar. Sözleşme süresinin sona ermesi durumunda, şirket kapanır ve varlıkları dağıtılır. Ortakların bu süreçteki hakları, varlıkların dağıtımı ve borçların ödenmesi sırasında korunur.
 • Ortakların Anlaşmasıyla: Ortaklar arasında anlaşmazlık, stratejik farklılıklar veya diğer sebeplerle, tüm ortaklar limited şirketin sona erdirilmesi konusunda anlaşabilirler. Bu durumda, ortakların tümü anlaşmaya varırsa şirket sona erebilir. Ortaklar, varlıkların satılması ve borçların ödenmesi gibi konularda karar alırken haklarını koruma hakkına sahiptirler.
 • Belirli Bir Olayın Gerçekleşmesi: Limited şirket sözleşmesinde belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda şirketin sona erdiği öngörülmüşse, bu olayın gerçekleşmesi sonucu şirket sona erebilir. Bu tür durumlarda, ortakların ve diğer ilgili tarafların hakları sözleşmeye göre düzenlenir.
 • Yasal Nedenler: Yerel ticaret yasaları veya diğer yasal düzenlemeler, limited şirketin belirli koşullar altında sona erebileceğini öngörebilir. Örneğin, şirketin iflas etmesi, yasal düzenlemelere uymaması veya belirli bir iş faaliyetini sürdürme yeteneğini kaybetmesi gibi durumlar yasal olarak sona erme nedeni olabilir. Bu durumda, yasaların öngördüğü süreçlere uygun olarak varlıkların tasfiyesi ve borçların ödenmesi gerçekleşir.

Ortakların limited şirketin sona ermesi sürecindeki hakları, yerel ticaret yasalarına, şirketin tüzüğüne ve ortaklar arasındaki anlaşmalara göre farklılık gösterebilir. Sona erme süreci sırasında, tüm ortakların haklarının korunması ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi önemlidir.

İlgili İçerik;Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş

İlgili İçerik;Şirketler ve Türleri Nelerdir?

(Visited 78 times, 1 visits today)
Close